Clicks373
Svet má falošnú predstavu o Ježišovi Kristovi. - 2. júna 2016 - od Jána Boshoffa Veľmi málo ľudí pozná Ježiša Krista a keby Ho vidia, potom by Ho odmietli rovnako, ako to urobili farizeji, náboženskí…More
Svet má falošnú predstavu o Ježišovi Kristovi. - 2. júna 2016 - od Jána Boshoffa

Veľmi málo ľudí pozná Ježiša Krista a keby Ho vidia, potom by Ho odmietli rovnako, ako to urobili farizeji, náboženskí ľudia tej doby, keď Ježiš prišiel na túto Zem (ako človek). Nepasoval ku ich vnímaniu Mesiáša. Nepasoval do ich náboženstva, presne ako Ježiš Kristus nebude pasovať do vnímania moderných dní, aké má svet o Ňom. Je to preto, že Ho nepoznajú.

Ak poslúchame Ježišove slová, potom sa nám zjavuje a my Ho spoznávame reálne.

Väčšina vyznávajúcich kresťanov nasledujú ideológiu založenú na ich vlastnej interpretácii Biblie a na tom, čo im povedali iní ľudia. Sami nemajú žiadny vzťah s Ježišom. Nepoznajú Ho.

Ježiš Kristus je BOH. On je PÁN. On bol pred všetkými vecami, všetky veci boli stvorené Ním a cez Neho a pre Neho a v Ňom všetky veci držia pokope. Ježiš Kristus je BOH Všemohúci. Keby to svet vedel a veril tomu, potom by Mu slúžili a poslúchali Ho, báli by sa Ho. Väčšina vyznávajúcich kresťanov sa Ho neboja, ani Mu neslúžia, pretože Ho nepoznajú.

Došli ste k poznaniu Ježiša Krista? Veríte Jeho slovám, ako sú zaznamenané v evanjeliách Matúša, Mareka, Lukáša a Jána? Zjavil Sa vám a vo vás? Viete, kto je Ježiš Kristus?

On je BOH VŠEMOHÚCI. Mnohí vyznávajúci kresťania mi budú argumentovať a vravieť, že nie je Bohom, je len Synom Božím. Podobajú sa ostatnému svetu, ako sú moslimovia, čo neveria že Ježiš je Boh. Pre nich je len náboženskou figúrkou.

Je to preto, že Ho nepoznajú. On je Boh Všemohúci. Bojte sa Ho a poslúchajte Ho, inak zahyniete.

Ježiš Kristus je BOH.

Nech vás Ježiš žehná.

Kajajte sa, poslúchajte Ježiša, PRESTAŇTE HREŠIŤ, buďte pokrstení vo vode. Hľadajte krst Svätého Ducha s hovorením v jazykoch. Poslúchajte evanjelium: Matúša, Mareka, Lukáša a Jána.

youtube.com/watch?v=2gLasNxBpGw
Public domain