" Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby …

Wulgaryzmy - cztery powody dlaczego nie powinieneś ich używać uszna spowiedź - nie bądźcie niewolnikami Rzymu - W jednym z komentarzy z tego artykułu…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w Niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG
" Lecz jak ten, który was powołał, Jest Święty, tak i wy bądźcie Świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;
16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG
" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efez…More
" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w Niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG

" Lecz jak ten, który was powołał, Jest Święty, tak i wy bądźcie Świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;

16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG

" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efezjan 5:1 UBG

" Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jeśli się szuka pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną to nikt nie używa wulgaryzmów, nikt nie używa tego słowa z artykułu o spowiedzi usznej. Nikt nie używa tego słowa zachwalając swoją osobę w swoim CV. Jeśli ktoś twierdzi, że to nie wulgaryzm, to używając tego słowa w rozmowie czy w CV - na pewno może zapomnieć o pracy, o którą się stara.''