Clicks1.3K

PÁTER PIO SA ČOSKORO UKÁŽE, ABY VÁM OHLÁSIL VAROVANIE!

PÁTER PIO SA ČOSKORO UKÁŽE, ABY VÁM OHLÁSIL VAROVANIE!

Carbonia 25.05.2020

Páter Pio sa čoskoro ukáže, aby vám ohlásil varovanie!
Nájdite si prístrešok v Máriinom Nepoškvrnenom Srdci, aby ste boli v bezpečí. Ona je Archa Zmluvy, ona je bezpečný úkryt.
Milované deti, Ja váš Nebeský Otec, v Pravde vám hovorím: nachádzam sa vigílii Môjho Božského zásahu nad týmto perverzným Ľudstvom,... som pripravený prehlásiť Moje Stačí.
Pravda bola vymazaná, Môj Syn Ježiš bol opäť ukrižovaný, Moje Srdce je zdrvené bolesťou pre tak veľkú zlobu zo strany človeka. Satanovi sa podarilo zničiť pozemskú Cirkev, kúpil si mojich zasvätených, podarilo sa mu dosadiť na Petrov stolec Antikrista! Milosrdenstvo, milosrdenstvo s vami ó krutý ľud.
Počúvajte ó ľudia, už niet viac času na smiech, nadišla hodina Mojej Spravodlivosti. V Mojej veľkej bolesti zasiahnem, aby som ukončil pochabosť ľudí, prídem, aby som napravil zlo, ktoré vládne nad celou Zemou vďaka pochabým.

Čas milosti sa skončil! Teraz prichádza čas veľkého utrpenia pre toho, kto odmietol Syna Človeka.

Vrhnem na Zem Môj hnev a vymetiem zlo. Umlčím hlas diabla a nadiktujem Môj zákon tomu, kto ho neprial.
Budem kričať moje Stačí tomuto ľudstvo, obetovanému sa satanovi a s ním ho hodím do pekla.

Obnovím Zem a pokoj a šťastie, prídu k božím deťom, tých, ktorí sa nikdy neotočili chrbtom k ich Bohu Stvoriteľovi.

Ježiš bol opäť mučený, odňali ste mu Jeho Cirkev, nahradili ste ho satanom, ale nebudete mať víťazstvo, pretože ten, ktorý daroval vlastný život za spásu sveta sa teraz vráti, aby sa teraz predstavil vo svojej Sláve. Otec je víťazný vo svojom Synovi Ježišovi,... cez jeho darovanie sa v totálnej podriadenosti jeho vôli, bude mať vykúpenie všetkých jeho synov.

Hrmí hodina Božích súdov! Pripravte sa ó ľudia, pretože Boh ešte raz pošle svojho Syna, aby oslobodil svoj ľud a,... victoria est! Bude vyhlásená Božia Spravodlivosť! Syn Človeka sa zjaví na nebeských oblakoch a ukáže sa, všetci Ho uvidia, ale nie všetci Ho príjmu:... kto sa skloní pred jeho zjavom, pokorne ho prosiac o jeho odpustenie, bude mať zachránený život, ale kto Ho bude tvrdohlavo odmietať padne do tmavej smrti.

Páter Pio sa čoskoro ukáže celému svetu
Aby vám ohlásil varovanie. ... To je Božia vôľa!


Dnes v pripomienke svojho narodenia, žehná všetok Boží ľud a vyzýva k urýchlenému obráteniu.

Ľud Boží, dávaj pozor, Nebo prikazuje tvoje urýchlené obrátenie, čas vám daný k dispozícii sa už skončil.

Búrka sa z nenazdania rozpúta nad Rímom a vymetie von všetko, čo je prehnité.

Hrmte ó Nebesia! Hrmte Božou Spravodlivosťou! Amen.
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
ľubica
Páter Pio sa čoskoro ukáže celému svetu
Aby vám ohlásil varovanie. ... To je Božia vôľa!


Dnes v pripomienke svojho narodenia, žehná všetok Boží ľud a vyzýva k urýchlenému obráteniu. ( 25.5 )
Môžete viac komu toto sv p PIO hovorí?
Peter(skala)
nemôže sa prezradiť, lebo riskuje, že ho budu prenasledovať
😎
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
PetraB
MARANATHA