pl.news
2952

Watykańskie znaczki promują międzywyznaniowość Franciszka

Wysiłki Franciszka na rzecz promowania "dialogu" międzyreligijnego zostaną podkreślone w nowej serii watykańskich znaczków z czterema wzorami, które …
Naucz mnie pokory
Dwóch heretyków na jednym znaczku.