JSTE VEDENI K ŽIVOTU V PODDANSTVÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 11. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

JSTE VEDENI K ŽIVOTU V PODDANSTVÍ

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
ŽEHNÁM VÁM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

ŽEHNÁM VÁM JAKO VELITEL NEBESKÝCH MILIC.

Vyzývám vás, abyste pozvedli srdce, myšlení a rozum a se silnějším uvědoměním si zachovali jistotu, že vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je plodný v závislosti na potřebě lidského stvoření po blízkosti a uskutečňování Boží vůle ve svém životě.
Víra vás vyzývá, abyste se vymanili z osobního sobectví, z osobní osamělosti, z pošetilosti a šli vstříc k setkání s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem.
Osobní vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je nezbytný k tomu, aby lidská bytost mohla uskutečnit vnitřní dar bližnímu v činu bratrství a úcty.
LIDÉ:

SAMI NEVYHRAJETE!
Budete kořistí pro vlky, kteří se budou chtít pomstít na dětech "ženy oděné sluncem a s měsícem pod nohama"
[Zj 12,1].
ZKOUŠEJTE SE! Jděte po cestě s křížem na ramenou. Každý je zkoušen a každý se musí zavázat, že bude poslouchat našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Každý z vás musí zapřít sám sebe, aby byl ve své nicotě jako přesvědčený a obrácený lidský tvor, věrný našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu.
Tato generace kráčí do propasti, nebo k setkání s Boží vůlí. Proto je důležité, aby lidé poznali a rozpoznali Milovaného, aby nebyli oklamáni.
Děti temnoty učinily velký pokrok, spojily se a zorganizovaly vše, co potřebovaly, aby mohly jít proti Daru života. Výsledek je pro ně uspokojivý jako důsledek lidské svobodné vůle odevzdané ďáblu a těm, kteří ho na Zemi zastupují. V této době útočí na život s maskami dobrých úmyslů a lidstvo jde dál jako ovce na porážku.
Lidstvo žije ve světskosti, nechce pracovat pro našeho Krále a Pána Ježíše Krista, "a pro nárůst nepravosti láska mnohých vychladne" [Mt 24,12]. Lidé nevěří, nedoufají a nemilují…
Jste vedeni k životu v poddanství, bez vzduchu a slunečního světla, bez měsíce a hvězd. Oporou lidských bytostí, zbledlých blízkostí smrti, budou jen vzpomínky.
Zapomínáte na Varování, když je blízko, a na zvěsti o válce, když přestávají být zvěstmi. Ve velkém světě i v malých městech se i nadále vyskytují epidemie. Nemoci se stále objevují ve zprávách, hranice se uzavírají a pád světové ekonomiky urychlují kroky antikrista, který zůstává na zemi po boku svých poddaných.
Modlete se za Francii, která se propadá do tragédie.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jděte vpřed! Nezastavujte se, neochabujte…
Pokračujte v práci na duchovní cestě.


Milujte naši Královnu a Matku, mějte na paměti, že jste ochraňováni. Chráníme vás, jdeme před každým z vás, za každým z vás, po boku každého z vás.
NEBOJTE SE, NEBOJTE SE, PŘIŠEL ČAS VELKÝCH ZÁZRAKŮ.
Žehnám vás svým mečem.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1858.html
Varovanie
Budete kořistí pro vlky, kteří se budou chtít pomstít na dětech "ženy oděné sluncem a s měsícem pod nohama" [Zj 12,1].

Zapomínáte na Varování, když je blízko, a na zvěsti o válce, když přestávají být zvěstmi. Ve velkém světě i v malých městech se i nadále vyskytují epidemie. Nemoci se stále objevují ve zprávách, hranice se uzavírají a pád světové ekonomiky urychlují kroky antikrista, který …More
Budete kořistí pro vlky, kteří se budou chtít pomstít na dětech "ženy oděné sluncem a s měsícem pod nohama" [Zj 12,1].

Zapomínáte na Varování, když je blízko, a na zvěsti o válce, když přestávají být zvěstmi. Ve velkém světě i v malých městech se i nadále vyskytují epidemie. Nemoci se stále objevují ve zprávách, hranice se uzavírají a pád světové ekonomiky urychlují kroky antikrista, který zůstává na zemi po boku svých poddaných.