Clicks658
Libor Halik
5
Plošné testování zbytečným. ČR je promořena - vědec z Brna. 28.10.2020 „K našemu překvapení jsme zjistili, že v září se česká populace začala chovat úplně jinak ve své dynamice, než tomu bylo v …More
Plošné testování zbytečným. ČR je promořena - vědec z Brna.

28.10.2020 „K našemu překvapení jsme zjistili, že v září se česká populace začala chovat úplně jinak ve své dynamice, než tomu bylo v těch prázdninových měsících. A zjistili jsme, že se vytváří více paměťových protilátek, respektive vznikají jejich záchyty ve větším počtu, v daleko větší dynamice, než tomu bylo právě o prázdninách.“ A to je dle Prof. MUDr. Vojtěcha Thona, Ph.D. imunologa a alergologa pro konkrétního člověka, ale i pro celou populaci velmi pozitivní zpráva. „A to z toho důvodu, že si začínáme vytvářet aktivní imunitní obranu proti SARS-CoV-2.“ „Protože pak NEmusíme mluvit ani o pacientech, ale jen o člověku, který je infikován a jeho imunitní obrana zareagovala tak adekvátně, že on všechno zvládl a nedošlo k těžkému onemocnění, jak bohužel u některých menších částí populace můžeme bohužel také vidět.“
Paradoxně lze tedy podle Vojtěcha Thona konstatovat, že tím, jak koronavirus v Česku prostupuje populací mnohem mohutněji než v první vlně, může to mít na občany pozitivní dopad, což je klíčové i pro další vývoj pandemie. „Jakmile překleneme tuto krizi, ke které v tuto chvíli došlo, tak v konečném důsledku se to může v dobré obrátit.“
„Ale samozřejmě teď je nutné intenzivně pečovat o pacienty, kteří přešli do středně těžkého průběhu, aby nepřišli o život,“ upozorňuje Thon. „Ale v celkové populaci se to projeví tak, že my budeme na potenciální další virovou nálož v našem organismu lépe připraveni. Ale je to dlouhodobý proces. To není z týdne na týden, to trvá. Ale opakovaností vytváříme aktivní imunitní obranu z důvodu paměťové imunitní odpovědi.“ Češi tak podle Vojtěcha Thona budou při výraznější promořenosti více imunní vůči covidu-19. Délka trvání imunity na onemocnění covid-19 může být podle Vojtěcha Thona podobná jako u jiných typů koronaviru, tedy ne jen tříměsíční. „Nemusí být celoživotní, ale může být dlouhodobější. „My dnes víme, a to jsou nově vyhodnocená data nejen ze střední Evropy, ale i z celého světa, že ne pouze 40 až 45 procent lidí reaguje fakticky bezpříznakově, myslím klinicky, nebo s malými příznaky, ale že se to šplhá až k 90 procentům,“ říká imunolog. Lidí, kteří skutečně prodělali v ČR onemocnění covid-19 tak může být podle profesora Thona mezi jedním a dvěma miliony. „Mám konkrétní případy lidí, u nichž máme změřené protilátky. Ti to prodělali v březnu a dubnu a teď se setkali s infekcí znova a mají vysoké hladiny paměťových protilátek. A to jsou právě ti ideální dárci krevní plazmy, která může zachránit život lidem, již se setkávají s infekcím poprvé.“
Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. je imunolog a alergolog. Působí v Centru RECETOX Masarykovy univerzity a AKIMED v Brně.
Po studiu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze a po roce 1989 na univerzitě ve Vídni působil v letech 1990 – 2000 na Imunologickém ústavu Vídeňské univerzity, ve Spojených státech na University of Alabama at Birmingham (UAB) a dále ve Vídni v Biomedizinische Forschungsgesellschaft, kde vytvořil mimo jiné kandidátní vakcíny.
Zabývá se zdravím populace, principy bezpečného očkování, slizniční imunitou, imunopatologií, diagnostikou a léčbou poruch imunity, alergických a autoimunitních chorob. Vyvinul mezinárodně využívané imunologické vyšetřovací metody. U nás se zasadil například o zásadní změnu očkovacího kalendáře, o snížení komplikací při transplantacích kostní dřeně, zavedení screeningového vyšetření vývoje T a B-lymfocytů (TREC a KREC) ze suché krevní kapky novorozence pro včasný záchyt vrozených poruch imunity, o bezpečné očkování pacientů a další
Věnuje se komplexnímu vývoji zdraví populace, včetně projektu CELSPAC. Jeho odborné práce jsou velmi často mezinárodně citovány. Spolupracuje s řadou zahraničních univerzit. Je autorem učebnic pro studenty medicíny a recenzentem anglického vydání oxfordské učebnice Základy klinické imunologie s překladem do českého jazyka.
U.S.C.A.E.
a aj keby nezhlukovali ľudí aj tak je plošnosť proste blbosť a drahá až to bolí jasné že to nie je mor ale pri myšlienkovom experimente som zahrnul obe možnosti
U.S.C.A.E.
plošné testovanie je iracionálna hovädina nič to nepovie čo by nestačilo odvodiť z menšej vzorky a ak je to taký smrťák je to vlastne genocída takto zoskupovať ľudí a pri druhej variante že žiadny mor sa nekoná to taktiež nedáva zmysel a to sú situácie u ktorých hypoteticky rátam s úplnou spoľahlivosťou testov takže je jasné že ide o niečo iného ako o testovanie však vieme a možností je viacero …More
plošné testovanie je iracionálna hovädina nič to nepovie čo by nestačilo odvodiť z menšej vzorky a ak je to taký smrťák je to vlastne genocída takto zoskupovať ľudí a pri druhej variante že žiadny mor sa nekoná to taktiež nedáva zmysel a to sú situácie u ktorých hypoteticky rátam s úplnou spoľahlivosťou testov takže je jasné že ide o niečo iného ako o testovanie však vieme a možností je viacero a všetky sú zlo