Clicks252

4. Prečo ostať hladný? - Večer Chvál

Rapture
2
Prednáška z Večera Chvál na tému "Prečo ostať hladný". Téma je štvrtou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v Prešove vedie spoločenstvo Marana Tha: …More
Prednáška z Večera Chvál na tému "Prečo ostať hladný". Téma je štvrtou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v Prešove vedie spoločenstvo Marana Tha: maranathapo.sk Audio záznam celého Večera Chvál: maranathapo.sk/…/zaznamy-z-vecer… Audio záznam prednášky a prezentácia: maranathapo.sk/nahravky/prednasky/ Informácia o Večere Chvál: maranathapo.sk/aktivity/vecery-chval/ Spoločenstvo Marana Tha na Facebooku: www.facebook.com/maranathapo/
dalila and one more user like this.
dalila likes this.
apredsasatoci likes this.