" Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym."

Wulgaryzmy - cztery powody dlaczego nie powinieneś ich używać

uszna spowiedź - nie bądźcie niewolnikami Rzymu - W jednym z komentarzy z tego artykułu jakiś wierzący skomentował używając brudnego słowa - cytuję :
" Zajebisty artykuł. Wielkie dzięki zioomek " -- chodzi o pierwsze słowo. Zacytowałem wypowiedź ponieważ to słowo dzisiaj coraz częściej nie jest uznawane za wulgaryzm a powinno, bo jest wulgarne. Nie powtarzam tego słowa, ale jeśli mam zwrócić komuś uwagę to musiałem zacytować tą wypowiedź żeby było wiadomo o co chodzi.

Słowo to nie przystoi uczniowi Zmartwychwstałego Zbawiciela, nie powinno wychodzić z jego ust.

" Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. " - Ewangelia Mateusza 12:36 UBG

- uważajmy co mówimy

- uważajmy jak mówimy

- uważajmy aby wiedzieć kiedy mówić, a kiedy milczeć


1 ) LUDZIE NIE UŻYWAJĄ GO - PRZED DYREKTOREM W PRACY, W SZKOLE, W URZĘDACH

- a) Jeśli się szuka pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną to nikt nie używa wulgaryzmów, nikt nie używa tego słowa z artykułu o spowiedzi usznej. Nikt nie używa tego słowa zachwalając swoją osobę w swoim CV. Jeśli ktoś twierdzi, że to nie wulgaryzm, to używając tego słowa w rozmowie czy w CV - na pewno może zapomnieć o pracy, o którą się stara.

- b) Jeśli przełożony w pracy wzywa kogoś na rozmowę - to rzuca nikt nie "rzuca mięsem".
Nie używa wulgaryzmów do przełożonego. Nikt nie zachwala przełożonego tym słowem, które dziś coraz częściej nie jest używane za wulgaryzm. Na pewno tak nie mówi, ale używa innego słowa np : " jest pan/pani dobrym dyrektorem/dyrektorką , kierownikiem/kierowniczką ". Nie używa tego słowa, bo bardzo dobrze wie, że jest ono brudne, wulgarne, niestosowne. Więc niech nie używaj go też w innych miejscach i w rozmowach z innymi ludźmi.

- c) Idzie ktoś w jakiejś sprawie do urzędu i na pewno nie używa tam wulgaryzmów . Dobrze wie dlaczego tam go nie używać. A gdzie jest przyzwolenie aby używać go w innych miejscach ?? Nie ma takiego przyzwolenia od Stwórcy. Nie po to dał usta aby błoto z niego wychodziło, słona woda.

- d) W szkole przed dyrektorem, nauczycielami też to słowo nie jest mile widziane i nikt swobodnie go nie używa i nikt nie przyzwala na używanie go.

- e) Idzie ktoś na rozprawę sądową i na pewno nie używa tam przed sędzią wulgaryzmów.

2) NAŚLADOWCY BOGA, BÓG NIE UŻYWA WULGARYZMÓW

Z UST PANA JEZUSA nie wychodzą brudne słowa, wulgaryzmy, nieprzyzwoite słowa.

W czystej mowie również mamy naśladować BOGA.
Nie po to dał nam dar mowy - aby ohydne, brudne, nieprzyzwoite słowa wychodziły z naszych ust.
Z Bożych ust nie wychodzą żadne wulgaryzmy, brudne słowa. Z naszych też nie powinna wychodzić głupia mowa, złośliwa mowa, nieprzyzwoite żarty.

" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w Niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG

" Lecz jak ten, który was powołał, Jest Święty, tak i wy bądźcie Świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;

16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG

" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efezjan 5:1 UBG

" Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;

17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. " - 2 Tymoteusz 3:16-17 UBG

" także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie " - Efezjan 5:4 BW

3 ) "NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA ", " WY JESTEŚCIE ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA"

Jeśli chodzimy w grzech, jeśli naśladujemy świat - to nadal jesteśmy z tego bezbożnego świata. Nadal jesteśmy ciemnością.

Jeśli mówimy jak ludzie tego świata - jeśli używamy brudnych słów jak oni. Jeśli popełniamy grzechy języka, o których tyle mówi Biblia to nie różnimy się od świata.

Jeśli opowiadamy nieprzyzwoite rzeczy lub śmiejemy się z wulgarnych, nieprzyzwoitych żartów, opowiastek to dalej jesteśmy ciemnością.

" Wy jesteście Światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
15 Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie." - Ewangelia Mateusza 5:14-16 UBG - gdy chodzimy w grzechach, w tym różnych grzechach języka - to nie ma co świecić. Jesteśmy ciemnością, tak jak chodzący w grzech świat, które co najwyżej ma tylko religijne opakowanie na sobie, ale nie ma życia Chrystusowego.

" Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym." - Efezjan 4:29 UBG

" Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. " - Kolosan 3:8 UBG

" A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą Wolą Boga " - Rzymian 12:2 UBG

o fałszywych prorokach : " Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha " - 1 list Jana 4:5 UBG ...... " Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. " - Biblia Warszawska

4) CHRYSTUS ROZLICZY ZE SŁÓW

Wypowiadane słowa są rejestrowane w BOŻYCH rejestrach.

PAN rozliczy ze słów, więc prośmy GO, aby dawał nam tylko czyste i dobre, prawdziwe słowa. Takie które są ku JEGO chwale i ku chwale OJCA i ku dobru, zbudowaniu słuchających, a nie zgorszeniu ich.
Aby dawał nam słowa, za które dostaniemy pochwałę ... " proście a będzie wam dane "

Wypowiadamy słowa prawdy, słowa dające zbudowanie, pocieszenie czy napomnienie
- ale nie z powodu aby "zapracować" sobie na Zbawienie, ale dlatego że PAN JEZUS już nas zbawił i przemienił - gdy dał nam swojego ducha, dał nowe serce.

Ja kiedyś miałem strasznie wulgarny, brudny, złorzeczący, pyszny - bezbożny język. Ale PAN zabrał ode mnie wulgaryzmy, zabrał brudy języka. Wiem, że grzechy języka są różne - ale wiem, że u PANA jest wyzwolenie, więc jak mi coś pokazuje np niepotrzebną mowę, mowę o marnościach czy coś innego - to przychodzę z tym do NIEGO.

Co w sercu to wychodzi przez usta : " Sprawcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo.
34 Plemię żmijowe! Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta.35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.36 Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.37 Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony." - Ewangelia Mateusza 12:33-37 UBG - m.in przez słowa widać nowonarodzenie lub brak go.

Słowa nie znikają - można nimi komuś pomóc, a można nimi kogoś zranić.

Mowa dana nam została do komunikacji. Również do głośnego chwalenia PANA, dziękowania MU i głoszenia innym Ewangelii Krzyża, która jest furtką do Królestwa Bożego.

Ktoś może nie używać wulgarnych słów, ale będzie używał języka do pustych rozmów, do zbędnych rozmów o marnościach i to też jest złe.

Kto nam zezwolił aby dar mowy wykorzystywać na puste rozmowy o głupotach ??
Kto nam zezwolił aby dar mowy wykorzystywać na niebudujące rozmowy o marnościach, które np umysły braci i sióstr odwracają od tego co w górze, do pustych marności. Od Chrystusa do światowych rzeczy, lub przemijających - które rozpraszają.

ZŁE są również jak :

- szyderstwo
- plotki
- obmowy
- fałszywe świadectwo
- powtarzanie niesprawdzonych rzeczy o kimś
- narzekanie
- wyzwiska
- nieuzasadnione krytykowanie
- opowiadanie sprośnych rzeczy
- kłamstwa
- i inne ...

Jeśli będziemy używać brudnego języka i innych grzechów języka to nie damy dobrego świadectwa, ale utwierdzimy tylko innych w ich złej mowie i wystawimy się na skarżenia typu :
- " używasz takich słów a mnie chcesz nawracać ?? Sam się odwróć od zła "
- " nie mam się po co nawracać, nie różnimy się, jak ja klnę tak i ty, ja też wierzę w Boga "

" Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. " - List do Tytusa 2:8 UBG
" Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. " - 1 list Piotra 3:16 UBG

________________________________________________________________________________

JAKIE SERCE TAKA MOWA : mieczducha888.blogspot.com/2014/11/jakie-serce-taka-mowa.html

" Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało." - list Jakub 3:2

Wulgaryzmy - cztery powody dlaczego nie powinieneś ich używać
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w Niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG
" Lecz jak ten, który was powołał, Jest Święty, tak i wy bądźcie Świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;
16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG
" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efez…More
" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w Niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG

" Lecz jak ten, który was powołał, Jest Święty, tak i wy bądźcie Świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;

16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG

" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efezjan 5:1 UBG

" Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jeśli się szuka pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną to nikt nie używa wulgaryzmów, nikt nie używa tego słowa z artykułu o spowiedzi usznej. Nikt nie używa tego słowa zachwalając swoją osobę w swoim CV. Jeśli ktoś twierdzi, że to nie wulgaryzm, to używając tego słowa w rozmowie czy w CV - na pewno może zapomnieć o pracy, o którą się stara.''