Lenka Morana Moranova
Jako v jámě lvové! Jiný by utekl. Bohabojný pastýř.
ľubica
vďaka o. biskup Schneider, ste majákom v tejto prekliatej hmle spôsobenej slobodomurármi v RKC!!!!!