Victory
35

BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia

video: BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia ugetube.com/watch/WXEA69xyAZJKfX1 BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia

Dne 17. listopadu 2021 arcib. Jan Graubner svou veřejnou výzvou sám na sebe stáhl Boží anathemu (prokletí). Vyloučil se z církve prosazováním covidového antievangelia. Boží slovo varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, anathema sit – budiž proklet – vyloučen.“ (Gal 1,8-9)

Covidové antievangelium prosazuje experimentální mRNA vakcinaci. Je propojené s několika zločiny proti podstatným pravdám víry a morálky.

Tímto dne 6. ledna 2022 v Boží autoritě apoštolské a prorocké zveřejňuji Boží anathemu na jmenovaného arcibiskupa Jana Graubnera. Katolíci jsou ve svědomí zavázáni anathemu respektovat.

Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio všechno, co exkomunikovaný bude konat, je v duchovní oblasti neplatné. Exkomunikovaný je povinen církevní úřad opustit.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

6. 1. 2022

Odůvodnění exkomunikace
Jan Graubner zneužil církevní autoritu k oklamání veřejnosti s cílem prosazení mRNA vakcinace.

1) mRNA vakcína mění genom člověka, tím jde o vzpouru proti Bohu Stvořiteli.

2) mRNA vakcína je součástí procesu čipizace lidstva, což je z duchovního hlediska apostaze a satanizace.

3) mRNA vakcinace je součástí redukce – genocidy lidstva – což je zločin proti Bohu a lidstvu.

4) mRNA vakcinace je satanským antikřtem, neboť je spojena s vraždou nenarozeného dítěte.

Arcibiskup Jan Graubner však klame, že prý nejde o hřích a že všichni mRNA vakcínu „mohou přijmout s čistým svědomím“. Falešně všechny zavazuje ve svědomí, aby se prý z ohledu na ostatní nechali očkovat. Na bázi podvodu nutí k zločinné vakcinaci pod rouškou tzv. lásky a tzv. společného dobra.