Hermenegild
Všetko, čo je pravdivé a sa zakáže, bude prekvitať.