Andrea Top
To sa vie dávno. Zaujímaví, že aj zlí ľudia sú tu dlho, ženy strigy.
Marieta Ria
Strašné... ale žiaden "elitár" si nepridá ani len deň naviac, ako mu vymeral Všemohúci Boh! On je Pánom nad životom i smrťou. Akurát sa takto zvrhlo podieľajú na príprave svojho zatratenia, ktoré bude, na rozdiel od ich časného, udržiavaného tela, už naozaj večné!