pl.news
22.3K

Bóg ma ich dość: Kościół Franciszka zredykowany do kupy gruzu

W Niemczech jest 22.193.347 "katolików", co odpowiada 26,7% ludności.

Dane te odnoszą się do roku 2020 i pojawiły się w statystykach opublikowanych przez Konferencję Episkopatu Niemiec.

"Katolicy" są obsługiwani przez 12.565 księży (2019: 12.983). W 2020 roku było tylko 67 święceń kapłańskich (56: księża diecezjalni; 11: księża zakonni).

Frekwencja na nabożeństwach spadła do 5,9% (2019: 9,1%), podobnie jak liczba małżeństw (11 018; 2019: 38 537), chrztów (104 610; 2019: 159 043), pierwszych komunii (139 752; 2019: 166 481).221 390 osób wystąpiło z Kościoła (2019: 272 771). Natomiast liczba pochówków wzrosła o 2 609 do 236 546.

#newsEbbxrvuprh

Konfederacja Korony Polskiej
Tak gdzie szatan panuje tam zgoda i komitywa z Bergoglio !