szuirad1

Paweł Milcarek: Z zarządzeniem Franciszka trzeba się liczyć, ale podlega ono ocenie i krytyce - …

Nowe zarządzenie papieża Franciszka nie jest, rzecz jasna, dogmatem. Trzeba się z nim liczyć jako z wyrazem woli tego, który zasiada na Stolicy …
Matricaria
Pierwsze przykazanie Dekalogu nadal obowiązuje,Bóg sam wyegzekwuje swoją należność,spokojna głowa, nam prochom marnym w to wątpić nie przystoi.Im bardziej źle się dzieje tym bardziej wierni wzywają pomocy Trójcy Przenajświętszej,tak to się kręci od tysiącleci.
Mnie ciekawi w ilu naszych parafiach słyszy się modlitwę solidarności z braćmi niemieckimi,tak strasznie doświadczonymi powodziami,w …More
Pierwsze przykazanie Dekalogu nadal obowiązuje,Bóg sam wyegzekwuje swoją należność,spokojna głowa, nam prochom marnym w to wątpić nie przystoi.Im bardziej źle się dzieje tym bardziej wierni wzywają pomocy Trójcy Przenajświętszej,tak to się kręci od tysiącleci.
Mnie ciekawi w ilu naszych parafiach słyszy się modlitwę solidarności z braćmi niemieckimi,tak strasznie doświadczonymi powodziami,w takich momentach rozpoznajemy empatię "kościoła otwartego".
Matricaria
Większym wyzwaniem staje się Msza posoborowa którą planuje się zastąpić nabożeństwem synodalnym prowadzonym przez świeckich.Już od wielu lat katolicy za Odrą są poddawani eksperymentom liturgicznym, jak negacja potrzeby spowiedzi i nieograniczony dostęp do Eucharystii,efektem jest coraz większa obojętność religijna i apostazja.Coraz większe dostosowywanie się do świata sprawia że gubi się …More
Większym wyzwaniem staje się Msza posoborowa którą planuje się zastąpić nabożeństwem synodalnym prowadzonym przez świeckich.Już od wielu lat katolicy za Odrą są poddawani eksperymentom liturgicznym, jak negacja potrzeby spowiedzi i nieograniczony dostęp do Eucharystii,efektem jest coraz większa obojętność religijna i apostazja.Coraz większe dostosowywanie się do świata sprawia że gubi się Tajemnicę Wiary,owo Sacrum,za którym ludzie ganiają po wszystkich religiach świata.

"Patrzymy na statystyki kościelne poprzez liczby. Nie jesteśmy natomiast w stanie zmierzyć tęsknoty ludzi za wsparciem, za bezpieczeństwem w Panu", uważa biskup Pasawy Stefan Oster. "Ale równie godne ubolewania jest to, że nie udaje nam się już skierować ich spojrzenia na pozytywne rzeczy, które dzieją się w tym Kościele", takie jak opieka duszpasterska w parafiach, czy zaangażowanie charytatywne i społeczne, które jest wspierane przez kościelne fundusze podatkowe.
deon.pl/…kosciele-biskupi-mowia-o-gorzkiej-prawdzie,1466816
One more comment from Matricaria
Matricaria
Papież Franciszek przedstawił swoje wnioski po trzynastoletnim doświadczeniu z Mszą Trydencką.Rzeczywiście tak jest, że nie ma ona wielu zwolenników ,raczej stanowi zabytek liturgiczny odprawiany w kilku miejscach w diecezji ,tego papież nie zmienia,warto zauważyć.Ogranicza poważnie ewentualny rozwój tradycji przedsoborowej zabraniając jej wstępu do kościołów parafialnych,to jest zrozumiałe …More
Papież Franciszek przedstawił swoje wnioski po trzynastoletnim doświadczeniu z Mszą Trydencką.Rzeczywiście tak jest, że nie ma ona wielu zwolenników ,raczej stanowi zabytek liturgiczny odprawiany w kilku miejscach w diecezji ,tego papież nie zmienia,warto zauważyć.Ogranicza poważnie ewentualny rozwój tradycji przedsoborowej zabraniając jej wstępu do kościołów parafialnych,to jest zrozumiałe ponieważ nowe kościoły nie dysponują nawet odpowiednimi warunkami by taką Mszę godnie odprawić.
Franciszek zrobił porządek w tej kwestii z uwagi na złe owoce duchowości tradycyjnej jak kwestionowanie posłuszeństwa papieżom posoborowym.Normalne że ojciec rodziny usuwa przyczyny rozłamu we wspólnocie domowej bo do tego jest obowiązany,czuwać i nastawać w porę i nie w porę.Przywiązanie do przeszłości nie może zasłaniać oczu na wyzwania współczesności,musimy to jakoś godzić,z pomocą Bożą zawsze jest dobre wyjście z trudnej sytuacji,tylko mieć trzeba trochę cierpliwości.