Život je čas, v ktorom hľadáme Boha. Smrť je čas, v ktorom Ho nachádzame. Večnosť je čas, v ktorom Ho máme. Sv. František SaleskýMore
Život je čas, v ktorom hľadáme Boha.
Smrť je čas, v ktorom Ho nachádzame.
Večnosť je čas, v ktorom Ho máme.


Sv. František Saleský