Varovanie
921

PODLÉ PLÁNY VE VATIKÁNU KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE

Poselství Matky Spásy ze dne 18. ledna 2012 v 09:50.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/317.html

PODLÉ PLÁNY VE VATIKÁNU KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE

Mé dítě,
to, co všechny Boží děti potřebují v tomto čase odpadlictví ve světě, je vytrvalost. Tak málo jich věří ve svého božského Stvořitele, mého Otce, Boha Nejvyššího. Brzy uvidí Pravdu, ale mnozí budou ještě i potom tvrdit, že žádný Bůh není. Děti, je ještě třeba hodně modliteb.
Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech. O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní vůči této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.
To oni jsou zodpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo o jejich ohavné práci. To oni vypudili pravdivé učení z katolické církve a nahradili je vlažnou, rozředěnou verzí, kterou byli katolíci násilně krmeni v posledních čtyřiceti letech.
Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou, že mnohé mé děti z pravé církve odešly.
Modlete se, aby papeže nevyštvali. Modlete se, aby falešný prorok neobsadil stolici Svatého otce a mohl tak šířit lži. Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno ke zničení katolické církve.
Plánují nahradit svatého vikáře, papeže Benedikta XVI. diktátorem lží, jenž ve spolupráci s antikristem a jeho skupinou vytvoří novou církev, aby oklamali svět. Žel, mnoho z mých dětí bude ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat toto falešné učení, jako beránci jdoucí na porážku.
Děti, probuďte se k pravdě. Tento ohavný plán již změnil v běhu let základní pravost katolického učení. Urážíte mého Syna, když přijímáte svatou eucharistii do rukou. To bylo jejich dílo.
Urážíte mého Syna, když nevyhledáváte svátosti pravidelně. Přesto ti, na které jste v tomto ohledu odkázáni, nezajišťují vaše duchovní blaho, protože neponechávají svátosti dostupné všem.
Mé děti, velké zlo, po staletí skryté v kuloárech Svatého stolce se brzy vynoří, aby je uviděl celý svět. Ty z mých dětí, na kterých spočívá Duch Svatý, uvidí pravdu, až odporná lež bude předložena světu.
Jiní půjdou slepě do temné uličky. V řadách kněží, biskupů, arcibiskupů a kardinálů dojde k velkému rozdělení. Jedna strana bude stát proti druhé.
Praví stoupenci se budou muset skrývat a kázat soukromě, jinak budou zabiti. Pravá církev bude tak skrytá, že opravdoví věrní se budou muset držet pospolu, aby mohli praktikovat svou věrnost k mému Věčnému Otci. Kvůli této pohaně se země bude v každém koutu chvět hněvem mého Nebeského Otce.
Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanské víry způsobí, že ve výsledku budou tito zkažení podvodníci navždy zničeni. Teď čekejte a připravte se, že katolická církev oznámí tyto změny.
Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím. Modlete se, modlete se, modlete se za papeže Benedikta a jeho opravdové stoupence.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy