Clicks44

Usilovne Ma Hľadajte

Usilovne Ma Hľadajte - 24. apríla 2021 - Ježišove slová k nám

Tí z vás, ktorí ste Ochotní a Rozhodnutí Usilovne Ma Hľadať, Ma Nájdete. Odmeňujem vás. Som vždy Verný k Mojim Prisľúbeniam. Tiež Zjavujem Seba, ako Chcem a Kedy Chcem tým z vás, ktorí Ma Usilovne Hľadáte, z Lásky a s celým vaším srdcom. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Milujem a Starám sa o každého. Som vždy K Dispozícii, vo Dne i v Noci. Nikdy Nedriemem Ani Nespím. Nikto nemá žiadnu ospravedlnenie. Chcem byť Reálny a Živý každému.

Problém je, že mnohí Nie sú dostatočne Zúfalí na to, aby Ma Usilovne Hľadali pre seba, vždy sú zaneprázdnení hľadaním pre niekoho iného, aby Ma Hľadali pre nich. Ja Poznám každé srdce, všetky pohnútky i myšlienky. Vy všetci ste večne predo Mnou. Ja všetko Vidím i Počujem.

Máte vašu vlastnú zodpovednosť za Usilovné Hľadanie Ma. Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Musíte mať Osobný Vzťah Lásky So Mnou, aby ste boli v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Mnohí Uctievajú to, čo Nepoznajú. Vyznávajú Ma len So svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Ja Hľadám Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde.

Mnohí iba O Mne Vedia z Čítania a z Počúvania od iných ľudí, ale sami Ma Usilovne Nehľadajú, aby Ma Spoznali Reálne pre seba. Je to voľba. Máte slobodnú vôľu. Ak Ma Usilovne Hľadáte, tak Ma Nájdete. Nebudete Sklamaní. Priblížte sa ku Mne a Ja sa tiež Priblížim k vám. Poznajte Ma, Toho V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Som Žiarlivý pre vás.

youtube.com/watch?v=RN6Zbl3eXTk
Public domain