Okceinls
Oprava: Čítanie zo sv. Omše (streda) :)

Rim 13, 8-10

Láska je naplnením zákona

Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnení…
More
Oprava: Čítanie zo sv. Omše (streda) :)

Rim 13, 8-10

Láska je naplnením zákona

Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.
Okceinls
Čítanie zo sv. Omše (včera) Rim 12,8-10 :)
Peter(skala)
Zaujalo ma na živote sv.Ignáca, ako zažil obrátenie: podobne ako sv.František, či sv.Pavol. Ved všetci títo ľudia zažili obrátenie, zvlášť vtedy, ked sa cítili veľmi slabí.

sv.Pavol, ked oslepol a sv.František i sv.Ignác počas vojny, ked ich zranili.

Vtedy si títo "velikáni" uvedomili, akí sú vlastne slabí, ked idú proti Božej vôli.

Vlastne toto vidím aj na jednoduchých ľudoch, ked poč'vam …More
Zaujalo ma na živote sv.Ignáca, ako zažil obrátenie: podobne ako sv.František, či sv.Pavol. Ved všetci títo ľudia zažili obrátenie, zvlášť vtedy, ked sa cítili veľmi slabí.

sv.Pavol, ked oslepol a sv.František i sv.Ignác počas vojny, ked ich zranili.

Vtedy si títo "velikáni" uvedomili, akí sú vlastne slabí, ked idú proti Božej vôli.

Vlastne toto vidím aj na jednoduchých ľudoch, ked poč'vam svedectvá obrátených.

Napr. Richard Čanaky si bol istý v bojovom umení, ale prišiel zlom života, kedy si uvedomil, že sila v Bohu nie je v sile človeka a bojového umenia, ale v láske odpustenia a zmierenia.

Mńa osobne Boh dostal na kolená tiež práve v stave, ked som bolna tom zdravotne veľmi zle, a ešte spomeniem známeho Petra Liptáka, lebo ten tiež sa stal silným v Ježišovi, až ked prišiel o vlastné zdravie v závislosti na drogách.
Okceinls
Večné svetlo, mocná žiara,
deň, čo nikdy nezhasne,
víťaz nad tmou, nad tmou noci
tvoríš svetlo prekrásne,
rozháňaš noc, ničíš temno,
myseľ čistíš úžasne.

Keď sa zjavíš, precitneme,
keď zavoláš, vstávame,
keď nám svietiš, blažení sme,
a keď mizneš, padáme;
tvoj jas zničí vládu smrti,
v tvojom svetle jasáme.

S tebou i smrť premôžeme,
temnú noc a celý svet;
preto nám daj, kráľ náš večný,
ono …
More
Večné svetlo, mocná žiara,
deň, čo nikdy nezhasne,
víťaz nad tmou, nad tmou noci
tvoríš svetlo prekrásne,
rozháňaš noc, ničíš temno,
myseľ čistíš úžasne.

Keď sa zjavíš, precitneme,
keď zavoláš, vstávame,
keď nám svietiš, blažení sme,
a keď mizneš, padáme;
tvoj jas zničí vládu smrti,
v tvojom svetle jasáme.

S tebou i smrť premôžeme,
temnú noc a celý svet;
preto nám daj, kráľ náš večný,
ono svetlo jasavé,
ktoré noc už nezatemní,
ale bude piesňou znieť.

Sláva Otcu, sláva Tebe,
sláva Duchu Svätému,
v troch osobách jedinému
Bohu nášmu pravému,
životu a svetlu, láske,
sláva Menu milému. Amen.


(breviar.kbs.sk/default.htm)
Okceinls
Na apoštolskú úlohu
aj teba vybral Boh, náš Pán,
Kristus ťa mocou obdaril
a milosť zdvihla k výšinám.

😌

(breviár, posvätné čítanie 17.10.)
alino
Okceinls, pozor ať nevzlétneš 😀
Okceinls
Stretli sme sa z rôznych kútov Slovenska na posvätnom mieste kláštora. Spojila nás túžba poznať viac, nájsť samých seba, svoju cestu, prijať Pána Ježiša ako milujúceho priateľa. V tichu a rozjímaní nad Svätým písmom, každý tam, kde mu bolo najlepšie, sme Ho našli. Milovaný Pane Ježišu, našli sme Ťa, vo svojom srdci, v kráse slnečného dňa, v mihotajúcich sa vodopádoch zlato sfarbeného lístia, v …More
Stretli sme sa z rôznych kútov Slovenska na posvätnom mieste kláštora. Spojila nás túžba poznať viac, nájsť samých seba, svoju cestu, prijať Pána Ježiša ako milujúceho priateľa. V tichu a rozjímaní nad Svätým písmom, každý tam, kde mu bolo najlepšie, sme Ho našli. Milovaný Pane Ježišu, našli sme Ťa, vo svojom srdci, v kráse slnečného dňa, v mihotajúcich sa vodopádoch zlato sfarbeného lístia, v jemných kvapkách dažďa, ktoré nám privial vánok, v srdci a láske tých druhých, v úsmeve priateľa. Našli sme Ťa v láskavom prijatí sestier, ktoré sa o nás starali. Bol si tam s nami, v kaplnke, vo sviatosti oltárnej na svätej omši a počas adorácie, bol si tam s nami aj tak trochu inak, cítili sme Tvoju blízkosť a lásku, nehu a pohladenie v okamihoch neskutočne krásnych po celý čas. Ďakujeme, spojil si nás v jednote celku, v láske a radosti, ktorá v nás pretrváva, a ktorú si odnášame domov. Každý tam, kam nás posielaš. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Okceinls
Zornička beh dňa začína; so svetlom príďže aj ty k nám, v Otcovi celý Boží Syn a celý v Slove Otec sám. (z ranných chvál)
5 more comments from Okceinls
Okceinls
V tichu, bez toho, aby sme museli čokoľvek povedať, pocítili sme obrovskú radosť, pokoj, lásku, naplnilo nás poznanie Božej blízkosti a nehy, Jeho objatie a pohladenie, neskutočne krásny pocit, že je s nami a že nás miluje. Dobrotivý Bože, prosím, za všetkých ľudí na tejto zemi, daj sa im poznať, v radosti a láske. A odpusť nám, všetky naše slová a myšlienky, ktoré nie sú, povedané, vyslovené v …More
V tichu, bez toho, aby sme museli čokoľvek povedať, pocítili sme obrovskú radosť, pokoj, lásku, naplnilo nás poznanie Božej blízkosti a nehy, Jeho objatie a pohladenie, neskutočne krásny pocit, že je s nami a že nás miluje. Dobrotivý Bože, prosím, za všetkých ľudí na tejto zemi, daj sa im poznať, v radosti a láske. A odpusť nám, všetky naše slová a myšlienky, ktoré nie sú, povedané, vyslovené v láske a s láskou.

Vďaka Ti, Pane. Nech je zvelebené Tvoje meno, navždy a naveky.
Okceinls
Mocný Boh, večne žijúci,
jediný v svätej Trojici;
my úbohí ťa vzývame
a ruky k tebe spíname.

Veríme v Otca večného
i v jeho Syna milého
i v Ducha, ktorý Láska je
a s Otcom Syna spojuje.

Ty pravda, láska vznešená,
náš cieľ a naša odmena,
nám vieru, nádej, lásku daj

a láskou získať večný raj.

breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi
Okceinls
Po spánku s údmi sviežimi
ochotne z lôžka vstávame;
buď, Otče, s nami bdiacimi,
keď pieseň tebe spievame.

Prvého teba jazyk nech
ospieva, srdce velebí;
nech všetko naše úsilie,
Presvätý, z teba pramení.

Tma, ustúp svetlu dennému,
noc, prepusť miesto úsvitu;
nech Božie svetlo zaplaví
dušu z vín noci umytú.

Ešte ťa vrúcne prosíme,
odstráň z nás všetko škodlivé,
aby ťa večne chválili
ústa i srdc…More
Po spánku s údmi sviežimi
ochotne z lôžka vstávame;
buď, Otče, s nami bdiacimi,
keď pieseň tebe spievame.

Prvého teba jazyk nech
ospieva, srdce velebí;
nech všetko naše úsilie,
Presvätý, z teba pramení.

Tma, ustúp svetlu dennému,
noc, prepusť miesto úsvitu;
nech Božie svetlo zaplaví
dušu z vín noci umytú.

Ešte ťa vrúcne prosíme,
odstráň z nás všetko škodlivé,
aby ťa večne chválili
ústa i srdcia bedlivé.

Vyslyš nás, Otče láskavý,
pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,
s Otcom i Duchom Boh pravý,
a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi
Okceinls
Pieseň piesní, kapitola 3

"Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla.

Nuž vstanem, mesto pochodím; po námestiach a uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla.
Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. "Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem?"
Sotva som trocha od nich poodišla, …
More
Pieseň piesní, kapitola 3

"Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla.

Nuž vstanem, mesto pochodím; po námestiach a uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla.
Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. "Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem?"
Sotva som trocha od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac, kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do komôrky svojej rodičky.
Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské, na srny a lane na poli: Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce!"


Našli sme Pána Ježiša, našli sme, koho naša duša miluje :) :) :)
Okceinls
Milovaný Pane Ježišu, ďakujeme za duchovné cvičenia. Zažili sme na nich toľko krásneho s Tebou, že sa to ani nedá popísať.

Sestričky, vďaka za všetko.