TerezaK
Milované duše Nebeského Otce, mi se zjevil Nebeský Otec, Bůh Otec, zjevil se mi tak, jak se může člověku, malé hříšnici jako jsem já, zjevit. A slíbil mi, že mě do Nebe dostane, a toto sdělení patří každému, komu to řeknu. Stalo se to díky adorujícím duším před Nejsvětější Svátostí, díky asi jejich obětem, díky Eucharistickému Kristu. Mé zásluhy byly nepatrné.
A tak poznám, kdy Bůh mluví skrze …More
Milované duše Nebeského Otce, mi se zjevil Nebeský Otec, Bůh Otec, zjevil se mi tak, jak se může člověku, malé hříšnici jako jsem já, zjevit. A slíbil mi, že mě do Nebe dostane, a toto sdělení patří každému, komu to řeknu. Stalo se to díky adorujícím duším před Nejsvětější Svátostí, díky asi jejich obětem, díky Eucharistickému Kristu. Mé zásluhy byly nepatrné.
A tak poznám, kdy Bůh mluví skrze své proroky a kdy to není pravda, protože jsem Otce slyšela.
TOTO: VAROVÁNÍ JE PRAVDA.
TerezaK
Může si říkat, kdo chce, co chce, ale mou zkušenost mi nikdo nevezme. Navíc, pokud sám žádnou zkušenost s Bohem nemá, nemají pro mě jeho názory žádnou hodnotu. Jsou to jenom lidské názory, ale k Bohu vést vůbec nemusí. Je třeba rozlišovat, co je od Boha, a co je pouhý lidský názor. Mě se to stalo asi před 17-ti lety, bylo mi doporučeno, duchovní, abych se o tom nezmiňovala, kvůli zesměšnění. Ani …More
Může si říkat, kdo chce, co chce, ale mou zkušenost mi nikdo nevezme. Navíc, pokud sám žádnou zkušenost s Bohem nemá, nemají pro mě jeho názory žádnou hodnotu. Jsou to jenom lidské názory, ale k Bohu vést vůbec nemusí. Je třeba rozlišovat, co je od Boha, a co je pouhý lidský názor. Mě se to stalo asi před 17-ti lety, bylo mi doporučeno, duchovní, abych se o tom nezmiňovala, kvůli zesměšnění. Ani jsem neměla potřebu, ale, když v tom byla zpráva i pro druhé, co když to může někomu pomoci? A tak to říkám. Kdo mě zná před tím, ví, že jsem byla obyčejný hříšník, kdo mě zná lépe, po této události, ví, že se mi to opravdu stalo. (Je zbytečné, se o náboženské věci přít. Jaký otec by chtěl, aby se Jeho děti přeli o to, co komu on řekl?) Mnoha lidem se podobné věci dějí. Protože je také napsáno v Bibli sv.: Jóel, Kapitola 3
1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2
Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3 Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4 Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5 Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá
TerezaK
ZNAMENÍ PREDEKTNÍ ŠELMY

Satan rozšířil 666 pastí. Jeho pečeť bude vyrobena nejen neviditelným způsobem, ale také viditelná, na čele a na paži. Pokud je dojem pečeti vytvořen silou, v očích Boha bude považován za zostuzenou pannu. Nejtěžší zkouškou pro křesťany budou jejich příbuzní, kteří přijali pečeť. Pečeť nebude účinná, pokud se stane proti něčí vůli. Představte si ale antikristovou …More
ZNAMENÍ PREDEKTNÍ ŠELMY

Satan rozšířil 666 pastí. Jeho pečeť bude vyrobena nejen neviditelným způsobem, ale také viditelná, na čele a na paži. Pokud je dojem pečeti vytvořen silou, v očích Boha bude považován za zostuzenou pannu. Nejtěžší zkouškou pro křesťany budou jejich příbuzní, kteří přijali pečeť. Pečeť nebude účinná, pokud se stane proti něčí vůli. Představte si ale antikristovou past na matku, která odešla s pěti dětmi. Jak je krmit, když nepřijmout pečeť?

Ze začátku bude pečeť nabízena dobrovolníkům. Během intronování antikrista však bude každý nucen přijmout pečeť. Neposlušnost bude považována za zradu. Lidé budou utíkat do lesů. Měla by být přijata opatření k pohybu ve skupinách kolem deseti až patnácti, protože démoni by se mohli pokusit vytlačit jednotlivé lidi z útesů. Věřící budou chráněni Duchem svatým. Ať se stane cokoliv, nikdy neztrácejte naději. Pomáhejte si navzájem. Bůh vám vyčistí mysl a vy budete vědět, jak reagovat. Ten, kdo vytrvá, bude zachráněn. Žádný opravdový věřící nebude cítit hlad ani žízeň. Věřící v době katastrof neuvadnou. Pán za ně udělá zázraky. List rostliny bude stačit jídlo na měsíc. I kus země se promění v chléb, který na něm udělá křížovou ceduli.

Svatý Gabriel Urgebadze, šílenec v Kristu Gruzie
TerezaK
Zpráva z: I messaggi della Madonna nel Mondo
Nikoli má. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Třeba to někomu pomůže. Ať si to redaktoři vymažou nebo nechají, jak Bůh chce, aby to někomu pomohlo.
Kallistratos
Ježíš KRISTUS ale opravdu není telegrafista, nevydává seriály na pokračování, nepodepisuje se, nemá signaturu..... Copak opravdu nevidíte, že tyto věci a podobné jsou generovány zcitlivělým neuropsychologickým jednáním lidských bytostí? Nemohu to dokázat, ale zkuste prosím tyto věci uchopit LOGICKY i BIBLICKY. Vyjít i ze zkušeností Církve a zohlednit staletí zkušeností i demografii a s tím …More
Ježíš KRISTUS ale opravdu není telegrafista, nevydává seriály na pokračování, nepodepisuje se, nemá signaturu..... Copak opravdu nevidíte, že tyto věci a podobné jsou generovány zcitlivělým neuropsychologickým jednáním lidských bytostí? Nemohu to dokázat, ale zkuste prosím tyto věci uchopit LOGICKY i BIBLICKY. Vyjít i ze zkušeností Církve a zohlednit staletí zkušeností i demografii a s tím spojený výron zjevení, apokalyptických sekt, hnutí new age, pagan kultů, různá andělská zjevení... Držme se prosím KOŘENŮ + JISTOT a ne korespondence, která může zavánět...
Varovanie
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.Matúš 5:17
Varovanie
Môžeme aj nemusíme veriť , zjaveniam , posolstvám či proroctvám. Ale 1. Solúnčanom 5:16-18 sa nám doporučuje všetko skúmať a čo je dobré toho sa pridŕžať .A ak sme dostali Dary Ducha Svätého, ktoré nás uschopňujú rozpoznávať Božie Slovo, potom by sme Ho mali poznať aj v Slove, ktoré je v týchto posolstvách. Je na každom z nás , skúmať pravosť a Hlas svojho Pastiera. Ak Ho nepoznávame , nie je …More
Môžeme aj nemusíme veriť , zjaveniam , posolstvám či proroctvám. Ale 1. Solúnčanom 5:16-18 sa nám doporučuje všetko skúmať a čo je dobré toho sa pridŕžať .A ak sme dostali Dary Ducha Svätého, ktoré nás uschopňujú rozpoznávať Božie Slovo, potom by sme Ho mali poznať aj v Slove, ktoré je v týchto posolstvách. Je na každom z nás , skúmať pravosť a Hlas svojho Pastiera. Ak Ho nepoznávame , nie je to Jeho chyba ale zrejme naša, že sme uzavretý a nepočujeme Ho . Ak Ho nedokážeme poznať , nedokážeme prijať ani Jeho Slovo dávané v týchto posolstvách .
forthetruth333
Som veľmi rád po mnohých urážkach tiež mudrych tu na fore ŽE tu je NIEKTO kto sa postavil na stranu PRAVDY a dáva do povedomia posolstvá od MBM BOH vám žehnaj v šírení Pravdy
Trepifajksl
Kali, přestávám ti úplně rozumět. Proč jedno falešné zjevení mlátíš po hlavě a druhé falešné zjevení toleruješ a dokonce vybízíš lidi, aby tam jeli a zakusili to na vlastní kůži?
Proč doporučuješ lidem rochnit si v autosugesci a sebeoblbování namísto rázného odmítnutí?