ľubica
Upozornění před UPHKC (Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církví)
30. 11. 2010 - Římskokatolická farnost Slušovice

www.farnostslusovice.cz/upozorneni-pred-uphk

V uplynulé době se vyskytly na území slušovické farnosti iniciativy na založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).

Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do …
More
Upozornění před UPHKC (Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církví)
30. 11. 2010 - Římskokatolická farnost Slušovice

www.farnostslusovice.cz/upozorneni-pred-uphk

V uplynulé době se vyskytly na území slušovické farnosti iniciativy na založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).

Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Má se tak zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice.


Sdělujeme, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Je vedena bývalým knězem olomoucké arcidiecéze Antonínem Dohnalem (v r. 1975 – 1981 působil ve Slušovicích), který se stal baziliánským řeholníkem se jménem Eliáš.

Z řeholní společnosti byl však pro neortodoxní názory a neposlušnost vyloučen. Žije na Ukrajině, kde spolu se skupinou svých stoupenců prohlásili, že přijali biskupské svěcení, v důsledku čehož byli exkomunikováni. Toto svěcení bylo nelegální a jako takové podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO závažným církevním trestům.

Jedná se o kněze Eliáše Antonína Dohnala z ČR, Metoděje Richarda Špiříka z ČR, Vasyl'a Markiyana Hityuka z Ukrajiny a Samuela Roberta Oberhausera z Ukrajiny. Dále kněží Vasyl’ Roman Shelepk z Ukrainy a Cyril Jiří Špiřík z ČR.

Skupina členů bývalé delegatury baziliánského řádu v České republice byla v roce 2003 pro nevhodné chování a pro neposlušnost z těchto krajin svými představenými vypovězena a našla útočiště na Ukrajině.

Odtud už delší dobu vedou úporný písemný boj a polemiku skoro proti každému, kdo se jenom nějakým způsobem dotkl jejich vlastních pokřivených představ o tom, co má učit a dělat Církev, anebo zasáhl do toho, co považovali neprávem za své.

Nejednou jsou to nevybíravé invektivy proti papežským úřadům, kardinálům, biskupům a kněžím, čímž škodí jak sobě, tak i celému společenství, protože píšou polopravdy a nepravdy lidem, kteří nevědí vůbec, oč jde, a předkládají jim svou deformovanou verzi skutečnosti. Tím u některých mohou vyvolat nejistotu, pochybnost a zmatek, týkající se skutečného stavu věcí.

Nabízejí laciné a jednoduché recepty na obnovu řeholních řádů, seminářů, celé společnosti. Nekompetentně posuzují církevní poměry a pasují se za jediné znalce a spasitele církve. Místo ducha radosti, pokoje a jednoty vnášejí ducha strachu, podezírání a rozdělení.


Zmást by mohli zejména ty, kteří mají s Církví nějaké dlouhodobější konflikty. Proto je třeba všechny upozorňovat na nesprávnost a záludnost postupů této skupiny.

Jejich jednání hrubě poškozuje církev a její jednotu, proto vyzýváme věřící, aby tyto a podobné aktivity jednoznačně odmítli.

S laskavou otevřeností a v pravdě k nim přistupujme, pokud budou ochotni vést rozhovor. Zatím dávají jenom ultimáta a prohlášení. To je vše. Prosme také za spásu jejích duší, s kterou si tak lehkomyslně zahrávají.

Kdo by tedy podepsal jejich archy, ať si uvědomí, že vstupuje do sekty, čímž může být – podle míry poznání svého činu – v souladu s církevním právem exkomunikován jako schizmatik podle kán. 1364 CIC.

z oficiálních prohlášení ČBK
Norain
Čo to skúšate na sv.Otca Benedikta XVI. Mr.Dohnal ?Vy bývalý dôverník ŠTB,ktorý dokonca dávate ze pravdu na tomto videu Leninovi idete dávať ultimáta a príkazy sv.Otcovi Benediktovi XVI. ?Táketo pokusy sú smiešne a majú váhu ako hore toto video.
Nad vašou pýchou,nezriadenosťou a nad zvedenýmí Božími deťmi,ktoré sa dali vami ovplyvniť však Božie srdce krváca.Hanba vám !