2.8.2020 Posolstvo Kráľovnej a Matky posledných čias: úrážky voči najsvätejšej Sviatosti oltárnej

Modlite sa, padnite na tvár a konajte zadosťučinenie za tých, ktorí prekročili mieru hriechu tým, že sa odovzdali diablovi a uctievali ho skrze znesvätenie a kacírstvo, ktoré útočí proti môjmu božské…
TerezaK
Kéž by se v této chvíli konečně sjednotili všichni katolíci a odmítli podávání sv. Přijímání do rukou, ale laskavě požádali pokleknutím u svatého Přijímání, aby k nim přišel sám Pán Ježíš. Pokud by mu nebylo podáno svaté přijímání, ať je klidný a Pán k němu přijde i tak duchovně. Protože jen žádá o to, co mu podle učení Církve nemůže být odepřeno pod žádnou záminkou. Jedině tímto něžným "násilím"…More
Kéž by se v této chvíli konečně sjednotili všichni katolíci a odmítli podávání sv. Přijímání do rukou, ale laskavě požádali pokleknutím u svatého Přijímání, aby k nim přišel sám Pán Ježíš. Pokud by mu nebylo podáno svaté přijímání, ať je klidný a Pán k němu přijde i tak duchovně. Protože jen žádá o to, co mu podle učení Církve nemůže být odepřeno pod žádnou záminkou. Jedině tímto něžným "násilím" je možné zastat se Pána Ježíše a povzbudit kněze, aby nezradili sami sebe a zůstali věrní Pánu Ježíši. Kéž by všichni křesťané se konečně sjednotili věci nazývat pravý jménem: že potraty jsou zlé vraždy dětí oklamaných maminek a někdy i lékařů. Že podávání svatého přijímání na ruku je srovnatelné zlo, to ví Satan velmi dobře. A že sv. Eucharistie je pro planetu Zemi a celé lidstvo důležitější než východ slunce, a k tomu stačí i jen málo kněží a přijímajících. Proto pro dobu Konce časů vyrobil specialitu: virus, který podkope tuto úctu ke sv. Eucharistii, aby tak oddělil Boží lid od Pramene Života. To je pro něj ještě důležitější a rychlejší způsob než skrze elity vyhubit větší část populace. Nemáme žádné světce, kteří by potvrdili, že přijímání na ruku vede do Nebe. Naopak máme samé svaté, kteří před sv.Eucharistií zbožně klečeli a přes to, že v tom ignorovali 2.Vatikánský koncil (ne Tradici Církve, ale mediální koncil). zůstávali pod naprostou Boží ochranou: sv. otec Pio a sv. MatkaTereza. Z knihy Eucharistické zázraky vo svete, Carlo Acutis "Vichni jsme povoláni jako sv.Jan, abychom se stali vyvolenými učedníky, sjednocenými s Ním v euchristickém Srdci. (...) V Lanciane se konsekrovaná Hostie proměnila na část myokardu, svalu, který má za úkol stimulovat krevní oběh." Carlo Acutis využíval denní účast na Mši svaté a týdenní svatou zpověď. Před Svatostánkem často adoroval. Zemřel v 15-ti letech a jeho tělo bylo nalezeno po 13-ti letech neporušené. Telo mladého Taliana v procese kanonizácie sa našlo neporušené www.zivotopisysvatych.sk/carlo-acutis-laik/ (Možná má Corona-virus blokovat tento oběhový systém. )
TerezaK
Korona -vir : vir napadající koronární tepny přivádějící do srdce kyslík a živiny ...?
Peter(skala)
preto na neho je dobrý borovicový čaj, lebo ten čistí pluca a dýchacie cesty. Taktiež na ochranu olej dobrého samritána ako už nám to povedala Kráľovná a Matka posledných čias
Kallistratos
Není tu někde PetraB alias magdach?
Peter(skala)
čo by tu hladala :)
TerezaK
Myslela jsem to obrazně: (jakože Korona -vir: vir, který brání, aby lidé vstupovali do Božího Srdce a aby lidská srdce čerpala z toho Božího Srdce- Eucharistie. (Když koronární tepny zajišťují oběh srdce.))
Kallistratos
TerezaK
(tamtéž): "Proto vy, děti, se musíte chovat k těm, kdo Mi slouží, spravedlivě a ohleduplně, abyste modlitbami a bratrstvím podpořily ty, kdo mají velkou zodpovědnost před naší Nejsvětější Trojicí a jsou přenašeči naší vůle."
TerezaK
TerezaK
Jak je možné kvůli nějaké pandemii zrušit 2000 let starou tradici, kdy každý pohyb kněze má při Mši sv. hluboký význam a byl pečlivě promyšlen a vybrán, aby se co nejlépe vyloučila jakákoli možnost zneuctění svaté Eucharistie a to vše je najednou rozhodnutím státu jedním dechem zrušeno. Nechápu. Kéž by všichni kněží aspoň naši, našli sílu a rozhodnost znesvěcení se vzepřít a postavit se za …More
Jak je možné kvůli nějaké pandemii zrušit 2000 let starou tradici, kdy každý pohyb kněze má při Mši sv. hluboký význam a byl pečlivě promyšlen a vybrán, aby se co nejlépe vyloučila jakákoli možnost zneuctění svaté Eucharistie a to vše je najednou rozhodnutím státu jedním dechem zrušeno. Nechápu. Kéž by všichni kněží aspoň naši, našli sílu a rozhodnost znesvěcení se vzepřít a postavit se za příklad našeho kardinála Dominika Duky, který na Velikonoce, 5.5.2020 19.00 v katedrále sv. Víta na Pražskom hrade nedával nikomu svaté přijímání na ruku!, dokonce mluvčímu prezidenta ČR, nepodal na ruku, ale do úst. Kard. Duka dal do úst sv. eucharistii mluvčímu prezidenta ČR, ne na ruku
Sama tak velice děkuji jáhnovi, který mi též kdysi nepodal do ruky svaté přijímání (cítila jsem se trochu nachlazená, a protože mi to nikdo jako konvertitce nevysvětli, myslela jsem si, že se to dělá, když si člověk myslí, že by mohl někoho nakazit), kdy jsem ještě ničemu nerozuměla a mohla jsem si tak uvědomit, že jde O NĚCO, NĚKOHO! VÍC! Matka Tereza z Kalkaty řekla: nejhorší zlo 20.století jsou potraty a podávání na ruku. Jinému svatému Pán Ježíš řekl: raději budu znovu bičován, než podávání na ruku. Děkuji, že jsem byla uchráněná, že kvůli tomuto nemusel být kvůli mě znovu Pán bičován. Kéž by tak udělali všichni kněží a jáhni.
Kallistratos
Já myslím, že matka Tereza toho řekla hodně a hodně a nutno rozlišovat co je nosné a co okrajové, tak jako u každého.... Podobenství o Samaritánovi ukazuje velmi hodně, stejně jako ta další podobenství.... 2000 let stará tradice? Je třeba si představit co pod tím vnímáme... , ta forma v mnohém prodělala a prodělávala změny a co zažíváme jako tradici je v zásadě staré ani ne tisíc let a asi …More
Já myslím, že matka Tereza toho řekla hodně a hodně a nutno rozlišovat co je nosné a co okrajové, tak jako u každého.... Podobenství o Samaritánovi ukazuje velmi hodně, stejně jako ta další podobenství.... 2000 let stará tradice? Je třeba si představit co pod tím vnímáme... , ta forma v mnohém prodělala a prodělávala změny a co zažíváme jako tradici je v zásadě staré ani ne tisíc let a asi bychom se velmi divili, kdybychom byli na mši svaté v roce 852. 😊 Možná by bylo zajímavé si projít pražský sakramentář a seznámit se s některými věcmi.... Ale opět je to o formě, obsah je důležitý velmi a ten v křesťanství je jasný...

K určitým věcem liturgie... ANO, posvátnost je třeba chránit, ale neučinit ji středobodem všeho, protože tu skutečně nejsme jako okukovatelé forem... ale jako vyznavači Krista. Kardinál Duka je v pohodě a jsem velmi rád, že je tam, kde je... O Matce Tereze je to nesmysl a samozřejmě opět klasika, která je častá a zavádějící. Své sestry povzbuzovala k přijímání častému a do úst, ale nepsala to, co je uváděno a tedy že by přijímání na ruku bylo zlo, hřích nebo rouhání. Ona s Církví nepolemizovala jako někteří teoretici - heretici víry, ona žila s Kristem a moc dobře věděla co je nosné... A jen prosím zcela konkrétně - kterému svatému to Pán řekl co uvádíte, že Ježíš řekl: "raději budu znovu bičován, než podávání na ruku." Děkuji za přesnou informaci! Zní mi to totiž ohromně nevěrohodně a z hlediska teologie zcela alogicky. No představte si, jak Ježíš někomu sděluje, že raději se nechá znovu bičovat, než aby Jeho Tělo někdo bral na ruku.... Absolutně tomu nevěřím.... I nevěřící Tomáš dokonce dával ruku do ran, dotýkal se.... Takže děkuji za PŘESNOU informaci o daném svatém. Děkuji. 😊
TerezaK
Příběh jednoduchého žebráka z Paříže. Dokonce to bylo publikováno v jedněch pařížských místních novin. :) +

Paul trávil většinu času venku. Jeho obzvláště oblíbeným kostelem byl kostel sv. Jacob v Paříži. U vchodových dveří prosil a prosil o almužnu a jeho věrný společník byla láhev vína. Trpěl cirhózou jater a dalšími nemocemi a barva jeho obličeje nic dobrého neprozradila. Lidé z okolí jen …
More
Příběh jednoduchého žebráka z Paříže. Dokonce to bylo publikováno v jedněch pařížských místních novin. :) +

Paul trávil většinu času venku. Jeho obzvláště oblíbeným kostelem byl kostel sv. Jacob v Paříži. U vchodových dveří prosil a prosil o almužnu a jeho věrný společník byla láhev vína. Trpěl cirhózou jater a dalšími nemocemi a barva jeho obličeje nic dobrého neprozradila. Lidé z okolí jen čekali, až tu jednoho dne nebude.


Nikdo z nich se o něj nijak nestaral. Ale ve farnosti byla jedna dobrá duše, paní N. Moc jí to vadilo, když ho viděla tak samotného, a proto s ním mluvila častěji. Všimla si, že Paul ráno opustil své místo u vchodových dveří a šel do kostela. Tam seděl v lavici přední řada, přímo před stanem setkávání. Jen tak... zdálo se, že nic nedělá. Jednoho dne slečna N. on. zeptala se: '' Všiml jsem si, že chodíš často do kostela. Co děláte, když tam hodinu sedíte, aniž byste něco dělali? Nemáte ani růženec nebo modlitební knížku a někdy si dokonce zdřímnete. Co děláte v té době? Modlíte se?"

'' Jak jsem se mohl modlit! Od dětství uplynulo hodně času a šel jsem do náboženství, zapomněl jsem na všechny modlitby. Už ani jednoho neznám. Co tady vlastně dělám? Je to úplně jednoduché: chodím do stanu setkání, kde žije Ježíš ve svém domě úplně sám a říkám mu: '' Ježíši, to jsem já Pavel. Přišla jsem tě navštívit ", potom ještě chvíli zůstanu, aby tam aspoň někdo byl."

Paní N. ze sebe ani nedala hlas. Už nikdy nezapomene, co slyšela.

Ubíhají dny, jeden jako druhý. Ale přišlo, co muselo přijít: jednoho dne Paul zmizel z kostela. Byl nemocný? Nebo umřel? Informovala se a zjistila, že je v nemocnici. Navštíví ho. Chudák Paul je na tom hodně špatně, je spojený s mnoha trubicemi a jeho obličej už má modrou barvu jako typický pro umírání. Lékařská předpověď nemůže být horší.

Druhý den paní. N dorazí. znovu a je připravena na smutnou zprávu. To snad ne... Paul sedí na své posteli úplně vzpřímeně, je čerstvě oholený, má živý vzhled, vypadá úplně transformovaný. Pohled nepopsatelného štěstí pochází z jeho zářivé tváře.
Paní N. si otřela oči... Ale ano, je to on! '' Paule, to je neuvěřitelné, protože jsi vstal z mrtvých! To už nejsi ty, co se ti stalo? '' '''''''

'' No, bylo to dnes ráno, bylo mi zle, velmi nemocné. Pak jsem tu někoho viděl na konci mé postele. Byl to krásný muž, nepopsatelně krásný... Ani si to nedokážete představit! Usmál se na mě a řekl: '' Paule! To jsem já Ježíš! Přišel jsem tě navštívit...""... Můj komentář+Učení Církve Svaté: V KAŽDÉ ČÁSTEČCE I SEBEMENŠÍ JE CELÝ KRISTUS, CELÉ NEBE, PRAVÝ BŮH, kterému se klaní všechny Nebeské chóry.
Kallistratos
Příběh pěkný... Poučný...👍
TerezaK
Matka Tereza neříkala veřejně nic zbytečně, ale mělo to velký význam. A řekla to přesně tak. Dobro je dobro a zlo je zlo. Hřích je hřích a ukřižování Pána Ježíše je ukřižování Pána Ježíše. Problém je v tom, že v této době Satan převrátil hodnoty a společnost veřejně uznává zlo jako dobro a obráceně. Ale Bůh je stále stejný. A Tohoto Boha se snažila Tradice chránit: nač zvláštní prstoklat kněze, …More
Matka Tereza neříkala veřejně nic zbytečně, ale mělo to velký význam. A řekla to přesně tak. Dobro je dobro a zlo je zlo. Hřích je hřích a ukřižování Pána Ježíše je ukřižování Pána Ježíše. Problém je v tom, že v této době Satan převrátil hodnoty a společnost veřejně uznává zlo jako dobro a obráceně. Ale Bůh je stále stejný. A Tohoto Boha se snažila Tradice chránit: nač zvláštní prstoklat kněze, nač lavabo, miska, kterou ministranti drží pod ústy přijímajících, aby nikomu neupadla ani částečka? atd. Asi lidé zapomněli, Kdo je liturgií chráněn, oslavován, snad i proto Bůh dopustil takové zpustošení na vlastním Těle a znovu "se vydal do rukou" - tedy ne bez utrpení, aby si všichni opět uvědomili, Kdo je ve sv. Eucharistii. Po této bitvě bude jistě v Nebi zas oslavován, jak se patří na kolenou, všichni se Mu budou klanět. Ale kolik škody dělá člověk sám sobě, když na Tradici nedbá...? Tak sv. Basil (330-379) jasně říká, že přijímat svaté přijímání vlastní rukou je dovoleno jen v dobách pronásledování nebo jak tomu bylo v případě pouštních mnichů, kdy není k dispozici žádný kněz nebo jáhen: "Není potřeba dokazovat, že není těžkým hříchem, když si někdo podává vlastní rukou v době pronásledování, nebo není-li tam žádný kněz nebo jáhen" (List 93). Text nepřímo říká, že takto přijímat za jiných okolností, mimo pronásledování, by bylo těžkým hříchem." PŘEHODNOCENÍ PŘIJÍMÁNÍ "NA RUKU"
Sv. Tomáš pochopitelně Pánu Ježíši vůbec nevložil prsty do ran, jen poklekl v úžasu, když se mu zvlášť Pán zjevil. (viz. zjevení Marie Valtorty) Které světici to Pán řekl-pravda nemohla jsem se promodlit to znovu najít - bylo to například zde na Glorii - třeba hledat. Další svědectví o sv. přijímaní jsou zde (ve druhé polovině):
www.jesusmariasite.org/be-careful-with… Matka Tereza z Kalkaty při Mši svaté jedině klečela, nikdy jinak než v kleče nepřijala Pána Ježíše, stejně její sestry. Sestry Matky Terezy nejenže přijímají v kleče, ale klečí celou Mši svatou, ve svém kostele ani lavice nemají. Protože ví, že jejich jediný opravdový živitel je Bůh a nedovolili by si Ho urazit, protože by poškodili sami sebe. A to je tajemství, proč jejich řád měl "problémy" s přemírou uchazeček, oproti jiným řádům, které zakazovali klečení.
TerezaK
Živitelem i obráncem a ochráncem PŘED VŠÍM, (když si uvědomíme, např. jejich podmínky pro hygienu a že šlo často převážně o dívky z "lepších" a bohatších rodin.)
Peter(skala)
15.07.2020 - prostredníctvom Martina
www.avemaria.sk/dechtice/

Moje milované deti!
Robte pokánie a v modlitbe proste Boha o odpustenie. Moje prečisté Srdce bude prosiť spolu s vami. Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal a vraciate sa k pohanstvu. Robte pokánie! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Peter(skala)
Kallistratos
Peter, co je to Láska a jaký má význam pro život člověka, pro život věřícího člověka? Proč se Bůh považuje za Lásku samu? A co to má pro nás za význam? Co zvěstoval Ježíš Kristus lidem a co se dočítáme v novém zákoně, co vyzdvihoval a co naopak káral? Co je podstatné na křesťanské zvěsti a co je malicherné, okrajové? Co je to konstruktivní a co destruktivní kritika? Nalézáš prosím v Písmu že se …More
Peter, co je to Láska a jaký má význam pro život člověka, pro život věřícího člověka? Proč se Bůh považuje za Lásku samu? A co to má pro nás za význam? Co zvěstoval Ježíš Kristus lidem a co se dočítáme v novém zákoně, co vyzdvihoval a co naopak káral? Co je podstatné na křesťanské zvěsti a co je malicherné, okrajové? Co je to konstruktivní a co destruktivní kritika? Nalézáš prosím v Písmu že se bude velmi často zjevovat Panna Maria lidem a přinášet jim tisíce poselství? O kom je psáno - já jsem s vámi po všecky dny až do skonání věků? Kdo hovořil o tom že odchází a přímluvce přichází a bude se svými... O kom je psáno že se má vyznávat v duchu a pravdě? O čem je psáno, že brány pekel ji nepřemohou? Před kým se má pouze pokleknout v zbožné úctě? Kde je Bůh člověku nejblíže? Které věci jsou nejdůležitější v lidském životě? Co vede k poznání pravdy? Kdo to byl Gedeon a co provedl? Co je to důvěra a touha? V čem je pravá síla a v čem naopak slabost? Proč Bůh odmítá vlažnost? Proč se Jákob pral s Bohem? Proč se Marie dotazovala Boha, jak se to může stát a pouze nemlčela? Proč dokázal Mojžíš s Bohem smlouvat? Proč izraelité reptali na poušti? A proč nás Ježíš Kristus zachrání svou obětí a vzkříšením? Proč jsme jako lidé stále hříšní? Proč blbneme a nenavidime a bojujeme? Proč někteří odmítají hierarchii a řád, přestože jejich tělo řádem vládne?🧐❤️
Peter(skala)
Kali.. tie tvoje rečnicke otazky bez štipku uprimnosti si nechaj ako Pokušitel, ktorý neznáša ked sa Panna Mária zjavuje a tak často prihovara, lebo nechce aby ludia sa zaujimali o Nu, ale o neho.

Ked nevie ako zaujať ludí, tak sa Ju snaží zdiskreditovať.
Ubohe ludské duše, ktoré si osvojuju diablovu taktiku.
Nemaju štipku hanby a tvaria sa že su dôverní priatelia Panny Márie
Na jednej strane …More
Kali.. tie tvoje rečnicke otazky bez štipku uprimnosti si nechaj ako Pokušitel, ktorý neznáša ked sa Panna Mária zjavuje a tak často prihovara, lebo nechce aby ludia sa zaujimali o Nu, ale o neho.

Ked nevie ako zaujať ludí, tak sa Ju snaží zdiskreditovať.
Ubohe ludské duše, ktoré si osvojuju diablovu taktiku.
Nemaju štipku hanby a tvaria sa že su dôverní priatelia Panny Márie
Na jednej strane sa tvaria že nemaju nič proti Panne Márii, ale na druhej strane ju pomlouvají
🤮
su horší ako ateisti v tomto lebo ateista aspon otvorene povie, že nechce veriť v existenciu Panny Márie, ale katolik ktorý kona také skutky je pokrytec a diablov sluha, ktorý vo svojej namyslenosti padá do záhuby
Hermenegild
Nech si prečíta svätých otcov cirkvi a dozvie sa, že najkratšia a najistejšia cesta k Ježišovi je skrze Máriu, Jeho Matku. "Hľa Tvoj syn, hľa tvoja matka." stojí v Božom Slove. Nech to premedituje a potom s darmi Ducha Sv. to pochopí.
Peter(skala)
to je dobrá rada pre ludí, ktorí hladaju poznanie, ale pokial človek tuži len po uznaní, tak mu nepomôže aj keby niekto zmrtvych vstal. Pre liberalov nie je dobrý bohatý ani chudobný, poznanie a perly pošliapavaju lebo su tým presýtení - nakolko to dostavaju zdarma - ale kedže tužia po diablových bralach uznania a rešpektu, bohatstva chvály a osláv, ktoré sa im nedostáva, tak tužia po začarovanom…More
to je dobrá rada pre ludí, ktorí hladaju poznanie, ale pokial človek tuži len po uznaní, tak mu nepomôže aj keby niekto zmrtvych vstal. Pre liberalov nie je dobrý bohatý ani chudobný, poznanie a perly pošliapavaju lebo su tým presýtení - nakolko to dostavaju zdarma - ale kedže tužia po diablových bralach uznania a rešpektu, bohatstva chvály a osláv, ktoré sa im nedostáva, tak tužia po začarovanom kruhu.

Točia sa dokolečka dokola a nedokažu nasýtiť svoju dušu, preto su častokrat sklamaní, zranení a ohánaju sa svojimi schopnosťami výrečnosti, ktore dostali od Boha, ale zneužívaju ich na svoju obranu a čo je horšie, tak aby sa vyvyšovali nad Svätých... hovoria sice že su priatelmi Svätých, ale v skutočnosti ich zneužívaju aby sa blisli v spoločnosti a Boh to dopušťa, pokial nepride ich koniec.
Roberto 55
Pan Boh stale sprevadza svoj lud, aj dnes. Pan Jezis nam dal svoju matku aby sa stala aj nasou matkou. Nechapem preco to niekto nedokaze pochopit. Treba sa zbavit predsudkov protestantizmu a potom je to lahke.