Clicks859

Farar Timkovic v pastoracii 8 Christos nezalozil rimskokatolicku Cirkev 2017

Misko3
91
20 minútový film z februára 2017: Farár Timkovič v pastorácii 8 Isus Christos nezaložil rímskokatolícku Cirkev (alebo Prečo rímskokatolíci latinizujú?) Film je veľmi poučný aj pre všetkých manželov,…More
20 minútový film z februára 2017:
Farár Timkovič v pastorácii 8 Isus Christos nezaložil rímskokatolícku Cirkev (alebo Prečo rímskokatolíci latinizujú?)
Film je veľmi poučný aj pre všetkých manželov, lebo na troch stupňoch lásky medzi manželmi vysvetľuje lásku medzi rímskokatolíkmi, gréckokatolíkmi a pravoslávnymi.
Napr. prvý stupeň lásky sa vyjadruje medzil manželmi slovami:
Ty si moja, Ty si môj (láska egoistického vlastnenia)
Ďalší stupeň sa vyjadruje medzi zamilovanými slovami:
Ja som tvoj, Ja som tvoja (láska dávania sa)
a tretí ideálny stupeň lásky sa dozviete z filmu...
evelina
Iste, všeobecná = katolícka.
A len aby sme nezabudli, že prvých kresťanov na čele s apoštolmi nazývali SEKTA s názvom Cesta.
Posledné dni sme svedkami vyvražďovania našich spoluveriacich v patriarchátoch v koptskom, sýrskom a iných... čo ničí našu katolícku Cirkev.
ľubica
koment od mikeho: cathá-holos a grekokatolik by mal vediet ze toto pouzil uz svaty ignac antiochijsky zvany Bohonosny (Theforos) vlastne vyraz Catholique Ecclesia je cely z Grectiny Jezis zalozil Cirkev len ju nepomenoval lebo ked nemate sekty tak ste automaticky Kristova Cirkev pomenovanie potrebovala ked sa zacali objavovat bludy a bludari ze TATO JE VSEOBECNA
..................................…More
koment od mikeho: cathá-holos a grekokatolik by mal vediet ze toto pouzil uz svaty ignac antiochijsky zvany Bohonosny (Theforos) vlastne vyraz Catholique Ecclesia je cely z Grectiny Jezis zalozil Cirkev len ju nepomenoval lebo ked nemate sekty tak ste automaticky Kristova Cirkev pomenovanie potrebovala ked sa zacali objavovat bludy a bludari ze TATO JE VSEOBECNA
..............................................
O. Timkovič ma ranenu dušu, kedze mnohe veci ohladom latinizacie grekokatolikov ho bolia, a mnohe je aj pravda, no to tu pisat nemienim..kto chce si to nájde......
a tak to cele ubolene vnutro prenáša na rimokatolikov......ktorých obvinuje.... a potom vznikaju aj taketo videá....
ľubica and one more user like this.
snakee
farár Timkovic ujel na vlně dohnalismu
Peter(skala)
73. Z čeho poznáváme, že naše Církev je jednotná?

Že je naše Církev jednotná, poznáváme z toho: Na celém světě má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu.
Církev Pána Ježíše je pouze jediná! - Pán Ježíš řekl jasně a určitě: „Založím C í r k e v s v o u…“ Kdyby řekl: „Založím církve své“, pak by založených církví existovalo více. On však mluvil toliko o Církvi jediné! A jindy řekl: „…More
73. Z čeho poznáváme, že naše Církev je jednotná?

Že je naše Církev jednotná, poznáváme z toho: Na celém světě má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu.
Církev Pána Ježíše je pouze jediná! - Pán Ježíš řekl jasně a určitě: „Založím C í r k e v s v o u…“ Kdyby řekl: „Založím církve své“, pak by založených církví existovalo více. On však mluvil toliko o Církvi jediné! A jindy řekl: „Bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“ (Jan 10, 16) Tak věřili i apoštolové: „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.“ (Efes. 4, 5)

Znaky pravé Církve Pána Ježíše. – Nejedna náboženská společnost bývá nazývána „církví“ a pokládána od svých příslušníků za tu Církev, kterou založil Pán Ježíš. Avšak znaky pravé Církve jsou: Církev Pána Ježíše je jednotná, svatá, obecná neboli katolická a apoštolská. Tyto všechny znaky má jediná Církev římskokatolická. Již na církevním sněmu v Cařihradě (r. 381) bylo prohlášeno: „Věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou Církev.“ Toto vyznání víry (Krédo) se modlíme s knězem ve mši svaté každou neděli a o mnohých svátcích. Církev Pána Ježíše je jednotná, neboť má jedno učení, jedny svátosti a jednu viditelnou hlavu. Ostatní náboženské společnosti, které se odštěpily od Církve, nejsou jednotné ani v učení, ani ve svátostech, ani ve viditelné hlavě.
katolicky-katechismus.cz/…/22-znaky-jedine…
Filofej
Podstatné je však to, že Ježiš dal svojej Cirkvi pastierov a aby Jeho Cirkev, ktorej je On hlavou a zároveň Skalou, bola nepremožená až do konca časov, podoprel ju pastierskym úradom Petrovým, ktorý v moci hlavy a pevnosti skaly Cirkev riadi. A toto spochybňuje henta a iní otvorene a ďalší skryte.
Filofej
Turíce sú zrodením Cirkvi. Pokiaľ bol Ježiš na zemi, skutočne Cirkev nezaložil. To,čo povedal Petrovi sa naplnilo až v deň Turíc,keď bol už Ježiš u Otca a dielo vzniku Cirkvi je dielom Svätej Trojice.
markus55 likes this.
Peter(skala)
Dobrá kazen

"Ježiš mu povedal : "Blahoslavený si Šimon - syn Jonášov - , lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím : Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

"Najpev…More
Dobrá kazen

"Ježiš mu povedal : "Blahoslavený si Šimon - syn Jonášov - , lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím : Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

"Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi.
Pán, ako najzručnejší Staviteľ, postavil svoju Cirkev na skale, aby búrky a prívaly, ktoré na ňu prídu počas jej pozemského trvania, zistili, že je absolútne nepohnuteľná (Lk 6,48).

Takto múdro zaistená pevnými základmi,svojimi článkami viery, Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá,
Rímsko-katolícka Cirkev.

Jedine v nej nájdeme jednotu viery, nádeje a lásky ; jedine táto Cirkev nie je rožtiepená rôznosťou mienok a nezrovnalostí, aká panuje v synagóge satana. Sekty a kacírstva sú plné tmy a bludov a vedú boj nielen medzi sebou a proti správnym dôvodom, ale každý bojuje aj sám so sebou, lebo v tej istej dobe, alebo v rôznych dobách pridržiava sa nezrovnavajúcich a blúdnych náuk. Proti všetkým takým bude naša viera vždy víťaziť a brány pekelné ju nepremôžu (Mt 16,18), ani v najmenšom bode, napriek tomu, že podľa proroctva Pána života ju ustavične mlátia a presievajú ako obilie, ako sa to stalo Jeho nástupcovi,svätému Petrovi."
---------------------------------------------------------------
Vízie a proroctvá viz. ct.sr.Márie z Agredy (Španielsko) diktované P.Ježišom Kristom a Pannou Máriou
- z knihy : "Tajomné (Mystické) mesto Božie" / III.zv./ I. kn. / 9.kap. / č.96 )

Imprimatur : cirkev.schválenie pápež: Innocent XI.
www.tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk

Viac tu: rim-katolicka-cirkev.webnode.sk
markus55
Pravdu napísal Filofej a nie Henta. Katolícka cirkev je pravá cirkvev.
Filofej
Ježiš ani nič nezakladal. On pripravil svojich učeníkov na ohlasovanie evanjelia a prisľúbil im Ducha Svätého. Po Jeho zostúpení vznikla Cirkev v Jeruzaleme a rozšírila sa cez ohlasovanie evanjelia po svete. Ježiš však určil hlavného pastiera a tým je Peter. A tento Peter zakončil svoj "beh" a službu práve v Ríme.A jeho nástupcami sú Rímski biskupi. Oni majú Petrov úrad až do konca časov. Nech …More
Ježiš ani nič nezakladal. On pripravil svojich učeníkov na ohlasovanie evanjelia a prisľúbil im Ducha Svätého. Po Jeho zostúpení vznikla Cirkev v Jeruzaleme a rozšírila sa cez ohlasovanie evanjelia po svete. Ježiš však určil hlavného pastiera a tým je Peter. A tento Peter zakončil svoj "beh" a službu práve v Ríme.A jeho nástupcami sú Rímski biskupi. Oni majú Petrov úrad až do konca časov. Nech už boli akí boli, Ježišov prísľub je nezrusitelný.TU ES PETRUS!
markus55 likes this.