02:30
V nejakej blízkej budúcnosti pomaličky začne vypukávať po celom svete mohutné občianske vojny, revolúcie,nepokoje, demonštrácie,konflikty medzi národmi aké svet nikdy nevidel,ale vo väčšej a …More
V nejakej blízkej budúcnosti pomaličky začne vypukávať po celom svete mohutné občianske vojny, revolúcie,nepokoje, demonštrácie,konflikty medzi národmi aké svet nikdy nevidel,ale vo väčšej a mohutnejšej sile ( všetko sa bude ničiť, kradnúť a páliť ) to čo bolo predpovedane a bolo napísane v proroctvách alebo čo povedali rôzni svätci,Boží služobníci a pravý proroci.

Súd nad národmi - Proroctvo ctihodnej Terézie Neumannovej.

Ježiš hovorí Pátrovi Piovi o konci sveta

Vo Francúzsku to stále vrie
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
8 more comments from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ešte nieje to veľké predpovedane čo má prísť všade krvavé vojny,konflikty,ale už znamenie,že sa to blíži a pomaličky to začne v krátkej budúcnosti.
pravdive.eu/news/295218/obcanska-valka-ve-francii-uz-zacala

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Tento alebo na ďalší rok to začne ? Postupne budú prichádzať mohutné demonštrácie,nepokoje,revolúcie a neskôr postupne krvave občianske vojny budú stále silnieť po celom svete a najhoršie to bude Francúzsko,Taliansko a Anglicko ( tam to bude ako na jatkách ). Pre mnohé veci,že príde hladomor,chudoba,pád ekonomiky aj zrušenie peňazí,imigracia v plnom prúde,covid pas,očkovanie ( obete ),čipovaním,…More
Tento alebo na ďalší rok to začne ? Postupne budú prichádzať mohutné demonštrácie,nepokoje,revolúcie a neskôr postupne krvave občianske vojny budú stále silnieť po celom svete a najhoršie to bude Francúzsko,Taliansko a Anglicko ( tam to bude ako na jatkách ). Pre mnohé veci,že príde hladomor,chudoba,pád ekonomiky aj zrušenie peňazí,imigracia v plnom prúde,covid pas,očkovanie ( obete ),čipovaním,kvôli falošnej pandemii a ďalšie veci, atď.
Budú aj iné skupinky ľudí samozrejme,ktorí sú za rôzne svetské zlá a je v nich temnota ( napríklad aj moslimovia - imigranti ) tak budú útočiť na Cirkev,kostoly,obyčajných ľudí aj kresťanov. Hlavne tie budú kostoly zničené väčšinou,ktoré sa podriadili tomuto svetu,boli znesvätené a počúvali 2VK !