Clicks543
Eucharistie viac nebude! Posolstvo Panny Márie Giselle Cardiovej z 3. októbra 2021: Deti moje, ďakujem, že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach. Deťúrence moje, mnohí odídu, ale veľa ďalších…More
Eucharistie viac nebude!

Posolstvo Panny Márie Giselle Cardiovej z 3. októbra 2021:
Deti moje, ďakujem, že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach.
Deťúrence moje, mnohí odídu, ale veľa ďalších ľudí sa primkne k viere, lebo pochopia, že je to ich jediná spása. Vráťte sa k budovaniu malých komunít, riaďte sa evanjeliom a pravovernou náukou. Deti moje, ťažké časy sú už za rohom, ale nemusíte sa ničoho báť, keď vaše srdce patrí Ježišovi. Evanjelizujte, ale predovšetkým vydávajte svedectvo. Deti moje, vaše modlitby mi robia radosť, ale predovšetkým utešujú Srdce môjho Ježiša. Využite čas, ktorý vám zostáva, pretože čochvíľa Eucharistie viac nebude. Buďte apoštolmi môjho Srdca a pripravujte sa, lebo už nič nebráni tomu, aby sa vyplnilo Písmo. Modlite sa za Cirkev. Dnes budú zoslané na vás mnohé milosti. A teraz sa s vami rozlúčim svojim materinským požehnaním. V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Preložil Miroslav Čonka
Hermenegild
Možno nariadi synoda, aby sa to, čo rozdeľuje, vypustilo a zruší zo dňa na deň Premenenie. Všetko ostane, len "Toto robte na moju pamiatku" bude zrušené. Alebo bude zúriť vojna, nič nebude a nebude čo a kto mať premieňať. Ešte si pozri posledné video Kotlebu o MOVIRe a nepohneš sa z chalupy, dokiaľ ťa nevynesú.
ľubica
sú už zmenené slová premienania! zatial v taliansku a v polsku! a je to podávané ticho bez diskusie a zásahu veriacich na NOM obradoch. Link:Bergogliansky misál a zmenené slová premenenia alebo neplatná omša!
Peter(skala)
ako rozumieť tomu, že Eucharistie viac nebude?
🤔
dominikguzman
Že Eucharistia zmizne, v angličtine tam je will disappear, páčilo sa mi použiť ako že jej viac nebude.
Peter(skala)
Our Lady to Gisella Cardia on October 3rd, 2021:

My children, thank you for having listened to my call in your hearts. My little children, there will be many who will leave, but many others are coming closer to the faith because they have understood that it is the only salvation. Go back to forming small communities; follow the Gospel and the true doctrine of the faith. My children, you are …More
Our Lady to Gisella Cardia on October 3rd, 2021:

My children, thank you for having listened to my call in your hearts. My little children, there will be many who will leave, but many others are coming closer to the faith because they have understood that it is the only salvation. Go back to forming small communities; follow the Gospel and the true doctrine of the faith. My children, you are heading for difficult times, but you should not fear when your heart is for Jesus: evangelize and above all testify. My children, your prayers make me happy and above all they console the heart of my Jesus; take advantage of these times because soon the Eucharist will disappear. Be apostles of my Heart and prepare yourselves, for everything is ready for the Scriptures to be fulfilled. Pray for the Church. Today, many will be the graces that will descend upon you. Now I leave you with my maternal blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

countdowntothekingdom.com/gisella-form-small-communities/


Dalo by sa preložiť, že ... "zmizne", čo by neznamenalo definitivne NEBUDE, ale len DOČASNE zmizne.

Predsa však by ma zaujimalo ako to...?


Čo nebude knazov, ktorí by vysluhovali sv.omšu?

Prestane ustavičná obeta do Velkého Varovania a potom znova nastane?


To je divné

🤔
Peter(skala)
Pýtam sa, lebo som si všimol, že niektorí tvrdia ako po Velkom varovaní pride Antikrist a potom aj koniec sveta. Z toho dôvodu by sa dalo prtedpokladať, že by aj ustavičná obeta zanikla po Varovaní, ale to je haluuuuuuuuz, lebo po Varovaní nastane presný opak: 56 rokov mieru a prosperity Cirkvi.

Až po 56 rokoch vystupi Antikrist a potom zruší ustavičnu obetu.

Ak Gisela verí že po Varovani pride…More
Pýtam sa, lebo som si všimol, že niektorí tvrdia ako po Velkom varovaní pride Antikrist a potom aj koniec sveta. Z toho dôvodu by sa dalo prtedpokladať, že by aj ustavičná obeta zanikla po Varovaní, ale to je haluuuuuuuuz, lebo po Varovaní nastane presný opak: 56 rokov mieru a prosperity Cirkvi.

Až po 56 rokoch vystupi Antikrist a potom zruší ustavičnu obetu.

Ak Gisela verí že po Varovani pride hned Antikrist, tak potom sa nečudujem jej posolstvu. Potom však by to znamenalo, že nie je od Boha.
ľubica
skala, teraz má antikrist pred 60tkou, /57-59 / ty chceš tvrdiť, že po 56 rokoch bude stále nažive? čo to splietaš človeče!!! Sme na konci! Pozri si 7 ročné obdobia Edson Glauber a sme tam! Smrťou sv J. P II začalo obdobie zvané koniec časov! V Garabadnale M Božia jasne povedala /1963/, že budu už len traja pápeži a potom príde koniec časov! takže Pavol VI., Ján P. I. a Ján P II. finito! traja!
More
skala, teraz má antikrist pred 60tkou, /57-59 / ty chceš tvrdiť, že po 56 rokoch bude stále nažive? čo to splietaš človeče!!! Sme na konci! Pozri si 7 ročné obdobia Edson Glauber a sme tam! Smrťou sv J. P II začalo obdobie zvané koniec časov! V Garabadnale M Božia jasne povedala /1963/, že budu už len traja pápeži a potom príde koniec časov! takže Pavol VI., Ján P. I. a Ján P II. finito! traja!
2005+7=2012
2012+7=2019
2019+7=2026 sme v tomto čase, myslím že v roku 2022 príde Varovanie, podľa garabandalu, má prísť v čase ked pojde pápež do Ruska...., treba si pozret harmonogram psedupápeža JMB, či to nemá v pláne, a či bude ochotný zasvätiť Rusko! myslím si že nie... no ak nie, potom ostáva J E Benedetto XVI, aby tam šiel... lenže ten je svojím zdravím dosť na tom zle, hlavne čo sa týka presunu....alebo tretia možnosť nový pápež! ale my nevieme či to bude pápež podzemnej RKC!!! a kto ho vysvatí? koľkí kardinali ostali Kristovými vernými vojakmi!!! Koľkí z nich nepatria do DEEP CHURCH tahajucu lano s DEEP STATE??po Varovaní do neceleho roka má byť zázrak! a az potom príde skutočné peklo všetkých pohrom!
Uváž či by Kristus Pán neprišiel na Zem presne po 2000 rokoch od smrti! Len musíš vedieť kedy to bolo, 28. 3. rok 26??? Maria z Agredy a A K Emmerich to uvádzaju, neviem či sa zhoduju!!
Peter(skala)
Treba si uvedomiť že Antikrist sa opičí po Svätých: Ježiš kristus keby žil viac ako 33 rokov, tak nestarol a to rovnako ako Panna Mária, ktorá po 33 rokoch vyzerala ešte aj v 50 rokoch ako 33 ročná žena.

Antikrist sa opičí po Svätých a to nie len výzorom, že berie na seba výzor Svätých, ale je známy tým, že vyzerá dospelo, ale zároveň aj charizmatickým zjavom, aby pomýlil ľudí, mysliac si, že …More
Treba si uvedomiť že Antikrist sa opičí po Svätých: Ježiš kristus keby žil viac ako 33 rokov, tak nestarol a to rovnako ako Panna Mária, ktorá po 33 rokoch vyzerala ešte aj v 50 rokoch ako 33 ročná žena.

Antikrist sa opičí po Svätých a to nie len výzorom, že berie na seba výzor Svätých, ale je známy tým, že vyzerá dospelo, ale zároveň aj charizmatickým zjavom, aby pomýlil ľudí, mysliac si, že tak charizmatická osoba predsa nemôže byť diablom

Toto treba mať na pamäti pri rozlišovaní
Peter(skala)
po Varovaní do neceleho roka má byť zázrak! a az potom príde skutočné peklo všetkých pohrom!
🤔

Počul som od niektorých, dokonca prorokov, ktorých však nepovažujem za Božích, že po Varovani a Zazraku (hned) príde, čosi zlé ako napr. prenalseodvanie atd... "peklo" ?!
😲
Rozoberme to nadrobné:
Čo je Varovanie a Zázrak v praktickom živote:
Varovanie spôsobí - osvietenie svedomia prežiju len dobr…More
po Varovaní do neceleho roka má byť zázrak! a az potom príde skutočné peklo všetkých pohrom!
🤔

Počul som od niektorých, dokonca prorokov, ktorých však nepovažujem za Božích, že po Varovani a Zazraku (hned) príde, čosi zlé ako napr. prenalseodvanie atd... "peklo" ?!
😲
Rozoberme to nadrobné:
Čo je Varovanie a Zázrak v praktickom živote:
Varovanie spôsobí - osvietenie svedomia prežiju len dobrí a tak prejdu do novej éry (ako hovorí ct.Holshauser: 6 obdobie Cirkvi, rozkvet Cirkvi)
Zlí ludia, ktorí nelutuju svoje hriechy počas Varovania zahynu a to doslovne, takže po Varovaní ostane len malý zvyšok dobrých ľudí (ako po Potope) preto do roka, ked nastane Velký Zazrak (Vyliatie Ducha Sväteho) všetci ľudia budu žiť v Pokoji a preto Boh zošle sv.Petra a Pavla, kedy Peter ustanoví nového pápeža. Spolu s ním bude kráľ Henrich vládnuť 56 rokov.
Po tejto dobe nastane posledná 7.perioda Cirkvi a to vystupenie Antikrista,
ktorý po dobe 3a1/2 roka bude všetko ničiť a keby po týchto rokoch neprišiel Ježiš kristus vo svojej sláve sudiť živých i mrtvych, tak by zo Zeme nič neostalo.

Zhrnutie:
Varovanie a nasledne Zárak môže nastať už aj na buduci rok alebo neskôr a potom 56 rokov ludia budu žiť ako Noe s preživšími alebo ako izraeliti v zasnubenej zemi, ale tak ako vtedy sa po rokoch blahobytu znova spreneverili Bohu a svojmu poslaniu na zemi, tak aj po 56 rokoch blahobytu ludia znova budu väčšinou na strane Antikrista a to bude posledných 3 a 1/2 roka života, lebo ptotom definitivne Ježiš obnoví Zem (na večnosť)

PS/ JBM ak vôbec zasvätí Rusko, tak už bude neskoro
Len Varovanie zmení ľudstvo, aj Rusko a Zázrak bude vylievať Svätého Ducha na miesto, ktoré dnes poznáme ako Rusko, lebo už nebude štátov-republik, ale všetko bude podriadené kralovi Henrichovi a svätemu pápežovi. Už žiadny nacionalizmus a rozdelenie Cirkvi, lebo všetci budu služiť Bohu v Duchu a v Pravde