Clicks844

POKOJ VÁM!POKOJ DO VAŠICH SŔDC,DETI MOJE.

Laudetur Jesus Christus.

Počúvaj ľud Môjho Pána..Počúvajte svojho Spasiteľa,nebuďte ako farizeji,ale otvorte si srdcia pre neho a zachráňte si svoje duše.

Pretože,veľa je povolaných,ale málo bude vyvolených.:

Carbonia

Som Ježiš,Zmŕtvychvstalý a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Som tu s Mojou Matkou.Prichádzam vám všetkým poďakovať za všetko, čo ste pre Mňa urobili pre toto špeciálne poslanie,Božie diela sú vždy zamedzované ľudmi čo im neveria,tými čo sú proti Bohu....a tu je ich veľa,tých čo bránia tomuto Môjmu dielu.
Ale neobávajte sa,usmievajte sa na všetkých,s kľudom im pozerajte do očí,neotáčajte sa chrbtom k nikomu kráčajte hrdo,BOH JE S VAMI.Žehnajte vždy v Ježišovom svätom mene.
Objímajte Môj svätý ľud,upokojujte ho,povedzte mu,že Ježiš je už pred dverami tejto zeme a čoskoro sa zjaví vo svojej sláve a pritiahne k sebe všetky svoje deti.
Svetlo tohto sveta,bude vo svete!...Svetlo sveta sa vráti osvietiť zem!....Príde poraziť temnotu!Príde postaviť na nohy Svoju Cirkev!Tú,ktorú nechal Satan padnúť vďaka slabým mužom,mužom,ktorí sa vzdialili Pravde,ktorí uprednostnili veci tohto sveta pred svätými.
Ježiš je nekonečná láska,Ježiš miluje,Ježiš odpúšťa,ale je aj BOHOM Spravodlivým!!!Musí byť Spravodlivý vo svojej úlohe....“v poslaní,ktoré mu dal Otec,aby doviedol tento ľud k Spáse.
Ježiš sa dnes vracia,aby opäť zobral všetky svoje deti so Sebou....naloží si ich na svoje plecia a donesie si ich do svojej Slávy k svojmu Otcovi,ktorý je na Nebesiach.Všetci sa zjednotíme a budeme jedno v Otcovi,všetko začne od nova..od začiatku!
Deti moje,raj bude o chvíľku znova otvorený pre Božie deti,Zem bude obnovená a tento svet sa úplne zmení.
Vymažem z tváre Zeme Starého Hada,priviažem ho v pekle,on bude bezmocný a nikdy viac nebude môcť škodiť mojim deťom.Jeho utrpenie bude večné.Chcel stále pokračovať v pomste voči mne a vytrhnúť mi moje deti,zničiť každú vec,ktorú som stvoril,ale jeho čas sa skončil,bude navždy zviazaný v pekle.
Ešte chvíľku deti moje.Čas sa už zavŕšil,očakávam už iba posledný nedôstojný čin zo strany zradcov,aby som zasiahol v Mojej Cirkvi!!!
Urýchlia Môj návrat,Moja Matka a poslaní...Vyhlásia schizmu a začnú Poslanie(Misiu),dajúc tak jas Pravej Cirkvi Ježiša Krista,Pána.Pripravia viťazný návrat Tomu,ktorý sa vráti vo svojej Sláve:Máriin Syn! Boží Syn! Jediný a Pravý BOH !!!
Oslavujte moje Sväté Meno vašou láskou ku mne,darujte mi vaše srdcia,vaše,úprimné áno,nehľadajte nič naviac,dám vám všetko,čo vám svet odopieral,váš život bude večný v úplnom šťastí Lásky.
Žehnám vás a objímam vás,vkladám si vás do svojho Svätého Srdca.
Deti Moje,buďte Mi úplne verné.Nebuďte zradcovia,ale muži absolútnej vernosti vášmu BOHU Láske.Dopredu,čas sa už zavŕšil.Začína teraz pravá úloha s Najsvätejšou Máriou v konečnej bitke proti Satanovi.
ALLELUJA deti moje,ALLELUJA!!!Radujte sa hviezdy Lásky,radujte sa,pretože pre vás teraz začínajú zázraky BOHA!!!
Neustále ma zvelebujte,oslavujte ma vo svojom srdci.
Ja som váš Život!Ja som vaša Nádej!JA som vaše Všetko!Ja som váš večný Chlieb!
DOPREDU DETI MOJE....DOPREDU BEZ STRACHU!!!!!!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
zaba
Toto poselství mně připomíná svým způsobem pravděpodobného vzniku poselství Luz de Maria. Tento pravděpodobný vznik si představuji takto: Dotyčný dávač poselství si přečetl poselství poselství -varovani a pak začal produkovat podobná poselství. Jenomže rozdíl mezi takovým poselstvím a tím původním je jako mezi pramenem a řekou. Pramen je dokonale čistý, zatímco řeka nese sebou kde jaké …More
Toto poselství mně připomíná svým způsobem pravděpodobného vzniku poselství Luz de Maria. Tento pravděpodobný vznik si představuji takto: Dotyčný dávač poselství si přečetl poselství poselství -varovani a pak začal produkovat podobná poselství. Jenomže rozdíl mezi takovým poselstvím a tím původním je jako mezi pramenem a řekou. Pramen je dokonale čistý, zatímco řeka nese sebou kde jaké znečistění. Problém Luz de Mari je v tom, že se šikovně vyhýbá pojmenovat žábu na prameni -Bergoglio. Problém tohoto zjevení je, že vyzývá k schizmatu aktivnímu, zatímco původní zjevení jasně mluví o tom, že aktivitu při rozdělení církve provede sám falešný prorok a jeho strana. Z původního zjevení by bylo dobré prozkoumat toto poselství 142. Kdokoliv bude prohlašovat, že je Já, je lhář. Proto jsem nadále zastánce rozšiřování poselství pouze ve stylu kázání, tedy interpretace s předpokládanou Boží pomocí, ale jasně deklarovanou osobním zpracováním, které samozřejmě nemůže být zcela neomylné jako bible nebo Bohem jasně prohlášený neomylný obsah.