Clicks22
vi.news

Thị trấn Tây Ban Nha bỏ cây thánh giá gần nhà thờ (Video)

Hội đồng thị trấn Aguilar de la Frontera, Córdoba, Tây Ban Nha, đã phá bỏ vào ngày 19 tháng 1 một cây thánh giá đã ở tại vị trí của nó từ năm 1938 bên cạnh lối vào của một tu viện nữ tu Dòng Cát Minh.

Hàng xóm và 100 người đã có mặt và phản đối việc phá hủy.

Thị trấn được điều hành với đa số tuyệt đối bởi Cánh tả Cộng sản. Để bào chữa cho sự phá hoại của nó, hội đồng đã tuyên bố về "nguồn gốc Francoist" của cây thánh giá có nguồn gốc thực sự là sự đóng đinh của Chúa Kitô.

Việc phá hủy thánh giá cũng diễn ra tràn lan ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các khu vực do ISIS kiểm soát.

#newsLyydtjjfzg