Czy i jak można uniknąć katastrofy dotyczącej zasobów naturalnych ?!

10 października (2022 r.- P.Z.), to szalenie ważna w życiu każdego Polaka data. Po cichu dokonuje się przejęcie naszych największych bogactw narodowych czyli zasobów naturalnych, które skrywa nasza ziemia. Jak dokładnie się to odbędzie, a także co możemy w tej sprawie zrobić, wyjaśniamy w odcinku z inżynierem Krzysztofem Tytko – wieloletnim działaczem na rzecz ochrony polskich zasobów naturalnych. Tak zapowiadany jest film z wywiadu z inż. Krzysztofem Tytko.

Film „ 22 dni do katastrofy...” umieszczony na you tube przez Pawła Svinarskiego, autora kanału „ Dla pieniędzy”, osiągnął już niemal 900.000 oglądalności. Wcześniejszy o kilka dni film tego samego autora, z tym samym ekspertem, inż. Krzysztofem Tytko, dotyczący polskich zasobów, pt. „ Dlaczego jeszcze nie jesteśmy bogaci ?!”, zyskał oglądalność ponad 1,1 mln widzów. Temat jest zatem istotny i koncentrujący uwagę oraz emocje Polaków.
Paweł Svinarski, zgodnie z zasadami you tubowej strategii umieszcza materiały opatrzone szokującymi tytułami. Filmiki jego autorstwadotyczą całego wachlarza „ sensacji”. Od „ zbliżającej się nieuchronnie wojny z Białorusią” i „ całkowitego blamażu wojsk rosyjskich już w pierwszym dniu inwazji na Ukraine”, po „ zwierzenia aktorki branży porno, wykorzystującej tzw. pornhaby, jako fajną zabawę i sposób na życie”
Sam temat słusznie jest podnoszony przez Pawła, i wiele innych środowisk, i słusznym działaniem jest alarmowanie opinii publicznej o tej sprawie, o antypolskiej działalności obecnych władz w Polsce. Nie możemy jednak dezinformować Polaków, że ich aktywność „ referendalna” przełoży się na spodziewany skutek prawny i faktyczny – właścicielski.
Przypominam Pawłowi Svinarskiemu i Polakom Art. 125. (Referendum ogólnokrajowe) obecnej Konstytucji RP
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
A zatem, ten warunek o 500.000 zebranych głosów nie jest wystarczający żeby się referendum odbyło, bo o tym decyduje Sejm lub Prezydent za zgodą Senatu, a te gremia są antypolskie, więc niech pan Tytko zejdzie na ziemię, bo już pora i niech „nie bije piany” i nie podnosi poziomu emocji……..Krzysztofie Tytko, a w zasadzie Krzysztofie – bo znamy się osobiście, czemu kolega udaje, że nie zna obowiązującej Konstytucji RP?! Wniosek jest taki: w ramach obecnej konstytucji nie da się przeprowadzić wiążącego referendum, które nie odpowiada systemowi, czyli grupie marionetek w Sejmie , Senacie i na urzędzie prezydenta. A kto nimi zarządza, to proszę spytać w NY i London…można też dzwonić do Telaviv i umawiać się przez sekretarkę :))))
Podstawę do władania i dysponowania naszymi, narodowymi, polskimi zasobami dają nam nasze – Nabyte Historycznie i Prawnie Usankcjonowane Prawa Ludności Rdzennej zamieszkującej nasz obszar geograficzny, kulturowy, gospodarczy i polityczny.
To co napisałem wyżej nie jest pisane przeciwko Krzysztofowi Tytko, którego znam osobiści i cenię sobie dorobek
Jego i jego środowiska z OKOPZN
. Nie jest też pisane przeciwko Pawłowi Svinarskiemu, młodem, inteligentnemu i odważnemu dziennikarzowi, który jednak jak wynika z jego wypowiedzi – jest ofiarą pookragłostołowej, sorosowskiej edukacji. Piszę to po to, aby stać twardo na ziemi, nie rozbudzać nadziei na wyrost, żeby uwzględniać wszystkie czynniki technologiczne i ekonomiczne, a także żeby formułować i przedstawiać Polakom odpowiedzialne rozwiązania prawno-właścicielskie. Nie wolno rozdawać beztrosko pieniędzy źle policzonych i źle zabezpieczonych pod względem praw właścicielskich.
Zasoby naturalne są zasobami ogólnonarodowymi i muszą być własnością i w zarządzie suwerennego państwa. Nie mogą być prywatyzowane w żadnym wypadku w postaci dokumentów wykreowanymi przez spółki prawa handlowego. Aktywa tych spółek „w świetle prawa” mogą być przejęte ( co już w wielu wypadkach się stało, i co wymaga rewindykacji ze względu na paserski sposób „sprzedaży”) przez drapieżny, lichwiarski kapitał rzekomo ponadnarodowy, a tak naprawdę żydowsko-anglosaski.
Krzysztof Tytko i jego środowisko, jak i kilka innych osób i środowisk, w tym WPS, od wielu lat walczy o uświadomienie Polaków, że są właścicielami bogatych zasobów mogących być podstawą polskiej suwerenności i dobrobytu społecznego. Nie możemy jednak akceptować metody takich działań, które tworzą złudne nadzieje, że obecne władze w Polsce oraz obecne środowiska „opozycyjne”-wszystkie o złodziejskim lub paserskim rodowodzie pookrągłostołowym, – mogą być adresatami oraz sojusznikami w odbudowie suwerenności Polski. Pora pozbyć się złudzeń.
ŻADNEGO REFERENDUM !!! PRAWA RDZENNEGO LUDU POLSKIEGO SĄ NIEZBYWALNE I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM GŁOSOWANIA!!!
NIE MOŻNA W DRODZE MANIPULOWANEGO REFERENDUM ( A TAKIM ONO BEDZIE !!!) POZBYWAĆ SIĘ PODSTAW SUWERENNOŚCI I DOBROBYTU !!!


">

">


więcej: Czy i jak można uniknąć katastrofy dotyczącej zasobów naturalnych ?!

wideo :


NEon24 ⭐ Czy i jak można uniknąć katastrofy dotyczącej zasobów naturalnych ?!

stanislav - narodowiec, realista, wielopokoleniowy łodzianin, demaskator antypolskiej obłudy
megur shares this
5