Clicks216
Peter(skala)

25.11.2020 Posolstvo Kráľovnej Pokoja

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2020

"Drahé deti!

Toto je čas lásky, srdečnosti, modlitby a radosti.

Milé deti, modlite sa, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich srdciach.

Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému z vás.

Boh ma poslal, aby som bola radosťou

a nádejou v tomto čase, a ja vám hovorím:

bez malého Ježiša nemáte nežnosť ani pocit neba,

ktorý sa ukrýva v novorodencovi.

Preto, milé deti, pracujte na sebe.

Čítaním Svätého písma objavíte Ježišovo narodenie

a radosť ako v prvých dňoch, ktoré Medžugorie dalo ľudstvu.

Dejiny budú pravdou, čo sa aj dnes opakuje u vás aj okolo vás.

Pracujte a vytvárajte pokoj prostredníctvom sviatosti spovede.

Zmierte sa s Bohom, milé deti, a uvidíte zázraky okolo vás.


Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "