Clicks547
Edward7
1

Nowa światowa religia pacha-mamy ; Agenda 2030

Organizacja Narodów Zjednoczonych: „Środowisko powinno konkurować z religią, abyśmy mogli kształtować ludzi i kraje ”

Pierwszy artykuł z 2009 roku - ukazujący że kult gai - pachamamy , jest nową światową religią i że Agenda 2030 tą religię wdraża .

Program Środowiska ONZ ( UNEP ) jest bardzo ambitny. Chce, aby ruch ekologiczny rywalizował z religią, ustanawiając nowe standardy i wartości. UNEP angażuje się w gigantyczną misję, zaczynając od dzieci, ekologicznej doktrynie i piorącej mózgi, przez 30 000 organizacji na całym świecie . Na spotkaniu w Paryżu 4 i 5 września 2009 UNEP złożył przysięgę medialną, aby prowadzić propagandę ekologiczną aż od Konferencji w Kopenhadze i później, podczas gdy cały aparat ONZ jest zmobilizowany w bezprecedensowej kampanii klimatycznej na rzecz porozumienia politycznego w Kopenhadze.

Cały ruch klimatyczny jest religią czczącą „żywą” matkę ziemię, gaję starożytnych Greków, z arką nadziei / przymierzem z wyposażeniem rytualnym, ziemskimi modlitwami, magicznymi formułami i hymnami do gai.

Karta Ziemi nazywana jest „10 przykazaniami naszych czasów” przez Mojżesza naszych czasów , Michała Gorbaczowa (teraz F.) , a przekroczenie przykazań jest grzechem, za co nasi politycy kupują odpusty - normy emisji - za nasze pieniądze - nawet najbiedniejsze kraje ziemi za nieistniejące Długi CO 2 ! Są skorumpowani arcykapłani, którzy sprawili, że matka ziemia stanowi trzon ich kultu. I słucha ich cały świat, i ślepo podąża by czcić tego pomalowanego na zielono czerwonego potwora.

Wyznawców religii klimatycznej New Age - gai, są silnie związanii z Agendą 21 ONZ . Podczas gdy (teraz F.) Al Gore jest nierefleksyjnym głosicielem tej religii, istnieją ukryci prorocy, tacy jak Klub Rzymski , i Edmund de Rothschild, Michael Gorbaczow z Zielonego Krzyża , Steve Rockefeller i Maurice Strong , ci ostatni 3 autorzy Karty Ziemi. Ci ludzie przenieśli swoją opłacalną religię klimatyczną do ONZ . „W pełni 91% koordynujących autorów czwartego raportu oceniającego IPCC stanowili naukowcy WCRP, a zatem mieli poparcie UNESCO”.

Rzecznik z Kopenhagi wzywa do „stworzenia wizji” poprzez Works of Fiction na konferencji UNESCO Jednym z oddziałów ONZ jest Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP). Został założony w 1972 roku i ma strategię na lata 2010-2013 dotyczącą propagowania zieleni i prania mózgu na świecie pod przykrywką religii klimatycznej. Wikipedia ; Mandat UNEP polega na koordynowaniu rozwoju konsensusu w zakresie polityki ochrony środowiska poprzez przegląd globalnego środowiska i zwracanie uwagi rządów i społeczności międzynarodowej na pojawiające się problemy. Rada Prezesów jest głównym twórcą wytycznych "Gaia-new-american", te wytyczne dla programów środowiskowych ONZ i odgrywa dyplomatyczną rolę w promowaniu współpracy między państwami członkowskimi ONZ w kwestiach środowiskowych. Pojawił się tajny dokument: raport Marka Halle'a, „ The UNEP That We Want ”, ze spotkania UNEP 17 września 2007 r .:

„Środowisko powinno konkurować z religią jako jedyną atrakcyjną, opartą na wartościach narracją dostępną dla ludzkości. To się już dzieje w dziedzinie zmian klimatu. ” Brytyjski Trybunał Sprawiedliwości stwierdza : „Zieleń to religia!”

Rzeczywiście, ekologizm jest religią , kultem Gai, por. James Lovelock hipoteza Gaia : „Może być tak, że jedną z naszych ról są zmysły i układ nerwowy Gai. Ziemia to żywy system, a my jesteśmy jego częścią. ”

The Independent 16 stycznia 2006: „W mojej teorii Gai - Ziemia zachowuje się tak, jakby żyła. Daliśmy Gai gorączkę i wkrótce jej stan pogorszy się do stanu przypominającego śpiączkę.

„Święta” Arka Nadziei zawierająca ziemskie modlitwy, ziemskie maski modlitewne i Kartę Ziemi,
Centralnym elementem kultu jest zagrożenie zemstą gai ( o tym mówi F.)
Mają hymny do gai i modlitwy do gai:„… święta bogini, czczą cię zawsze twego płynącego ducha. Pożegnanie Matka bogów, oblubienica nieba…”

ONZ "łowi" dzieci do nowej religii klimatycznej
Producent Laurie David powiedziała tygodnikowi wydawcy, że napisała książkę dla dzieci „Przewodnik po globalnym ociepleniu”, ponieważ: „dzieci również mają wpływ na ich rodziców, więc jeśli chcesz się z nimi skontaktować, idź do nich”. Więc: Moja córka niedawno wróciła ze szkoły z piosenką na ustach. Wyszedł ten mrożący krew w żyłach refren: „... Możesz usłyszeć ostrzeżenie - GLOBALNE Ocieplenie ...”

Dowiedzieliśmy się, że: Wszystkie dzieci zostały zmuszone do śpiewania „The Warming Song” na koncercie dla rodziców. Kolejne zwrotki piosenki skarciły samolubnych dorosłych za zanieczyszczenie naszej planety i wywołanie rozgrzewającej plagi, która w krótkim czasie zabiłaby wszystkie niedźwiedzie polarne i zagroziła ptakom i pszczołom. UNEP ma gigantyczny program nawracania dzieci - z ponad 30 000 organizacji na całym świecie. UNEP dociera także do rządów, innych podmiotów ONZ, instytucji międzynarodowych, sekretariatów wielostronnych porozumień dotyczących środowiska, społeczeństwa obywatelskiego. Tak więc misją UNEP jest ominięcie lokalnych rządów promując rewolucyjną działalność wywrotową.

Oto długa lista organizacji uczestniczących , promujących nową religię;
BBC, Die Deutsche Welle, Europejska Unia Nadawców, France 3 and 5 France TV,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadawców, The Japan Broadcasting Corp.
OECD, UNESCO (nadreprezentowane), Radio France International
Thomson Reuters, System nadawania w Tokio. TV5 Monde, Bank Światowy

UNEP szuka wpływów, i pełni rolę jako wiodącego arbitra na świecie, ci łajdacy wcielili się w rolę bożka - a raczej diabła - myśląc, że mogą uczynić swoją nędzną, kłamliwą ideologię klimatu równoważną chrześcijaństwu. Uważają, że mają prawo ominąć rządy i stać się arbitrem naszego rozwoju! Ale dlaczego właśnie klimat jest ich narzędziem?

G. Edwarda Griffina „Możliwe, że teraz będzie możliwe utworzenie rządu światowego we wszystkich narodach, który zostanie rozbrojony i zdyscyplinowany przez armię światową, co nazywamy pokojem”. W takim przypadku to może zastąpić wojnę?

Jednym ze źródeł jest tajne badanie Hudson Institute z 1966 r. Zlecone przez sekretarza obrony Roberta McNamara (późniejszego szefa Banku Światowego), zatytułowane Report From Iron Mountain . Badanie to z zimną krwią omawia różne środki, za pomocą których rząd może kontrolować ludność i utrwalać się przy władzy w przypadku braku wojny (pokój ONZ). Wyjaśnia, że tutaj Griffin jest źródłem strategii promującej zagładę ekologiczną jako nowego wroga, który zagraża całemu światu. Zagrożenie nie musi być realne, pod warunkiem, że masy będą przekonane, że jest realne. Wiarygodność jest kluczem, a nie rzeczywistością. Stopień propagandy przyniósł fenomenalny rezultat. Politycy są teraz wybierani wyłącznie na podstawie „troski o środowisko i obietnicy ograniczenia nieprzyjemnych gałęzi przemysłu”, przy czym nikt nie dba o szkody wyrządzone gospodarce lub naszym wolnościom. (teraz takim zagrożeniem jest fikcyjna epidemia...)

W tym samym duchu mówi Alexander King , Club of Rome , First Global Revolution: „Szukając nowego wroga, który by nas zjednoczył, wpadliśmy na pomysł, że zanieczyszczenie, zagrożenie globalnym ociepleniem, niedobory wody, głód i tym podobne pasują do rachunku… Prawdziwym wrogiem jest więc sama ludzkość. ” tzn . kłamstwo klimatyczne to czysta ideologia Nowego Porządku Świata .

9 września 2001 r. W Shelburne Farms Vermont odbyło się obchodzenie Karty Ziemi w celu odsłonięcia ostatecznego miejsca spoczynku Karty Ziemi. Ta „Arka nadziei” zostanie przedstawiona ONZ wraz z jej treścią w czerwcu 2002 r. Mamy nadzieję, że Narody Zjednoczone poprą przy tej okazji dokument Karty Ziemi; dziesiąta rocznica szczytu Ziemi UNCED w Rio.

W Arce wraz z Kartą Ziemi umieszczono różne przedmioty zwane „Książkami Temenos” i „Maskami Ziemi Temenos”. Temenos to koncepcja przyjęta przez Carla Junga w celu oznaczenia magicznego kręgu, świętej przestrzeni, w której obowiązują specjalne zasady i energie. Niektóre Księgi Temenos zostały stworzone w tym magicznym kręgu przez dzieci, które wypełniły je wizualnymi afirmacjami dla Matki Ziemi. Wykonane z „elementów ziemi”, maski Ziemi Temenos były również noszone i tworzone przez dzieci.
(obecny przymus noszenia masek - to chyba część tej religii - mającej redukować Co2 - i pozbawiać ludzi tlenu , aby dusili się dwutlenkiem węgla. )

New Age i radykalnie lewicowe „oświecenie"

” Całodniowe uroczystości „For Love of Earth” w Shelburne Farms Vermont rozpoczęły się od pielgrzymki wczesnym rankiem, podczas której około 2000 uczestników pod przewodnictwem Satisha Kumara przeszło do „wielkiej stodoły” ”, gdzie powitali ich dźwięki„ Sun Song ”granej przez muzyka Paula Wintera. Pogańskie uroczystości kontynuowano słowami dr Jane Goodall , Satish Kumar i organizatora dr Stevena C. Rockefellera . Czciciele Ziemi zostali zaproszeni do tańca, muzyki i oglądania obrazów kilku artystów z Vermont, po czym połączyli ręce i ofiarowali „ziemską modlitwę” z „czcią” i „oddaniem” Matce Ziemi i „Arce Nadziei”.

Satish Kumar, który prowadził wczesną poranną pielgrzymkę w Shelburne Farms, jest wpływowym zwolennikiem Gai. Kumar mówi, że „współcześni myśliciele ruchu zielonego wspólnie rozwijają ekologiczny pogląd na świat”. Karta Ziemi jest ukoronowaniem osiągnięć zielonego ruchu w kierunku tego całościowego spojrzenia na świat i praktycznych środków, za pomocą których wszyscy będziemy wkrótce odpowiedzialni przed „boską naturą”.

Według Satisha Kumara ten pogański widok ma pięć składników:
Gaia (James Lovelock)
Deep Ecology (Arne Naess)
Permakultura (Bill Mollison)
Bioregionalizm (Gary Snyder i in.)
Creation Spirituality (Matthew Fox)

„Duchowość stworzenia” bez wątpienia miała miejsce podczas obchodów Karty Ziemi Shelburne Farms . Według słów Stevena W. Moshera , prezesa Population Research Institute .„Gaia to termin New Age dla Matki Ziemi. Wierzący w New Age utrzymują, że Ziemia jest czującym super-bytem, rodzajem bogini, zasługującym na cześć i, jak mówią, ofiarą ludzką. W porównaniu z kultem Gai prosty animizm prymitywne kultury są zdrowe ”. Muzyk Paul Winter ma również głębokie korzenie w zielonym ruchu i „duchowości stworzenia”.

Koncertował w Katedrze Św. Jana Boskiego w Nowym Jorku, podczas przesilenia i równonocy, od ponad dwudziestu lat. Te pogańskie święta, w rzekomo chrześcijańskim kościele, są jednak hojnie sponsorowane przez Rockefeller Foundation i organizację New Age o nazwie Lindisfarne Institute - z których ta ostatnia ma swoją siedzibę w katedrze.

Maurice Strong jest także członkiem Lindisfarne (wydawcy GAIA, sposób na poznanie) wraz z biologiem teorii Gaia, Jamesem Lovelockiem, i przyznał między innymi Lucyferiana Davida Spanglera. Ostatni koncert Paula Wintersa w St. John the Divine miał miejsce podczas corocznej Mszy Ziemi, 7 października. 3 Fakt, że ta coroczna Msza Ziemi 7 października zbiega się z hinduskim Świętym Dassehra (kult Wielkiej boskiej Matki), nie może być zbiegiem okoliczności. Zima i koledzy z zespołu grają melodię o nazwie Missa Gaia w ramach Święta św. Franciszka. (Obecnie (F.) jest ich arcykapłanem Gaia - Pachamamy )

Pokój medytacyjny ONZ, który odwiedzają setki tysięcy odwiedzających rocznie” - wyjaśnia Robert Muller w swojej książce Genesis: Shaping a Global Spirituality. „Mamy także Grupę Medytacyjną ONZ pod przewodnictwem indyjskiego mistyka. Można by opowiedzieć kilka poruszających historii o duchowej transformacji, jakiej dokonała ONZ, do tego stopnia, że ta mała plamka na ziemi staje się świętą ziemią”. Dla Sri Chinmoy i Roberta Mullera pokój na świecie ostatecznie będzie zależeć, „o boskim i kosmicznym rządzie” i „sojuszu między wszystkimi głównymi religiami i ONZ”

Muller posunął się do nazwania ONZ „ciałem Chrystusa”.

Narody Zjednoczone „będą ostatnim słowem w ludzkiej doskonałości”, głosi Sri Chinmoy, „staną się szczytem boskiego oświecenia”. Karta Ziemi podkreśla, że człowiek jest swoim własnym zbawicielem. Ratując „matkę ziemię” ponownie wrócimy do idealnego Ogrodu Eden.

Ale zamiast czcić Stwórcę, spiskowcy New Age pragną zanurzyć nas na stałe w nowej religii światowej, czczącej stworzenie .„W ten sposób coraz bardziej zjednoczona ludzkość poszukuje swej jedności stopniowo składa planetarny modlitewnik” - głosi Robert Muller. ... to jest hinduizacja, gdyż Hindusi nazywają naszą ziemię Brahma, czyli Bogiem , ponieważ słusznie nie widzą różnicy między naszą ziemią a boskością.

Agenda 21 - 2030 - Zielony Ład

Patrząc na Agendę 21, wiele osób rozumie, że jest to program wyludnienia ; jest to program mający na celu zebranie ludzkości w porcje do zarządzania, które zostaną osiągnięte poprzez umieszczenie ich w kontrolowanych częściach populacji (obszary skoncentrowane) i „przywrócenie Ziemi do natury” (a przynajmniej tak przedstawia się ją światu

Aby osiągnąć tak duże wyludnienie w stosunkowo krótkim terminie, podjęte działania musiałyby być drastyczne. Wojna światowa, globalna epidemia lub powszechny głód spowodowany ogromnymi nieudanymi uprawami byłyby jedynymi prawdopodobnymi sposobami na osiągnięcie tego.

W 2000 r. ONZ zorganizowało szczyt milenijny , zapoczątkowując projekt milenijny obejmujący osiem celów globalnego zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2015 r.

Następnie, gdy cele te nie zostały osiągnięte, ONZ zorganizowało kolejny szczyt w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r., Tym razem wskazując 17 celów do osiągnięcia do 2030 r.

Dokument ten stał się znany jako Agenda 2030 , zawierająca dokładnie te same cele, które zostały po raz pierwszy nakreślone w Agendzie 21 w 1992 r., A następnie ponownie w 2000 r., Przy czym każde nowe wcielenie oferuje wyraźniejszy kierunek realizacji. Wejdź do Zielonego Nowego Ładu, reprezentującego najodważniejszą taktykę.

Początki i cel Zielonego Nowego Ładu nie mogą być bardziej przejrzyste. Siły stojące za Agendą 21 i jej celem reorganizacji społeczeństwa ludzkiego stały się niecierpliwe i przestraszone. Niecierpliwe, że 27 lat po wprowadzeniu Agendy 21 i po setkach spotkań, sesji planowania, masowej propagandzie i wydanych miliardach dolarów plan wciąż nie jest w pełni wdrożony ...

Przestraszony, ponieważ ludzie na całym świecie zaczynają poznawać swój prawdziwy cel, a sprzeciw zaczyna rosnąć. Tak więc siły stojące za Agendą odważnie zrzuciły swoje urządzenia maskujące i niewinnie brzmiące argumenty, że chcą po prostu chronić środowisko i zapewnić nam wszystkim lepsze życie. Zamiast tego, teraz otwarcie ujawniają, że ich celem jest socjalizm i globalna kontrola , tak jak ostrzegałem przez ostatnie 20 lat.

17 celów Agendy 2030 (21 na sterydach) - jak należy rozumieć ;


Cel 1: Położyć kres ubóstwu we wszystkich jego formach wszędzie

Tłumaczenie : Banki scentralizowane, MFW, Bank Światowy , FED do kontroli wszystkich finansów, cyfrowa jedna światowa waluta w społeczeństwie bezgotówkowym

Cel 2: Położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Tłumaczenie : GMO

Cel 3 : Zapewnić zdrowe życie i promować dobre samopoczucie dla wszystkich osób w każdym wieku

Tłumaczenie : Masowe szczepienia , Codex Alimentarius

Cel 4: Zapewnienie edukacji włączającej i równej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich

Tłumaczenie : propaganda ONZ, pranie mózgu poprzez obowiązkową edukację od kołyski po grób

Cel 5 : Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt

Tłumaczenie : Kontrola populacji poprzez wymuszone „planowanie rodziny”

Cel 6 : Zapewnienie wszystkim dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi

Tłumaczenie : Sprywatyzuj wszystkie źródła wody , nie zapomnij dodać fluoru

Cel 7 : Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

Tłumaczenie : Inteligentna sieć z inteligentnymi licznikami na wszystko, najwyższe ceny

Cel 8 : Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich

Tłumaczenie : TPP , strefy wolnego handlu sprzyjające interesom megakorporacji

Cel 9 : Budowa odpornej infrastruktury, promowanie sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej industrializacji oraz wspieranie innowacji

Tłumaczenie : Drogi płatne, pchanie publicznego transportu publicznego, usuwanie bezpłatnych przejazdów, ograniczenia środowiskowe

Cel 10 : Zmniejszenie nierówności w obrębie krajów i między nimi

Tłumaczenie : Jeszcze bardziej biurokracja władz regionalnych jak zmutowana ośmiornica

Cel 11: Sprawić, by miasta i osiedla ludzkie były sprzyjające włączeniu społecznemu, bezpieczne, odporne i zrównoważone

Tłumaczenie : Stan nadzoru Big Data Big Brother

Cel 12: Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Tłumaczenie : Wymuszone oszczędności

Cel 13: Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatu i ich skutków *

Tłumaczenie : Cap and Trade, podatki węglowe / kredyty , podatki

Cel 14: Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich w celu zrównoważonego rozwoju

Tłumaczenie : Ograniczenia środowiskowe, kontroluj wszystkie oceany, w tym prawa mineralne z dna oceanu

Cel 15 : Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone zarządzanie lasami, zwalczanie pustynnienia oraz powstrzymywanie i odwracanie degradacji ziemi oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej

Tłumaczenie : Więcej ograniczeń środowiskowych, więcej kontroli zasobów i praw mineralnych

Cel 16 : Promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie skutecznych, odpowiedzialnych i integracyjnych instytucji na wszystkich poziomach

Tłumaczenie : Misje ONZ dotyczące „utrzymywania pokoju” , Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ślepy) Sprawiedliwości, zmuszają ludzi do wspólnego działania poprzez fałszywe kryzysy uchodźcze, a następnie mediują z większą „ misją pokojową ONZ ”, gdy wybuchnie napięcie, aby uzyskać większą kontrolę nad region, wyjąć 2 nd poprawkę w USA

Cel 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Tłumaczenie : Usuń suwerenność narodową na całym świecie, promuj globalizm pod „autorytetem” i nadęty, orwellowski biurokracji Narodów Zjednoczonych

Agenda 21 wymaga centralnej globalnej kontroli,

cała ziemia
cała własność prywatna
wszystkie źródła i dystrybucja wody
wszystkie inne zasoby, które obejmują ludzi w jego definicji
wszystkie dostawy i dystrybucja energii
cała produkcja i dystrybucja żywności

Agenda 21 nazywa się „agendą XXI wieku” i odnosi się do globalnego faszyzmu / komunizmu.

Oto podsumowanie tego, co Agenda 21 / Zrównoważony rozwój / Różnorodność biologiczna stara się narzucić:
Koniec suwerenności narodowej
Planowanie i zarządzanie stanem wszystkich zasobów ziemi, ekosystemów, pustyń, lasów, gór, oceanów i słodkiej wody; rolnictwo; rozwój obszarów wiejskich; biotechnologia; i zapewnienie „równości” (równe niewolnictwo)
Państwo „określa rolę” zasobów biznesowych i finansowych
Zniesienie własności prywatnej (nie jest to „zrównoważone”)
„Restrukturyzacja” jednostki rodzinnej
Dzieci wychowywane przez państwo
Ludzie mówili, jaka będzie ich praca
Główne ograniczenia w ruchu
Utworzenie „ludzkich stref osadniczych”
Masowe przesiedlenia, ponieważ ludzie są zmuszeni opuścić ziemię, w której obecnie mieszkają
Głupia edukacja (osiągnięta)
Masowa globalna depopulacja w pogoni za wszystkimi powyższymi sprawami

Ten przerażający plan jest koordynowany za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych , prześladowcy światowej dyktatury , za pośrednictwem organizacji pozarządowej zwanej kiedyś Międzynarodową Radą Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych - ICLEI ), a obecnie znanej jako Lokalne Rządy ds. Zrównoważonego Rozwoju, chociaż nadal korzysta ze skróconego nazwa ICLEI.

Organizacja Narodów Zjednoczonych otwiera teraz na całym świecie „ambasady” zwane „Domami ONZ” pod pozorem podnoszenia świadomości na temat działań ONZ, ale nie działań, o których ludzie naprawdę powinni wiedzieć.

Otworzyli jeden na przykład na Hunter Square w Edynburgu w Szkocji.
Lokalne rządy na rzecz zrównoważonego rozwoju (ICLEI) i inne organizacje integrują plan z każdą wioską, miasteczkiem, miastem i regionem, a on już staje się powszechny na całym świecie.

Infrastruktura organizacyjna Agendy 21 jest już fantastyczna i obejmuje agencje rządowe, organizacje pozarządowe (NGO), ośrodki analityczne, fundusze powiernicze, fundacje, operacje „szkoleniowe” (kontrola umysłu) i „inicjatywy”, które budowały infrastrukturę nazywają społeczeństwo „postindustrialne, postdemokratyczne”, podczas gdy społeczeństwo robi codzienne interesy, nieświadomy budując więzienia - każdą godziną.

Harvey Ruvin , wiceprzewodniczący ICLEI, został zapytany, w jaki sposób Agenda 21 wpłynie na wolności w odniesieniu do konstytucji Stanów Zjednoczonych i karty praw, własności prywatnej i wolności słowa.

Odpowiedział: „Prawa jednostki muszą zająć miejsce dla kolektywu”.
Arogancja tych ludzi zapiera dech w piersiach.

Nadzwyczajna sieć wspierająca ICLEI i Agendę 21 obejmuje:
Sponsorowany przez Rockefeller America 2050
United Cities and Local Government (UCLG)
Metropolia
Światowe Forum Ekonomiczne
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Międzynarodowa strategia Narodów Zjednoczonych na rzecz ograniczenia katastrof
Bank Światowy
Clinton Climate Initiative
Grupa klimatyczna (Tony Blair)
Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)
Partnerstwo na rzecz energii odnawialnej i efektywności energetycznej
Global Footprint Network
Partnerstwo na rzecz energii odnawialnej i efektywności energetycznej
Global Footprint Network
Międzynarodowe Centrum Zrównoważonych Miast
Inicjatywa na rzecz trzęsień ziemi i megamiast
Forum interesariuszy

Ci i tak wielu innych pracuje nad tym samym celem - Agenda 21 i całkowite zniewolenie ludzi na całym świecie, chociaż większość zaangażowanych osób nie będzie miała pojęcia, że budują globalne więzienie dla siebie i swoich rodzin.
Inną z tych organizacji frontowych jest Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która obejmuje ohydnie anty-ludzi Monsanto.

Agenda 21 działa w ponad 600 miastach w Stanach Zjednoczonych i rozwija się z dnia na dzień. Członek komitetów Agendy 21 w Santa Cruz w Kalifornii w połowie lat 90. powiedział, że propozycje, które usłyszał, były tak szalone, że śmiał się z nich, ponieważ nigdy nie mogły się wydarzyć.

Obejmowały one, że „Powierzchni Matki Ziemi nie można było porysować”
"ludzie powinni się koncentrować w strefach osadniczych".
"edukacja powinna koncentrować się na środowisku jako głównej zasadzie organizacyjnej i wszystkich aspektach życia objętych Agendą 21",
... ale wszystkie te szalone plany są teraz wprowadzane.

Wszystko to jest radosne, miłe, uśmiechnięte twarze i to, jak nam zależy, kiedy prawda jest taka, że Agenda 21 jest okrutną, brutalną, bezduszną strategią narzucania globalnego państwa Orwelli.

Manipulatorzy Agendy 21 albo tworzą, albo przejmują kontrolę nad lokalną organizacją lub inną, wielu z nich w lokalizacjach o dużej populacji, i mają (kontrolowane) kierownictwo, aby uzgodnić plan Agendy 21 dla ich społeczności wraz z wszelkimi niedoinformowanymi, nieświadomymi idiotami, których można sprzedać ludzki koszmar ratujący planetę.

To pozwala im twierdzić, że decyzje zostały podjęte po „udziale społeczeństwa”, kiedy to byłaby ostatnia rzecz, jakiej chcieli, a 99 procent „społeczności” nigdy nie słyszało o Agendzie 21, nie mówiąc już o wypowiedzeniu się na jej temat.

Nie chcą demokracji, dlatego ludzie ci rozmawiają prywatnie, czasem nawet publicznie, o postemokratycznym społeczeństwie postindustrialnym.

Chcą kontrolować każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na naszej planecie - każdego i wszędzie oraz wszystkie zasoby, źródła wody i kawałek ziemi. Aby to zrobić, potrzebują globalnej struktury faszystowskiej kontroli, która trafia do każdej lokalnej społeczności, a jackpoty na poziomie lokalnym egzekwują wolę globalnego centrum.

Właśnie dlatego tak duży nacisk kładzie się na władze lokalne oraz władze miasta i miasta w Agendzie 21.

Istnieje „organizacja szkoleniowa” o nazwie Wspólny cel (wspólny cel, wspólny konsensus, wszyscy tacy sami), która otrzymała bardzo duże kwoty pieniędzy przez rządy i władze lokalne, siły policyjne i inne instytucje państwowe w zakresie „szkolenia liderów” postemokratycznego społeczeństwa postindustrialnego. (Czyli te agenty - to tak naprawdę są nowa religią...) źródło kilka artykułów; www.bibliotecapleyades.net