Clicks1.1K
Libor Halik
3

Apokalypsa v Rusku, USA, po celém světě

Polští katoličtí světci, blahoslavený Markiewicz a ctihodný arcibiskup Cieplak, vidí Rusko od r.1917 jako antikristovské. Pravoslavná svatá Pelagie Rjazaňská předpověděla, že po její smrti (zemřela 1966) se v Rusku narodí Antikrist, ukáže se však (jako dospělý) až z USA. Obama se ukázal jako senátor USA, pak jako prezident USA. Tom Fiffemu r.1992 řekla pracovnice KGB, že komunismus Ruska nezanikl, že se projeví vítězně až se černoch stane USA prezidentem v čase, kdy na prezidentku USA bude poprvé kandidovat i žena (Clintonová a Obama kandidovali r.2008). Když byl Obama zvolen, pukl kámen na kterém stála Panna Marie v La Salettě, kde také řekla koncem 19.století, že se právě narodila babička Antikrista.
Obamův oficielní rodný list je zfalšován a další dokumenty jsou kupodivu utajené, jak dokázal USA šerif Arpaio a mnozí další.
To, že ruští komunisti opět povládnou až po ukázání se Antikrista z území USA, také předpověděla sv. Pelagije Rjazaňská.
Dle zákonů USA v lednu 2017 přestává být Obama USA prezidentem. V listopadu 2016 má být zvolen nový prezident USA. Čili logicky nejpozději před koncem r.2016 se v Rusku znovu chopí vlády komunisti (-nestalo se, protože nebyla ještě vynesena mumie Lenina z mauzolea. 14.11.2018 poslanec Leningradské oblasti požádal ruskou vládu, aby Lenina pohřbila na výročí 100 let od jeho smrti 21.1.2024), pravděpodobně až po rozbombardování území Ruska. Blažená Alipie Avdeeva Golosejevská r.1987 předpověděla, že po předchozím (antikomunistickém) vynesení mumie komunisty Lenina z mauzolea (dodnes mumie vynesena nebyla), dojde v listopadu na svátek apoštolů Petra a Pavla (18.11.2016 je každoroční svátek posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla) k bombardování ruských (ukrajinských) měst, kdy utržené ruce a nohy budou ležet v prachu ulic. (Doplňuji, že 20.11.2016 oficielně skončí rok Božího milosrdentví vyhlášený papežem Františkem, kterýžto rok začne 8.12.2015)
Když na základě těchto argumentů jsem přišel k závěru, že propagátor umělých potratů až do porodu a iniciátor homosexuálních manželsví v USA i celosvětově, Obama, je Antikrist, tak jsem byl PŘESTRAŠEN. Tehdy mě Bůh potěšil tím, že jsem na obloze spolu se svými 2 nejmladšími dětmi uviděl obrovské modré a zlatě svítící srdce.
Později mě povzbudilo i to, že Antikrist ještě teď celosvětově vládnout NEbude. Předpověděli to pravoslavní světci z Athosu. Že Bůh zlé elity rozdělí a ony se ve válkách a ve 3. světové válce postaví proti sobě vražedně navzájem. Poté dojde k obnově křesťantví, což bude několikaletá příprava, trénink (33 let asi) na nástup světovlády Antikrista, který pak povládne 3 a půl roku.
Pak bude Antikrist zabit Kristem a nastoupí tzv. tisícileté království Krista (přes 700 let, neboť židovské biblické roky jsou kratší než 365 dní v našem roce). Tehdy bude Pán Ježíš Kristus na Zemi kralovat prostřednictvím zmrtvýchvstalých mučedníků, popravených předtím od Antikrista.
Tito mučedníci budou prvotinami vzkříšených, jak je psáno v poslední knize Bible ve Zjevení 20,1-6.

Důležitá poznámka: Také dávno schválené katolické proroctví z Fatimy r.1917, hovořící o čase před dobou světovlády Antikrista, informuje o tom, že ještě zvítězí neposkvrněné srdce Panny Marie a Rusko se obrátí na křesťanskou víru. To se zatím nestalo. Ruská vláda oficielně odmítla 13.4.2015 doporučit ke schválení v Dumě návrh zákona o zpřísnění čili omezení či zákazu umělých potratů. zapretabortov.ru/news/fedorov_za www.dropbox.com/…/AACkXzlIUbqvvNE… www.youtube.com/watch Nejnovější informace z 6.5.2015 od mého učedníka Dmitrije Baranova z organizace Vojáci života z Ruska je, že jen 11 poslanců státní Dumy z 450 poslanců neodmítlo návrh zákona, který by zakázal financovat umělé potraty ze státní pokladny. www.pch24.pl/rosyjska-duma-p… Čili nedochází ani k nejmenší změně k lepšímu, Rusko dál bude financovat vraždění 5 milionů svých nejmenších občanů každý rok. Bludy z Ruska (Leninem uzákoněná bezbožnost, homosexualita, rychlorozvod a vraždy umělými potraty) se dle předpovědi z Fatimy rozšířily po 2. světové válce do celého světa, protože tehdejší papež Pius XI. s katolickými biskupy nezasvětili Rusko pod ochranu neposkvrněné Panny Marie.
To že byly opraveny, pozlaceny a vyčištěny mnohé pravoslavné chrámy od r.1988 v Rusku a zejména v Moskvě a Petrohradu, není důkazem, že Rusko jako stát je křesťanské. Budovy chrámů, ač pěkné a čisté na rozdíl od některých kostelů u nás, jsou jen kulisy. Státní a církevní zákony jsou důkazem, zda je stát kristovský, či antikristovský.
To jak se více zhříšňuje i oficielní pastýřský postoj římského biskupa Františka vůči Sodomě - homosexu, transsexu, bisexu apod. www.lumendelumine.cz/index.php a vůči vraždění dětí před porodem www.lumendelumine.cz/index.php odhaluje, že předpověď vizionářů z La Saletty 19.století, že Řím se stane stolicí Antikrista, se stává DNES realitou. Proto nastane v naší době to, co předpověděl středověký irský arcibiskup svatý Malachiáš, že od jeho doby papež po 111. papeži bude pásti v době, kdy zbořením bude odsouzeno velkoměsto Řím.

Veřejná doména
Libor Halik
14.11.2018 poslanec Leningradské oblasti požádal ruskou vládu, aby Lenina pohřbila na výročí 100 let od jeho smrti 21.1.2024. russian.rt.com/…/573170-zamenit-…
Libor Halik
Mumie skutečného či umělého Lenina dodnes 11.4.2019 nebyla vynesena z moskevského mauzolea. Čili logika mého uvažování byla jiná než vyšší logika vševědoucího Boha, a tak se komunisti ještě nechopili vlády v Rusku. Čili trpělivě čekáme na vyplnění daných proroctví.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Dle zákonů USA v lednu 2017 přestává být Obama USA prezidentem. V listopadu 2016 má být zvolen nový prezident USA. Čili logicky nejpozději před koncem r.2016 se v Rusku znovu chopí vlády komunisti, pravděpodobně až po rozbombardování území Ruska. Blažená Alipie Avdeeva Golosejevská r.1987 předpověděla, že po (antikomunistickém) vynesení mumie komunisty Lenina z mauzolea dojde v listopadu na …More
Dle zákonů USA v lednu 2017 přestává být Obama USA prezidentem. V listopadu 2016 má být zvolen nový prezident USA. Čili logicky nejpozději před koncem r.2016 se v Rusku znovu chopí vlády komunisti, pravděpodobně až po rozbombardování území Ruska. Blažená Alipie Avdeeva Golosejevská r.1987 předpověděla, že po (antikomunistickém) vynesení mumie komunisty Lenina z mauzolea dojde v listopadu na svátek apoštolů Petra a Pavla (18.11. je každoroční svátek posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla) k bombardování ruských (ukrajinských) měst, kdy utržené ruce a nohy budou ležet v prachu ulic.