Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że jeśli człowiek żałuje za grzechy i przyjmuje wiarę, to osiąga zbawienie. Teza o usprawiedliwieniu tylko przez wiarę pociąga za sobą pewność, że skoro osoba otrzymuje zbawienie, to znaczy, że na pewno będzie zbawiona. Czy jednak idea ta jest poprawna? W swojej książce „Zbawieni” przygląda się temu, znany jezuita o. Mitch Pacwa SJ.
sters

Czy można być zbawionym raz i na zawsze? Wyjaśnia o. Mitch Pacwa SJ

18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 18.01.21, 12:45 Niektórzy chrześcijan…