Stylita
4310

Boží slovo na den 4.9. A.D. 2019

Ježíš odešel ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni. On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. (Nemocná) hned vstala …
Kallistratos
Milá Theo žádné tabulky nepotřebuji, ale vím, že od ziny jsi vesele pokračovala ve svých různých registracích a bez uzardění komunikovala roky i zároveň v souběžných. Ale kdo by to řešil... Je to jedna velká stylizace a možná máš na svědomí i jiné věci pane trolle a léta se bavíš. P. Eliáše Dohnala ti nevěřím, schováváš se za něj a nikdy jsi nebyla schopna vygenerovat pořádné svědectví milá …More
Milá Theo žádné tabulky nepotřebuji, ale vím, že od ziny jsi vesele pokračovala ve svých různých registracích a bez uzardění komunikovala roky i zároveň v souběžných. Ale kdo by to řešil... Je to jedna velká stylizace a možná máš na svědomí i jiné věci pane trolle a léta se bavíš. P. Eliáše Dohnala ti nevěřím, schováváš se za něj a nikdy jsi nebyla schopna vygenerovat pořádné svědectví milá registrace. Klidně si zavěs Barbarina jako lišku kolem krku, je mi to jedno. To samé předváděl on a měnil přezdívky jako ponožky a na rozdíl ode mne to nikdy nepřiznal. Vůbec mne nezajímá nic o olivě a nic o suché větvi, nezajímá mne to, stejně jako mne nezajímá konečná výslednice života kohokoli. To si prostě rozsoudí Pán Ježíš, protože vidí do srdce a vidí - VŠE. Mne velice mrzí, pokud někdo má možnosti se změnit a neučiní tak, má možnost být lepší a zklame... Těžko bude hledat obhajobu před Pánem i před lidmi. A kdo šíří pomluvy, uráží Pravdu, křivě obviňuje a nebo "loajálně" mlčí v době, kdy by měl mluvit, ten koná velmi špatně. A upřímně, už mne po letech nebaví příliš reagovat na totéž, ale mám snahu poznávat, obhajovat a reagovat na věci co mne vadí, těší a nebo inspirují. Té inspirace je tady ale čím dál tím méně. Po letech jsem se přesvědčil jak hluboce se například Libor Halík mýlil a mnozí někteří, kteří už i odešli a věřili určitým věcem co nastanou. Je to velké poučení, že jedině BŮH je svrchovaný vládce. Nicméně lidé podobně jako čtou bulvár, podobně jako se nechávají unášet politikou, tak podobně budou věřit zase stejným ptákovinám :) Dokolečka.... Koneckonců na tom je založen svět reklamy a svět trollů, viď Theo :) A nyní ti přeji pokojný den a dobrou noc. Za ty léta jste mne dokázali hodně vyčerpat to se musí uznat. Jediné za co se mohu omluvit je to, že jsem vůči některým byl podezíravý a oni si to nezasloužili a tím pádem jsem je urazil. Ano byl jsem vystaven opakovanému tlaku a těžko to tací pochopí a nebo budou chtít chápat. Ale za chyby se platí a to pokorně přiznávám. Nyní se tomu už jen usmívám a přeji Vám šťastný život a stejně tak jeho konec. Důležité je, aby se člověk mohl svému Pánu a svým blízkým podívat do očí a mít čisté srdce.... A pak zemřít v očekávání velké Cesty a velké Lásky....
Měj se hezky Theo, ať jsi kdo jsi a polepši se!
--------------------------------------------------------

Theodorá-Máriá
pred 30 minútami

Infiltráte z La.......
Klidně si mě poznamenej do své tabulky.
Uvidíme kdo z nás je zelená oliva a kdo suchá větev.
Pro mě není banalita měnit Boží Slovo.

p.s. Vidíš Stylito, otázka byla k tobě už před 2 hodinami,
možná nejsi doma. Jak se k tomu postavíš?
Kallistratos
Myslím si, že provokace, pomluvy a záškodnictví tady na GTV jen kvetou. Mám jistou umanutost, že musím na tyto a podobné věci reagovat, protože ŠPINÍ prostor. Nedokážu být ignorant, protože kdo mlčí k určitým věcem, ten je připouští, ten přitaká, ten je tiše schvaluje.... A to je špatné. Loajalita ke ZLU je nemístný postoj. Thea tady uvádí banalitu a strhává jezuity, kteří byli mnohokrát …More
Myslím si, že provokace, pomluvy a záškodnictví tady na GTV jen kvetou. Mám jistou umanutost, že musím na tyto a podobné věci reagovat, protože ŠPINÍ prostor. Nedokážu být ignorant, protože kdo mlčí k určitým věcem, ten je připouští, ten přitaká, ten je tiše schvaluje.... A to je špatné. Loajalita ke ZLU je nemístný postoj. Thea tady uvádí banalitu a strhává jezuity, kteří byli mnohokrát dehonestováni a protěžování, až do té míry, že to bylo doslova implantováno do společenského povědomí. Zcela nezaslouženě byl tento řád takto inzultován.

A Thea tady zas papouškuje.... Každý přece ví co je to KREV Krista a za koho se prolévala... VELMI prosím netrolte a netrol "Theo", je to tak ubohé.... Jedno svědectví jsem nedávno vkládal - v něm se píše: „Vkládám Tě do svatých ran našeho Pána Ježíše Krista. On je naše naděje a v Něm budem žít navěky“ dále: "Usnul jsem. A najednou jsem se ocitl v jasu, teple, čistotě a hlavně bezpečí! Byl jsem unášen jako v obrovském náručí. Byl jsem uprostřed řeky temně rudé, zlatavě opaleskující, uprostřed proudu laskavosti, lásky, světla, tepla a jasu. Nebylo nic zlého nadohled. Trápení s dechem přestalo. Nikdy, nikdy, nikdy nezapomenu na tu krásu a dobro, které mne obklopovalo a já jako maličké bezbranné děcko jsem se poddával konejšivému laskání tohoto hutného dobra. Teď už vím, že jsem v tu chvíli byl skutečně v Kristových svatých ranách..."

Svědectvi zde: www.katolik.cz/svedec_honza.asp Kniha zde: www.ikarmel.cz/produkt/reka-kristovy-milosti

Honza z toho není venku, stále nemoc má, žádný happy-end, jak narostly ruce, krev se vyměnila a zdraví vykvetlo jako osmnáctiletému.... Nemoc se stabilizovala a nejhorší postup zastavil... ALE měl ohromnou zkušenost s Kristem a modlitbou a to je skvělé, duchovní uzdravení.... Má maminka na tuto nemoc zemřela, to vědí někteří moc dobře a přesto v základu vlákna 12-letý chlapec zpívá své zensulé matce - ČÍNA MÁ TALENT 2011 vidíme kdo mne tehdy otravoval a například současná reg. Thea a Barbarin... tehdy pod jinými registracemi si tam vesele tokali.... i když si mohl pán tokat sám v jedné osobě, kdo ví.... Ostrik, pšenka, hvezdaXY ... mnoho je promazáno, ale špína a pomluvy zůstávají stejně.... Obskurní hořká komedie registrací, kterým nejde o poctivost před lidmi a Bohem... ale o urážky, zpochybňování, výsměch a dehonestaci. At "žijí" trollové a mlčení těch co mohou mluvit.... Přeji pokojný den a i dábel umí citovat Písmo, ale neumí MILOVAT !

Boží slovo bylo, je a bude vždy o NADĚJI a ne poraženecké a potupné ustrašenosti a pomluvách nebo výsměchu či zpochybňování všeho. Soudný čtenář pochopí oč jde ze strany některých registrací. Proč to dělají, na to si naleznou odpověď ve svém nitru a nebo ve své peněžence, zdá se.


------------------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 2 hodinami

Ach ti jezoviti! Všechno 🤬 nám domotali.
V Kol 1,14 v ekumenické Bibli čteme:
"V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů."

V jiných mě dostupných Biblich je:
"V něm máme vykoupení Jeho Krví a odpuštění hříchů".
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/22_03.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timotej křesťanům v Kolosách, věřícím bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/22_03.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timotej křesťanům v Kolosách, věřícím bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději (na odměnu), která je vám připravena v nebi. (O té naději) jste slyšeli už dříve při (hlásání) slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás od toho dne, kdy jste ji uslyšeli a správně poznali tuto Boží milost. Tak vás v tom vyučil Epafras, náš milý spoluslužebník. On nás spolehlivě zastoupil v této službě konané pro Krista a od něho také jsme se dověděli o vaší lásce, (kterou ve vás působí) Duch.
Kol 1,1-8

Žalm:
Stále spoléhám na Boží slitovnost.

Jsem jako zelená oliva v Božím domě,
stále se spoléhám na Boží slitovnost.

Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil,
před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.
Zl 52

Evangelium:
Lk 4,38-44

Církevní kalendář:
sv. Mojžíš
Narodil se jako Levita Izraelského národa. Byl vychováván na dvoře faraóna, ale nezapomněl kam patří. Bůh ho povolal, aby vyvedl Izrael z otroctví v egyptské zemi a stal se prostředníkem staré smlouvy.
více: catholica.cz/index.php
Stylita
www.katolik.cz/otazky/ot.asp

Otázka:
Chvála Kristu, mám dotaz ohledně liturgických překladů Písma svatého. V Lekcionářích jsou některá slova uvedena pouze v závorkách, ale při jejich vypuštění z kontextu většinou věta nedává smysl, neboť často jsou do závorek kladena slovesa nebo substantiva. Zajímá mě, jaký význam mají závorky v těchto textech, jaký důvod vedl překladatele nebo Liturgickou …More
www.katolik.cz/otazky/ot.asp

Otázka:
Chvála Kristu, mám dotaz ohledně liturgických překladů Písma svatého. V Lekcionářích jsou některá slova uvedena pouze v závorkách, ale při jejich vypuštění z kontextu většinou věta nedává smysl, neboť často jsou do závorek kladena slovesa nebo substantiva. Zajímá mě, jaký význam mají závorky v těchto textech, jaký důvod vedl překladatele nebo Liturgickou komisi k oddělení těchto slov závorkami. Za odpověď děkuji! Pavel

Odpověď:
Správně jste si povšiml, že vypustíme-li z textu některé z oněch slov v závorkách, ztrácí věta logiku. Tato slova totiž nejsou v původním řeckém (hebrejském) textu Písma, ovšem při doslovném překladu nemá text smysl. Můžeme to vysvětlit těmito důvody:
1) Řecká (i latinská) syntax (větná stavba) je odlišná od české (o hebrejské nemluvě); řečtina si například může dovolit vypouštět z věty sloveso být, má k dispozici větší arzenál participií apod.
2) Některé biblické texty obsahují citace z jiných pasáží; přitom se občas vytratí z věty podmět či jiný větný člen, který je sice zcela patrný z kontextu daného citátu, ne však z přesného překladu.
3) Autoři jednotlivých novozákonních knih nebyli rozenými řečtináři, občas se dopustili stylistických prohřešků (anakolutů apod.).
Tyto překladatelské nedostatky byly napraveny doplněním nejrůznějších slov, která pomáhají čtenáři pochopit smysl a logiku daného textu. Tato slova jsou uvedena v závorkách, aby čtenář věděl, že byla doplněna překladatelem, editorem či redaktorem, ovšem vynechat je při předčítání nelze - pak by se text stal nesrozumitelným.
Tento postup je zcela legitimní, používá jej např. i ekumenický překlad, v jehož textu jsou takové doplňky uvedeny kurzívou.