Clicks15
lv.news

Vatikāns nolemj par nederīgām kristībām

Ticības doktrīnas kongregācija 6. augustā norādīja, ka ir notikušas kristības, kas veiktas ar šiem vārdiem:

“Tēva un mātes, krusttēva un krustmātes, vecvecāku, ģimenes locekļu, draugu vārdā - kopienas vārdā mēs jūs kristām Tēva un Dēla vārdā, kad klāt ir Svētais Gars”.

Ticības doktrīnas kongregācija 6. augustā ir secinājusi, ka kristības, izmantojot šādu formu, nav derīgas un ka bērni, kuri ir tikuši pakļauti šādai liturģiskai vardarbībai, ir atkal jākristī.

Attēls: © Matthew Doyle, CC BY-NC, #newsFncrxnocyu