lt.news
10

Indija: Kunigai, švenčiantys nugara į Dievą, ekskomunikuoti

Ernakulam-Angamaly (Indija) sirų-malabarų apeigų arkivyskupas, 68 m., Rafaelis Thattilas paskelbė ultimatumą (liepos 3 d.) ir liepė savo kunigams priimti liturginį kompromisą arba būti ekskomunikuotiems.

Tai naujausias įvykis užsitęsusiame aštriame liturginiame ginče, kuris paaštrėjo po to, kai Syro-Malabarų apeigų sinodas 2021 m. nusprendė įvesti vieną liturgiją.

Kompromisas reikalauja, kad Žodžio liturgija būtų rengiama stebint žmonėms, o Eucharistinė auka būtų švenčiama Dievo akivaizdoje.

Reformos priešininkai nori, kad visai liturgijai būtų vadovaujama žiūrint į žmones, kaip neteisėtai buvo daroma 50 metų. Jie paskelbė, kad ultimatumo nesilaikys, praneša UcaNews.com.

Jie netgi pasiūlė atsiskirti nuo arkivyskupijos ir toje pačioje teritorijoje įsteigti naują prelatūrą, susijusią su Roma.

Pasauliečiams, kurie nuo liepos 4 d. dalyvaus Eucharistijoje, švenčiamoje ne pagal kompromisą, grasinama, kad jie neįvykdys savo sekmadieninės pareigos.

Visos kitos 34 sirų-malabarų apeigų vyskupijos pritarė kompromisui.

Vaizdas: Raphael Thattil © wikicommons, CC BY-SA, AI vertimas