Clicks39

Večne Najväčší Dar

Večne Najväčší Dar - 10. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Večne Najväčší Dar, ktorý môže každý Prijať Zdarma v tomto dočasnom živote, som Ja, Ten, O Ktorom to všetko je. Zomrel som za všetkých z Lásky na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu, S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Som vaša jediná Nádej na Večný Život, Okrem Mňa Nie je Žiaden iný a ani nikdy nebude, iba zvodcovia, draví vlci v ovčích šatách. Nedajte sa nikým zviesť, Ani Zlákať vás Preč Odo Mňa, vášho Večne Najväčšieho Daru, so satanovými lžami a s prázdnymi sľubmi. Ja Dávam Večný Život Zadarmo, nezaslúžený Dar Dobrotivosti, pretože Som Plný Milujúcej Vľúdnosti a Milosrdný, Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Onen Večne Najväčší Dar pre celé ľudstvo. Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Je to vaša vlastná voľba. Máte slobodnú vôľu výberu. Buďte Rozumní a Nie pochabí.

Prijmite Ma za svoj Večne Najväčší Dar a Nebudete Sklamaní. Buďte Uzmierení a v Pokoji So Mnou, S Princom Pookja a budete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Nezáleží na vašich okolnostiach. Vždy budete mať váš Večne Najväčší Dar So sebou. Ja Som Emanuel. Nikdy od vás Neodídem Ani vás Neopustím. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Ten Večne Najväčší Dar Lásky, v ktorý môže každý Večne Dúfať.

Milujte váš Večne Najväčší Dar s celým vaším srdcom, dušou, mysľou a silou. Ukážte Mi, že Ma Pravdivo Milujete a že Ja Som váš Večne Najväčší Dar. Večne nebude iný Žiadny Väčší Dar než Som Ja. Ja Som váš Jediný Zdroj Života. Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Milujem vás a Starám sa o vás. Ste Milovaní. Milujte a Ceňte si Ma ako Poklad s celým vaším srdcom a viac ako čokoľvek iné v tomto svete, Inak Ma Nie ste Hodní, Večne Najväčieho Daru, ktorý môžete Prijať Zadarmo a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=dmIaqJkctiU
Public domain