Kontrowersyjne logo Jubileuszu Roku 2025, logo „tęcza” zaprojektowane przez homoseksualnego masaży…

Mario Adinolfi publikuje zrzuty ekranu z Facebooka Travisaniego - (zdj na stronie) We wtorek na konferencji prasowej w Pałacu Apostolskim Watykan …
Anieobecny
to kolorowe ,,coś" jakby łamie Krzyż Święty...
a na dole dynda kotwica...
Edward7
Bergoglio mówi, że „zrealizował” plany nakreślone podczas „spotkań przed Konklawe”
Od Amoris Laetitia do Pachamamy – dziedzictwo nękane przez skandal
Aby zrozumieć, co mogą oznaczać „rzeczy, o które proszono” podczas tych spotkań przed konklawe, pomocne może być przypomnienie niektórych znaczących wydarzeń, które miały miejsce podczas obecnego pontyfikatu...
W 2016 r. „Pope Franciszek” opublikowa…More
Bergoglio mówi, że „zrealizował” plany nakreślone podczas „spotkań przed Konklawe”

Od Amoris Laetitia do Pachamamy – dziedzictwo nękane przez skandal
Aby zrozumieć, co mogą oznaczać „rzeczy, o które proszono” podczas tych spotkań przed konklawe, pomocne może być przypomnienie niektórych znaczących wydarzeń, które miały miejsce podczas obecnego pontyfikatu...

W 2016 r. „Pope Franciszek” opublikował adhortację apostolską Amoris laetitia , w której zaproponował, aby osoby rozwiedzione i zamężne w nowych związkach mogły być przyjmowane do Komunii Świętej bez obowiązku życia we wstrzemięźliwości, wbrew stałemu nauczaniu i dyscyplinie Kościoła wyrażonej Papież Jan. Paweł II w Familiaris consortio . Kiedy czterej kardynałowie formalnie poprosili o wyjaśnienie , w jaki sposób ta nauka jest zgodna z różnymi fundamentalnymi objawionymi doktrynami dotyczącymi życia moralnego, życia w łasce, sakramentów małżeństwa, spowiedzi i Eucharystii, a także z naukami Chrystusa w Ewangelii, zostały przyjęte z absolutną ciszą ze strony „papieża”...

Również w 2018 roku, za pośrednictwem kardynała Parolina, pope zgodził się na porozumienie Watykan-Pekin, które dało chińskiemu rządowi, kierowanemu przez Chińską Partię Komunistyczną, uprawnienia do mianowania biskupów chińskiego Kościoła „katolickiego”,
z naruszeniem obowiązującego Kodeksu . . prawa kanonicznego oraz stanowisko zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI. Kardynał Zen z Hongkongu potępił ten układ jako całkowitą zdradę podziemnego Kościoła katolickiego w Chinach, który przez dziesięciolecia cierpiał prześladowania ze strony ateistycznego rządu komunistycznego w Pekinie. Ostatnim razem, gdy kardynał Zen podróżował do Rzymu na spotkanie z pope, odmówiono mu audiencji.

W 2019 r.
skandal McCarrick ujawnił wiele poziomów korupcji w episkopacie, w tym tuszowanie przez samego „pope Franciszka”.„. Światowy szczyt biskupów w Rzymie, który został następnie zwołany, aby zająć się problemami w Kościele, które zostały ujawnione przez skandal McCarricka, kierowany przez pro-LGBTQ ojca. James Martin odmówił nazwania głównego przestępstwa McCarricka: gwałtu na dorosłych homoseksualistach, gwałtu na księżach i seminarzystach, którzy podlegali jego władzy biskupiej. Po skandalu i laicyzacji kardynała biskupi amerykańscy formalnie poprosili Rzym o udostępnienie pełnego wpływu McCarricka, w szczególności ujawniając, które nominacje biskupie były spowodowane wpływem McCarricka w USA i Rzymie. Kiedy Watykan w końcu opublikował swój raport, był to wycofany dokument, który nie ujawniał, o co konkretnie prosili amerykańscy biskupi:„Lawendowy tłum” w episkopacie iw Rzymie zapobiegł publikacji niewygodnych faktów.

Potem był Synod Amazona 2019 z towarzyszącymi mu skandalami. Najpierw był
kult Pachamamy , pogańskiej bogini płodności, która domaga się ofiar z dzieci, którego kult jest nadal praktykowany w Andach Ameryki Południowej, którego nazwa dosłownie oznacza „matkę ziemię”. Bałwochwalstwo miało miejsce w Ogrodach Watykańskich w obecności „popeFranciszka” podczas ceremonii sadzenia drzew, podczas której pogańscy szamani prowadzili uczestników tańca wokół posągu, następnie ofiarowali kadzidło, uklękli i skłonili się do ziemi w hołdzie. Rzeźba została później przeniesiona w procesji podczas publicznej recytacji Drogi Krzyżowej w Rzymie, zajmując poczesne miejsce w oficjalnej sali konferencyjnej Ojców Synodu, a kopie umieszczono na ołtarzach Santa Maria in Transpontina. zostały usunięte przez austriackiego Aleksandra Tschugguela i wrzucone do Tybruw proteście przeciwko bałwochwalstwu. „Pope Franciszek” został wezwany do publicznej skruchy przez 100 księży i świeckich uczonych, na co nigdy nie odpowiedział.
...
Następnie Synod Amazoński poruszył kwestię dopuszczenia żonatych księży i kapłanek kobiet do Kościoła.
To skłoniło kardynała Sarah do napisania książki Z głębi naszych serc, kapłaństwa, celibatu i kryzysu Kościoła katolickiego , napisanej wspólnie z papieżem Benedyktem XVI, broniącej apostolskiej praktyki Kościoła rzymskiego dopuszczającej tylko mężczyzn w celibacie do kapłaństwa, na wzór Chrystusa, który żył czystym celibatem i wybrał tylko mężczyzn, którym nadano godność kapłaństwa święceń.
...
W 2020 roku, kiedy pojawiła się kwestia związków homoseksualnych we Włoszech, „papież” poparł ją, mówiąc, że zawsze wspierał ochronę cywilną par homoseksualnych, nawet gdy był biskupem w Argentynie. „To, co musimy zrobić, to prawo o związkach cywilnych” – powiedział wówczas „papież”. „W ten sposób są prawnie chronione. Wstawiłem się za tym. ”
...
Teraz trwa Synod o Synodalności, na którym niemiecki episkopat i duchowieństwo nie zostały skorygowane przez Rzym w ich powszechnym publicznym odrzuceniu nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu i kwestii moralności seksualnej. Znów mamy do czynienia z nowym środowiskowym pogaństwem dostarczonym przez „papieskie” Laudato Si , zgodnie z którym do teologii moralnej wprowadzono nową kategorię „grzechów przeciwko ziemi”. Takie „grzechy” z kolei rodzą wyraźną potrzebę „nawrócenia środowiskowego” i „zadośćuczynienia ziemi”. Są to w najlepszym razie pobożne eufemizmy akceptujące propagandę zmian klimatycznych od globalistów, którzy włączają aborcję i kontrolę populacji do swoich programów; w najgorszym przypadku są jawnym pogańskim ubóstwieniem natury . „Pope Francisco” powiedział w wywiadzie dla Télama, że planuje pisać deifikacją natury Laudato Si na paryską konferencję klimatyczną, twierdząc, że „natura płaci nam” za „uderzenie” jej . Na początku tego roku zmieniono strukturę Kurii Rzymskiej . Obecnie wszystkie urzędy mają tę samą władzę prawną, podczas gdy wcześniej Kongregacja Nauki Wiary cieszyła się prymatem. Kobiety zostały również przyjęte na stanowiska rządowe w Kurii, wbrew naleganiom Jana Pawła II, aby takie funkcje pełnili duchowni.

W kwestii udzielania lub odmawiania Komunii Świętej politykom proaborcyjnych, w zeszłym roku Pope podobno
zachęcał prezydenta proaborcyjnego - Joe Bidena do dalszego przyjmowania Komunii. W ubiegłą środę w Bazylice św. Piotra w Rzymie proaborcjonistka Nancy Pelosi obnosiła się z lekceważeniem instrukcji jej własnego biskupa diecezjalnego, arcybiskupa Cordelione, że nie powinna przystępować ani być przyjmowana do Komunii ze względu na jej otwarte poparcie dla aborcji. Pelosi przyjęła komunię na Mszy św., której przewodniczył „Pope Franciszek”, zaraz po osobistej audiencji u „Pope”. Niektórzy postrzegają ten gest nie tylko jako lekceważenie Biskupa Cordelone, ale także jako rodzaj odpowiedzi Watykanu na "kamień milowy" z 24 czerwca przeciwko ustawie Roe , ogłoszone przez Sąd Najwyższy USA, z którą to decyzją Pelosi przyrzekła walczyć, ponownie deklarując swoje zamiary forsowania federalnej ustawy zezwalającej na nieograniczone aborcje w całych Stanach Zjednoczonych.

Wreszcie, wraz z publikacją Traditionis Custodes w zeszłym roku, „Pope” otworzył nowy kryzys dla katolików, zarówno księży, jak i świeckich, którzy kochają tradycyjną Mszę łacińską . Surowość restrykcji w celebracji starożytnej formy rytu rzymskiego, na którą „pope Franciszek” podwoił w tym tygodniu, została usprawiedliwiona w imię wiernej realizacji Vaticanum II i jego dokumentów liturgicznych na to samo, wysuwając silne oskarżenia o „rozłam” i „sztywność” wobec tych, którzy chcą czcić Boga w formie katolickiej liturgii przekazywanej przez ich ojców w wierze przez dwa tysiąclecia. Wiele się wydarzyło w „pontyfikacie” „pope Franciszka”. Myślenie, że to wszystko było częścią planu „przed Konklawe” może być mrożące krew w żyłach.
LifeSite/Bergoglio dice que ha «llevado a cabo» los planes trazados durante las «reuniones previas al Cónclave»