Zedad
Jestli Evropu pohltí gender styl, tak přestane být normální být mužem a ženou, protože takoví sklidí jenom posměch a pohrdání a je možné, že budou na okraji společnosti a ve skalách a nebudou mít ani práci.
Normální bude, aby se muž od ženy nelišil, a v tom duchu budou vychovávány děti. Nebudeme rozlišovat chlapce od dívky. Chlapci se budou líčit jako dívky a nebudou se lišit ani oblečením.
Dojde…More
Jestli Evropu pohltí gender styl, tak přestane být normální být mužem a ženou, protože takoví sklidí jenom posměch a pohrdání a je možné, že budou na okraji společnosti a ve skalách a nebudou mít ani práci.
Normální bude, aby se muž od ženy nelišil, a v tom duchu budou vychovávány děti. Nebudeme rozlišovat chlapce od dívky. Chlapci se budou líčit jako dívky a nebudou se lišit ani oblečením.
Dojde k nejhoršímu pohrdání Hospodinovým stvořitelským dílem.