Quas Primas
A pod Krzyżem
Matka stała
by być bliżej
Syna Ciała.
I Krwi Świętej z Jego ran.

By ci śmiali
z tłumu fali
nie deptali,
nie brukali.

By wyznali: tu jest Pan.
V.R.S.
Teologia uczty przynosi swe zepsute owoce.