Clicks20
lt.news

Pranciškus planuoja kraujosrūvą: romėnų apeigų bendruomenės bus PRIVERTOS pereiti į Novus Ordo

Michaelas Charlieris svetainėje Summorum-Pontificum.de (lapkričio 30 d.) rašo, kad priemonės bus paskelbtos iki 2021 m. pabaigos, siekiant priversti visas romėnų apeigų bendruomenes prisijungti prie Novus Ordo.

Charlier praeityje paskelbė tikslias ataskaitas ir prognozes. Pranciškus nori „sugrąžinti“ Romos apeigų bendruomenes „į vieną Naujojo pseudo apeigų šventimo būdą“, prieš paskelbdamas „Traditionis Custodes“ taisykles.

Charlier teigimu, į šias bendruomenes bus siunčiami popiežiaus delegatai. Skirtingai nei komisarai, jie nepakeis esamų viršininkų, bet bus jų viršininkai. Jų mandatas yra „sutaikyti“ savo bendruomenes „su Tarybos dvasia“.

Pirmuoju žingsniu vadovauti Eucharistijai bus įsakyta visiškai pakeisti Mišių šventimą, kad šie kunigai vėliau galėtų būti įtraukti į Novus Ordo pastoracinį darbą.

Kol kas dar leidžiamas viešas Mišių šventimas bus patikėtas tik žlugusiai Tarybai ištikimiems Novus Ordo kunigams. Romos apeigų kunigai galės laikyti Mišias viduje ir išimtiniais atvejais. Kitų sakramentų teikimas bus uždraustas.

Popiežiaus delegatai neturi teisės būti lankstūs ir derėtis su bendruomenėmis. Viešpataus nelankstumas, legalizmas ir dialogo atsisakymas.

Charlier daro prielaidą, kad „popiežiaus delegatams“ pavyks pavergti „dalį ir tikriausiai daugumą kai kurių bendruomenių vadovybės“, bet ne „didelę daugumą“ narių, taigi „bendruomenės išsiskirs – tai gali būti Pranciškaus strategijos dvasia“.

Paveiksliukas: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsWaoxrhhvia