Athos Monach
152.7K

Halloween – Slovania oslavujúci satanizmus a opičenie sa po západnej kultúre

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých,…More
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, Ex 20:3-5
Žiaľ, musíme konštatovať fakt, že my, Slovania, máme sviatky a samotný proces osláv veľmi radi. A často bez váhania oslavujeme diametrálne odlišné sviatky od našej histórie. Napríklad pohanské, či komunistické.
Často milujeme sviatky iných kultúr a nectíme si tie svoje. V alarmujúcom poplachu, varujúcom pred týmto nebezpečenstvom katastrofálnej kultúrnej „všežravosti“, nás varovali ako svätí otcovia, tak aj Ruskí klasici literatúry: Gogoľ, Dostojevskij, Čechov, Tolstoj. Väčšinou hovorili o bezduchom kopírovaní západnej kultúry, z ktorej sa Slovan snaží brať všetko, či je to dobré, alebo aj nevyhnutne negatívne.
Na konci XX. – začiatku XXI. storočia. okrem fascinácie Západom, u Slovanov bola aj fascinácia vzdialeným Východom: jeho starodávnymi a modernými záhadami, …More
Marieta Ria
HELLOWEEN, ČI SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH?
/resp.peklo,či nebo/
-
Hell je v angličtine peklo, no žiaľ sa to peklo pretláča aj do podvedomého vnímania už detí na školách prostredníctvom rozličných "vizualizácií". Prečo to však aj kresťanskí rodičia podporujú s ľahostajnosťou dieťaťa, to ja nechápem. Veď každý dobre vie, že vizuálny vnem je viac, ako slovo a ponúkať dieťaťu zábavnou formou to, čo …More
HELLOWEEN, ČI SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH?
/resp.peklo,či nebo/
-
Hell je v angličtine peklo, no žiaľ sa to peklo pretláča aj do podvedomého vnímania už detí na školách prostredníctvom rozličných "vizualizácií". Prečo to však aj kresťanskí rodičia podporujú s ľahostajnosťou dieťaťa, to ja nechápem. Veď každý dobre vie, že vizuálny vnem je viac, ako slovo a ponúkať dieťaťu zábavnou formou to, čo je zlé, je schvaľovaním zla. Tu nehovorím o neutrálnom pohľade na nevinné zábavné ponuky, ale v helloween-e je treba vidieť reklamu na čosi, do čoho vpadne dieťa bez toho, aby si to včas uvedomilo. A dôsledky toho sa neskôr môžu prejaviť streľbou na školách, strachom z rozličných situácií, alebo aj hrubosťou, ktorá by mala zahnať strach z neznámeho. Cirkev nám v začiatku novembra ponúka iný pohľad, ako je pohľad na peklo /hell/. Ponúka nám pohľad na nebo, v ktorom sú všetci svätí, ktorých sviatok prvého novembra západná cirkev slávi a ľudia prichádzajú na cintoríny v nádeji, že aj ich blízki, ktorí zomreli, dosiahli ten šťastný večný cieľ, ktorým je nebo. Ktosi však by chcel nás všetkých uvrhnúť do beznádeje pekla a reklama na helloween by tomu mohla napomôcť. Prečo však tomu napomáhajú aj povrchní kresťania, to sa dá veľmi ťažko pochopiť. Žeby už boli natoľko zmätení, že nerozlišujú to, čo im dáva nejakú nádej od toho, čo ich môže uvrhnúť do večnej beznádeje...? Alebo ich vnímanie pozemského života je až natoľko nezodpovedné, že si nepripúšťajú, že aj oni zanedlho zomrú...? Čo však bude potom - azda ničota..? Tak kvôli čomu sa potom snažiť o dobro, keď vidíme, že na zemi sa majú lepšie špekulanti, než ľudia, ktorí uznávajú hodnoty ducha? Je čas Všetkých svätých, je aj čas spomienky na našich zosnulých, ktorý je potrebné využiť aj k vážnym zamysleniam nad svojím životom i nad tým, čomu v živote dávame "zelenú". Lebo ráz príde čas, kedy sa už nebudeme nad ničím zamýšľať, lebo nás bude hodnotiť tá Najvyššia "súdna moc", ktorá súdi spravodlivo a nepotrebuje žiadnych obhajcov, ani sudcov. Vtedy sa "helloween" stane pre mnohých večnou realitou, ktorá bude strašiť už nie iba vizuálne, ale reálne ponorí človeka do večnej beznádeje a strachu. No vtedy aj svätci zažiaria v plnej kráse a splnia sa slová Písma: "Vari neviete, že svätí budú súdiť svet...?"/1Kor6,2/. Pre nás je možné "symbolický" sa dnes rozhodnúť pre helloween, či Sviatok všetkých svätých, ale raz to už nebude o našom rozhodnutí... Vtedy nám zostane už len možnosť pekla v strachu a beznádeji, alebo realita neba, v ktorom sa radujú všetci svätí. To bude závislé od toho, aký život si zvolíme teraz a čo vyznávame svojimi postojmi v otázkach života a smrti. +Milan
"SLÁVA ISUSU CHRISTU!"

Vladyka Milan odpovedá fb
Ester J B H
15
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
16
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
17
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
18
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
19
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.
20
Spravodliví …More
15
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

16
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
17
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

18
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
19
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

20
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
21
Všetky kosti im ochraňuje,
ani jedna sa im nezlomí.

22
Hriešnika zloba zahubí
a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.
23
Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Žalm 34: Biblia.sk
Učeník Pánov
Log in or sign up to view
Aj slovania propagujú pohanstvo, nie sme o nič lepší ako tí “zlí,zlí” anglosasi. A čuduj sa svete, tiež v noci z 31.10. na 1.11. A hlavným “hrdinom” je slovanský bôžik Veles
Ester J B H
Chýbajú slová povzbudenia a nádeje: Tých, ktorých ľúbim, karhám a trescem. Rozhorli sa teda a rob pokánie. Hľa, stojím predo dvermi a klopem! Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne."
Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí …More
Chýbajú slová povzbudenia a nádeje: Tých, ktorých ľúbim, karhám a trescem. Rozhorli sa teda a rob pokánie. Hľa, stojím predo dvermi a klopem! Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne."

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám! Zjv 3,19-22
U.S.C.A.E.
Halloween je karikaturou katolické slavnosti Všech svatých. V nové době se začal provozovat poprvé v USA v polovině 19. stol. v protestantském prostředí jako symbol výsměchu a odmítnutí katolické úcty světců a dogmatu o obcování svatých. Již samotný anglický název halloween není ničím jiným než zvulgarizovanou formou prvotního označení All Hallows’ Eve, čili vigilie Všech svatých. Tato …More
Halloween je karikaturou katolické slavnosti Všech svatých. V nové době se začal provozovat poprvé v USA v polovině 19. stol. v protestantském prostředí jako symbol výsměchu a odmítnutí katolické úcty světců a dogmatu o obcování svatých. Již samotný anglický název halloween není ničím jiným než zvulgarizovanou formou prvotního označení All Hallows’ Eve, čili vigilie Všech svatých. Tato slavnost památky oslavených v nebi začínala vždycky předchozího dne večer, tj. 31. října – a právě tehdy vyvíjeli protestantští posměváčci největší aktivitu. Katolickou liturgii zesměšňovali rouhačskými představeními, při nichž užívali zcela pohanských rekvizit.
...
Ale toto nikdo nechce poslouchat. Tanec smrti probíhá v nejlepším – a to i na ulicích křesťanského světa. Baví se děti, baví se rodiče – a neuvědomují si, že jakkoliv se počátky mohou jevit neškodné, konec nejčastěji bývá tragický.

Existují reálné doklady, že úplně nečekaně, neznámo odkud, se v dosud klidném domě objeví hrozné zlo. Kolegyně kolegyni z ničeho nic podřízne hrdlo, syna najdou rodiče oběšeného na půdě, milující otec rodiny ohrožuje své nejbližší motorovou pilou. Malé dítě náhle začíná mít noční hrůzy, milý, tichý dospívající chlapec náhle chrlí vůči svým rodinným příslušníkům jed nenávisti… Všichni horlivě a s nadšením slavívali halloween. To jsou skutečné příběhy a je jich mnoho.

Psychiatři a psychologové si často nevědí rady, odkud se bere dnes na jedné straně tolik hněvu a agrese, na druhé straně zase tolik deprese, apatie a zoufalství. Chytají se za hlavu, proč počty těch, kteří vyhledávají službu exorcisty, rostou geometrickou řadou. Opravdu to nevědí?

Pět důvodů, proč katolík nemůže slavit halloween
Ester J B H
Veľmi dobré! Ďakujeme za príspevok na vysokej úrovni. Ešte snáď treba dodať, že predstavitelia pokoncilovej štátnej Cirkvi alebo skôr Sekty II. vat. koncilu zase čušia ako voš pod chrastou a nepostavia sa proti tomu satanizmu, nevyjdú z vykúrených fár, biskupstiev a kláštorov do Halloweenskych ulíc, úradov, škôl, či na sociálne siete internetu .... Možno - kde tu nejaký sólo výkrik do tmy .…More
Veľmi dobré! Ďakujeme za príspevok na vysokej úrovni. Ešte snáď treba dodať, že predstavitelia pokoncilovej štátnej Cirkvi alebo skôr Sekty II. vat. koncilu zase čušia ako voš pod chrastou a nepostavia sa proti tomu satanizmu, nevyjdú z vykúrených fár, biskupstiev a kláštorov do Halloweenskych ulíc, úradov, škôl, či na sociálne siete internetu .... Možno - kde tu nejaký sólo výkrik do tmy ... Veď im je tam tak dobre - teplá voda tečie a dobrá výplata prichádza každý mesiac na účet. Tak prečo by si to mali pokaziť nejakým ,,helloweenom"?!
U.S.C.A.E.
tak dobre robíte treba sa vyhnúť len náznaku toho žeby boli dve cirkvi ono sú pod názvom RKC prezentované dve protichodné náboženstvá ale to nie je prvý raz že nepravé náboženstvo a protikristovská viera mala istý nám pomerne dlhý čas navrch a to či vo forme arianizmu či vo forme macedónianstva ktorý je mimochodom arianizmom do dôsledku keď už popieram Trojičnosť Boha tým že popriem Božstvo …More
tak dobre robíte treba sa vyhnúť len náznaku toho žeby boli dve cirkvi ono sú pod názvom RKC prezentované dve protichodné náboženstvá ale to nie je prvý raz že nepravé náboženstvo a protikristovská viera mala istý nám pomerne dlhý čas navrch a to či vo forme arianizmu či vo forme macedónianstva ktorý je mimochodom arianizmom do dôsledku keď už popieram Trojičnosť Boha tým že popriem Božstvo Krista tak nedáva logiku mať Svätého Ducha za Boha a posledná pomerne sofistikovaná verzia arianizmu bola monothelletzmus a vidíte Cirkev prežila lebo Kristovo nepremôžu je nepremôžu
Metod
Satanizmus vznikol v dekadentnej Amerike!
Zuz S
Rakovina v cirkvi Nevera po slovensky.