Clicks707
Libor Halik
1
Nejen hořící katedrála i celá Paříž zhyne v občanské válce. Tak je v řadě starých katolických proroctví. Kvůli hříšnosti města, vládců Francie a obyvatel. Osud LGBT Sodomy, který začal homosexem. …More
Nejen hořící katedrála i celá Paříž zhyne v občanské válce.

Tak je v řadě starých katolických proroctví. Kvůli hříšnosti města, vládců Francie a obyvatel. Osud LGBT Sodomy, který začal homosexem. Pařížanky se modlí hymny před hořící katedrálou. Notre Dame.
Zedad
Jestli Evropu pohltí gender styl, tak přestane být normální být mužem a ženou, protože takoví sklidí jenom posměch a pohrdání a je možné, že budou na okraji společnosti a ve skalách a nebudou mít ani práci.
Normální bude, aby se muž od ženy nelišil, a v tom duchu budou vychovávány děti. Nebudeme rozlišovat chlapce od dívky. Chlapci se budou líčit jako dívky a nebudou se lišit ani oblečením.
Dojde…More
Jestli Evropu pohltí gender styl, tak přestane být normální být mužem a ženou, protože takoví sklidí jenom posměch a pohrdání a je možné, že budou na okraji společnosti a ve skalách a nebudou mít ani práci.
Normální bude, aby se muž od ženy nelišil, a v tom duchu budou vychovávány děti. Nebudeme rozlišovat chlapce od dívky. Chlapci se budou líčit jako dívky a nebudou se lišit ani oblečením.
Dojde k nejhoršímu pohrdání Hospodinovým stvořitelským dílem.