Bazsó-Dombi Attila
@Kapisztrán és @Beati pauperes spiritu!
Ez egy átvett írás, a közzétevő honlap üzenőfelületén lehet írni a szerzőnek.
Kapisztrán
Tulajdonképen egyértelműbben kellene már végre kifejteni az igazságot, legalább az Egyház vezérkarához tartozóknak, mivel az Egyházban nincs konzervatív és liberális, vagyis kétféle keskeny ösvény amely az üdvösségre vezet, csak egyik, amely hiteles és Urunk nyomdokain vezeti követőit! Mert a másik ösvényen, a liberális zászló alatt a mindenkori Júdások vezetik az őket követő birkákat, persze …More
Tulajdonképen egyértelműbben kellene már végre kifejteni az igazságot, legalább az Egyház vezérkarához tartozóknak, mivel az Egyházban nincs konzervatív és liberális, vagyis kétféle keskeny ösvény amely az üdvösségre vezet, csak egyik, amely hiteles és Urunk nyomdokain vezeti követőit! Mert a másik ösvényen, a liberális zászló alatt a mindenkori Júdások vezetik az őket követő birkákat, persze báránybőrbe bújt farkasokként!
Az ő pápájuk "Ferencként" Bergoglio, akit "elvbarátai" juttattak nyeregbe beteljesítve a Jelenések 13, 11 jövendölését, amely konkrétan az egyházi szabadkőművesség végső időkre megjövendölt eseményeként jelzi, hogy az emberiség elérkezett történelmének egy döntő idejéhez, amely a vízözönhöz hasonlóan, most már tűz-általi megtisztítás közeliségét jelzi, 2 Pét 3, 1-13! Azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízözönt követően a pokol erői továbbra is tevékenykedtek, beavatkoztak az emberiség életében megrontó hatalmukkal, és földi ügynökeik révén, de a tűzözön után már vissza lesznek zárva birodalmukba a pokolba ezer évre, és az "új ég és új föld" már Krisztus Urunk dicsőséges Eucharisztikus uralmának teljes ragyogásában fog kibontakozni!
Persze ez csak a "mi", vagyis hithű keresztények számára érthető, hihető és várjuk békében, türelemmel és alázatban, benső örömben, mivel ezen kiváltságos nemzedék tagjaiként szemünk előtt játszódik le az "ígéretek beteljesülése"! Az utolsó mondat azt tükrözi, hogy a magukat "konzervatívokként" értelmezők szeme még nem eléggé tiszta és emiatt nem ismerik fel egyértelműen, hogy tulajdonképpen kit kell követni, most és MA! De ez a dilemma nemsokára egyértelművé válik a második pünkösd hatására!
Beati pauperes spiritu
Pontosítanék: a Vatikán a II. zsinatig volt katolikus, mielőtt a szabadkőműveseknek sikerült protestantizálni a rítust és a híveket, felvizezni a tanítást és ahogyan II. János Pál pápa fogalmazott eljött az új advent...