09:20
Libor Halik
1.1K
7.12.2022 Zelenský jako Lenin navrhl zrušit Ukrajinskou pravoslavnou církev a zabavit její majetek. Tucker Carlson šéfredaktor TV Fox USA. 00:02:02.638 Zelenského tajná policie provedla razie v …More
7.12.2022 Zelenský jako Lenin navrhl zrušit Ukrajinskou pravoslavnou církev a zabavit její majetek. Tucker Carlson šéfredaktor TV Fox USA. 00:02:02.638 Zelenského tajná policie provedla razie v Pravoslavých klášterech po celé Ukrajině. 00:02:26.750 Minulý týden diktátor Zelenský oznámil plán zakázat Ukrajinskou pravoslavnou církev a zabavit její majetek za nedostatečnou loajalitu k jeho režimu.
00:03:01.574 navrhl toto uzákonit (do 10.12.2022 to ještě nestihl uzákonit, jakmile uzákoní a zabaví kláštery Kyjevský a Počajevský, pak dle proroctví novoathoských mnichů z Donbasu z r.2014, za půlroku se většina Ukrajiny spojí s Ruskem. Dle proroctví mnichů z donbaského Athosu spojení Ruska, Ukrajiny, Bělo… )
00:03:27.590 Chce trestat každého křesťana, který by se účastnil na její bohoslužbě.
00:03:44.437 reaguje na to biskup (pravděpodobně Počajevského kláštera) - vyzývá i k mučednictví a říká, že Zelenský a spol. započali válku proti křesťanskému Bohu, a že to nejsou opravdoví Ukrajinci (celá vláda Ukrajiny je z Židů, včetně ministra obrany je židovská, jak pravidelně informuje Žid Hodos)
00:04:41.896 Zelenskému nestačí, že Ukrajinská pravoslavná církev oficiálně odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu. (Vadí mu že je složena z ruskojazyčných obyvatel Ukrajiny)
(I Zelenský je ruskojazyčným, ale Židem a naučil se teprve poslední dobou i západoukrajinskému jazyku jen z kariérního důvodu - dle Žida Hodose)
10 grudnia (prosince, decembra) 2022 | 18:21 Abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski (tj. římskokatolický arcibiskup metropolita lvovský):
KAI: Uchodźcy ze wschodniej Ukrainy są to często prawosławni. Czy i jak się nimi zajmujecie, udzielacie im sakramentów?
– Jeśli przychodzą, nie robimy żadnego problemu. Ale duża cześć prawosławnych jest przekonana, że nie mogą przystępować do sakramentów w Kościele katolickim. Wielu prawosławnych duchownych tłumaczy im, że będzie to grzech nieodpuszczony, który uniemożliwi im zbawienie. Dlatego nie proponujemy prawosławnym przystępowania do sakramentów u nas, a udzielamy ich jedynie na wyraźną prośbę. Podobnie jest ze spowiedzią. Tu korzystamy z możliwości udzielenia rozgrzeszenia każdemu, kto znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, nawet jeśli ciążą nam nim bardzo ciężkie grzechy.
---
KAI: V ukrajinském parlamentu byl předložen návrh zákona, podle kterého má být zakázána Ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu na Ukrajině. Co Vy na to arcibiskupe?
- Zákaz ruštiny a ruského pravoslaví na Ukrajině je chyba
.
Většina uprchlíků, kteří přicházejí do Lvova, mluví rusky, nejsou proto méně Ukrajinci a mají příbuzné a přátele bojující o osvobození Ukrajiny. Jsme proti jakýmkoli omezujícím opatřením týkajícím se nějaké církevní komunity. Ukazovaní prstem na jazyk nebo církev může být zdrojem další bolesti pro lidi a popohánět rozdělování, které Ukrajina nepotřebuje.

KAI: W parlamencie ukraińskim złożony został projekt ustawy, na mocy której ma zostać zdelegalizowany Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie. Co Ksiądz Arcybiskup na to?
– Zabranianie języka rosyjskiego i rosyjskiego prawosławia na Ukrainie to błąd. Większość uchodźców przybywających do Lwowa mówi po rosyjsku, nie będąc przez to wcale mniej Ukraińcami i ma krewnych i przyjaciół walczących o wyzwolenie Ukrainy. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek restrykcyjnym działaniom dotyczącym jakiejś wspólnoty kościelnej. Wskazywanie palcem na język lub Kościół może być źródłem dalszego bólu dla ludzi i podsycać podziały, których Ukraina nie potrzebuje.
---
KAI: Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy podstawowe infomacje, jaki procent mieszkańców Ukrainy przyznaje się do Kościoła rzymskokatolickiego?
– Kościół rzymskokatolicki – funkcjonujący tu jako „łaciński” – liczy ok. 1, 5 miliona wiernych. Na dawnych terenach Rusi Kijowskiej i Halickiej (a dziś Ukrainy) Kościół rzymskokatolicki obecny jest mniej więcej od 800 lat. Po upadku Związku Radzieckiego Jan Paweł II odnowił, a raczej utworzył na nowo jego struktury, w niepodległej już Ukrainie. W tym czasie w archidiecezji lwowskiej było zaledwie 6 kapłanów i tylko 8 czynnych kościołów. A dziś, po 30 latach mamy 7 diecezji, 3 seminaria duchowne, 3 instytuty teologiczne, 17 biskupów (w tym 4 emerytów).
Te półtora miliona wiernych nie jest to duży procent mieszkańców Ukrainy, ale można powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki wciąż przeżywa tu wiosnę i nadal się rozwija. Tworzymy nowe parafie i ośrodki życia zakonnego oraz budujemy kolejne świątynie.

KAI: Kim są wierni Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji lwowskiej i na Ukrainie? Jak określają się narodowościowo?
– Fundamentem Kościoła rzymskokatolickiego, który odradzał się tu po dziesięcioleciach komunistycznych represji, byli w większości wierni pochodzenia polskiego. Po odzyskaniu niepodległości odzyskali niewielką część zrabowanych przez komunistów świątyń, remontowali je i przyczynili się do odrodzenia życia parafialnego.
Ale do Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie należą nie tylko wierni pochodzenia polskiego. Są w nim Ukraińcy, Rumuni, Węgrzy, Słowacy, a także studenci wielu narodowości, będący czasowo na Ukrainie. W archidiecezji lwowskiej są parafie, w których mieszka ludność etnicznie polska, szczególnie przy granicy z Polską. Tam w liturgii przeważa język polski. Jednak w większości parafii liturgia sprawowana jest po ukraińsku. W naszym Kościele odnajduje się coraz więcej Ukraińców, którzy znajdują tu odpowiedź na swój głód duchowy.
KAI: Dziękujemy za rozmowę.
Metropolita lwowski: Oferujemy pomoc, nie pytając kto do jakiego Kościoła należy | eKAI