Clicks375
CÓRKA MARYI
11

JEZUS: Nadszedł czas na Interwencję z Nieba, aby się wylała na pogański świat pełen ciemności

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 roku, godz. 3.30

Moja szczerze umiłowana córko, nie możesz nigdy zapomnieć w konaniu, którego doświadczasz w Moje Imię, że Mocy Boga nic nie może przewyższyć.

Jestem jak burza, która nadciąga. Mój Głos jest jak grom w oddali. Gdy Moje święte Słowo okryje teraz ziemię jak koc, w oddali słychać będzie odgłos dudnienia. Gdy Moje Słowo będzie się rozprzestrzeniać od człowieka do człowieka, burza zacznie przybierać na sile, a dudnienie grzmotu się nasili. Wkrótce rozlegnie się grom i niewielu nie usłyszy Głosu Boga. Gdy burza będzie się nasilać, wiele dusz, które będą się starały przygotować na trudności, nie będzie w stanie zapobiec dotknięciu swoich dusz przez burzę Mojego Głosu lub siłę Mojego Miłosierdzia.

Nadszedł czas na Interwencję z Nieba, aby się wylała na pogański świat pełen ciemności. Moje Światło podniesie nawet te najbardziej zatwardziałe serca, gdy Prawda zacznie je zalewać.

Wszystkie dzieci Boże czytające to Orędzie, proszę, pamiętajcie teraz o Mojej obietnicy wobec was. Daję się wam poznać w tych Orędziach poprzez Moje święte Słowo. Podczas Ostrzeżenia Mój Duch wtargnie do waszych dusz. Potem Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur przy Powtórnym Przyjściu. Wzniosę wtedy Nowe Jeruzalem, tak że pokój będzie mógł w końcu zapanować w Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca. Moja Moc jest wszechmogąca.

Szatan może mieć pewne moce, ale one są niczym. Jego moc może być przerażająca, ale on kuli się w przerażeniu, ze strachu przede Mną. Nie wolno wam przydawać mu więcej mocy, ulegając temu kuszeniu. Ani nie powinniście pozwolić, aby lęk przed nim wstrzymywał waszą miłość do Mnie. Kiedy lękacie się szatana, karmicie jego moc, a on może kontrolować wasze zmysły. Tylko modlitwa, wiele modlitwy, może osłabić jego moc i jego uścisk nad wami. Teraz, gdy Moje Słowo jest drukowane, szatan zbierze swoją armię, aby się przygotować na straszliwą bitwę.

Wy wszyscy, Moi wyznawcy, musicie Mi oddać swoją wolę i całkowicie Mi zaufać, gdy was prowadzę przez to krwawe pole bitwy. Nie miejcie złudzeń, szatan i jego demony są wściekli z powodu tego planu, ostatecznego Planu Zbawienia. Będzie powodował zamieszanie w tym Dziele. Będzie wywoływał dyskusje, będzie rzucał oszczerstwa na to Dzieło i uczyni wszystko, co może, aby powstrzymać rozpowszechnianie Mojej Księgi Prawdy, Moich świętych Orędzi.

Możecie także spodziewać się dezaprobaty od grup z wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi i rozszalałych kłótni między chrześcijanami co do prawdziwości Mojego świętego Słowa.
Gdy nadchodząca burza nabierze tempa, a Moje Słowo będzie zwielokrotniane w każdej mowie i w każdym języku, dźwięk Mojego Głosu będzie ogłuszający. Mocy Boga nigdy nie można lekceważyć, bo Ja Jestem Królem ludzkości.

Przychodzę teraz w imieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, aby zebrać wszystkie Jego dzieci w tej ostatecznej bitwie, kiedy wygnam szatana do jeziora ognia. Będzie to straszliwa walka i wiele dusz Mnie odrzuci. Nieważne, jak bardzo będę się starał, i pomimo Mojej Mocy, ze swojej własnej woli wybiorą złego ducha.

Ufajcie Mi i pozwólcie Mi teraz oczyścić wasze dusze, abyście byli godni Mojego Nowego Raju na ziemi. Podajcie sobie ręce w jedności, Moi wyznawcy, aby chronić Moje święte Słowo, żeby ci, którzy Mnie nie znają, mogli przyjść do Mnie.

Kocham was. Błogosławię was wszystkich.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…rza-ktora-nadciaga-moj-glos-jest-jak-grom-w-oddali
wordpress.com/…-brewing-my-voice-is-like-thunder-in-the-distance/
CÓRKA MARYI
"Wszystkie dzieci Boże czytające to Orędzie, proszę, pamiętajcie teraz o Mojej obietnicy wobec was. Daję się wam poznać w tych Orędziach poprzez Moje święte Słowo. Podczas Ostrzeżenia Mój Duch wtargnie do waszych dusz. Potem Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur przy Powtórnym Przyjściu. Wzniosę wtedy Nowe Jeruzalem, tak że pokój będzie mógł w końcu zapanować w Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca. …More
"Wszystkie dzieci Boże czytające to Orędzie, proszę, pamiętajcie teraz o Mojej obietnicy wobec was. Daję się wam poznać w tych Orędziach poprzez Moje święte Słowo. Podczas Ostrzeżenia Mój Duch wtargnie do waszych dusz. Potem Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur przy Powtórnym Przyjściu. Wzniosę wtedy Nowe Jeruzalem, tak że pokój będzie mógł w końcu zapanować w Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca. Moja Moc jest wszechmogąca."