Clicks130

1561. Égi Édesanyánk üzenete 2020. május 25-én Medjugorjéból

lowoa
10
Medjugorjei üzenet 2020 május 25. “Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és …More
Medjugorjei üzenet 2020 május 25.
“Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Gyermekeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazok számára, akik nem látnak kiutat, legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen világnak sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak és megáldalak mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
charisma
@actiocatholica.hu , nem értünk egyet, de nem is vitatkozunk :-)
Ez a szeretetteljes hozzáállás ebben a kérdésben.
actiocatholica.hu
A tanítás, a doktrína nem szeretetteljes hozzáállás kérdése, ugyanis "a hit fontosabb (mindennél), a legalitásnál is" írta 2012. június 13.-án 3 FSSPX püspök a közösség akkori elöljárójának, Fellay püspök úrnak:

"Azért utasítunk vissza egy pusztán praktikus megegyezést, mert a tanbeli problémák az elsődlegesek, a döntőek. A hit fontosabb, mint a legalitás. Nem fogadhatjuk el a legalizálást, …More
A tanítás, a doktrína nem szeretetteljes hozzáállás kérdése, ugyanis "a hit fontosabb (mindennél), a legalitásnál is" írta 2012. június 13.-án 3 FSSPX püspök a közösség akkori elöljárójának, Fellay püspök úrnak:

"Azért utasítunk vissza egy pusztán praktikus megegyezést, mert a tanbeli problémák az elsődlegesek, a döntőek. A hit fontosabb, mint a legalitás. Nem fogadhatjuk el a legalizálást, anélkül, hogy a hit problémája ne legyen megoldva."
charisma
@actiocatholica.hu , Medjugorje a mai napig magánkinyilatkoztatás, státusa nem változott évek (évtizedek) óta.

Mindenkinek joga van hinni benne vagy elutasítani. Egyetlen testvérünket sem ítélhetjük/utasíthatjuk azért, mert elfogad/elutasít egy egyházi jóváhagyással még nem rendelkező magánkinyilatkoztatást.

Ebben az esetben nem lehet (elutasító) tanításra és/vagy doktrínára hivatkozni, hiszen …More
@actiocatholica.hu , Medjugorje a mai napig magánkinyilatkoztatás, státusa nem változott évek (évtizedek) óta.

Mindenkinek joga van hinni benne vagy elutasítani. Egyetlen testvérünket sem ítélhetjük/utasíthatjuk azért, mert elfogad/elutasít egy egyházi jóváhagyással még nem rendelkező magánkinyilatkoztatást.

Ebben az esetben nem lehet (elutasító) tanításra és/vagy doktrínára hivatkozni, hiszen az Egyház a mai napig vizsgálja ezt a kérdést.

A szeretetteljes hozzáállás pedig azt jelenti, amit az Efezusi levél 4,2:
"viseljétek el egymást szeretettel". Erre utaltam hozzászólásomban.
Bazsó-Dombi Attila
P. Zaby (sic!) kijelentése: "Oroszország „tévtanaival” a bolsevik forradalom évében Isten Anyja nem gondolhatott másra, csakis az ateista kommunizmusra," -- Súlyos tévedés, ugyanis:

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Szűzanya legfontosabb Fatima-i kérése és ígérete egyaránt Oroszország tévtanaiból történő megtérésére vonatkoznak. Azonban erről a köztudatban elterjedt hamis felfogás …More
P. Zaby (sic!) kijelentése: "Oroszország „tévtanaival” a bolsevik forradalom évében Isten Anyja nem gondolhatott másra, csakis az ateista kommunizmusra," -- Súlyos tévedés, ugyanis:

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Szűzanya legfontosabb Fatima-i kérése és ígérete egyaránt Oroszország tévtanaiból történő megtérésére vonatkoznak. Azonban erről a köztudatban elterjedt hamis felfogás akadályozza a Szűzanya közvetítésével Isten által adott Fatima-i iránymutatásának megértését: összemossa Oroszországot a Szovjetunióval, a tévtanokat a „gyümölcsökkel” – bolsevik, szovjet, kommunizmus, szocializmus.
Mivel az 1917-es Fatima-i jelenések idején a bolsevikok még csak tervezték a Szovjetunió létrehozását, a Szűzanya csakis a cári Oroszországról szólhatott. A bolsevik forradalomból 1922-ben sarjadt Szovjetunió tehát „csupán” elterjesztette a tévtanokat, amelyek már korábban, a Cári Oroszországban alakultak ki. A „tévtanokat”, bár a Föld végső határáig elterjedtek, pedig egyetlen gyűjtőfogalom kifejezi: szekularizáció* – az Egyháznak a világi hatalom alá rendelése...
* a lat. saeculum, 'világ' szóból: 1. egyházi javak kisajátítása világi célokra. 2. általános elvilágiasodás. (Magyar Katolikus Lexikon)
www.szozat.org/…/11085-b-dombi-a…
actiocatholica.hu
😴 Véleményünk a medjugorjei jelenésekről:

actio-catholica.hu/…/medjugorje-vele…
Nem kell velünk egyetérteni, és vitatkozni sem fogok róla!
Miserere_nobis
Németországban valóban kevesen hisznek benne. Sőt, a helyiek sem nagyon csak ugye ők a zarándokokból élnek. Kétszer is voltam ott, amíg nem olvastam utána ennek az egésznek. A község csendes és békés, kaptam én is kegyelmeket ott az Úrtól. Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy ott megjelenik a Szűzanya. Ha valaki leteszi a rózsaszín szemüvegét és a hit szemszögéből visszaolvassa az állítólagos …More
Németországban valóban kevesen hisznek benne. Sőt, a helyiek sem nagyon csak ugye ők a zarándokokból élnek. Kétszer is voltam ott, amíg nem olvastam utána ennek az egésznek. A község csendes és békés, kaptam én is kegyelmeket ott az Úrtól. Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy ott megjelenik a Szűzanya. Ha valaki leteszi a rózsaszín szemüvegét és a hit szemszögéből visszaolvassa az állítólagos üzeneteket, akkor rájön, hogy azok semmikép nem származhatnak a Szűzanyától.
Személy szerint egyébként sem értem, hogy miért “rohangálnak” a hívők mindenféle jelenés és üzenet után...
actiocatholica.hu
Ez nem német HISZEK/NEM HISZEK kategória. Ezek tények a politikailag inkorrekt változatban.
Miserere_nobis
@actiocatholica.hu Bocsánat, nem tudtam, hogy az Egyházi Tanítóhivatallal folytatok párbeszédet a gtv fórumon...
A hit egyébként ISTEN ajándéka és kegyelme, nem lehet kikényszeríteni, mint ahogyan a SZERETETet sem.
Isten áldja!
actiocatholica.hu
Nem vagyok az Egyházi Tanítóhivatal.
Tina 13
🙏🙏🙏🙏