Clicks47
vi.news

Đối với ông ta, áo cố đạo mặc hành lễ La Mã là một "tội ác": Traditionis Custodes biến Giám mục thành Nhà độc tài không đáng được tôn trọng

Giám mục Mayagüez Ángel Ríos Matos, 64 tuổi, Porto Rico, đã công bố vào ngày 17 tháng 7 một sắc lệnh hẹp hòi và theo chủ nghĩa pháp lý (bên dưới) cố gắng "cấm" Nghi thức Roma bằng cách viện dẫn Traditionis Custodes của Francis.

Được bổ nhiệm làm giám mục vào tháng 5 năm 2020, Ríos cáo buộc rằng hiện tại không có nhóm nào trong giáo phận của ông yêu cầu thực hiện Nghi thức Roma và do đó "cấm" việc cử hành lễ này trong giáo phận của ông. Không có linh mục và không có nơi nào dành cho nó.

Ông còn ra lệnh rằng “mọi linh mục” trong giáo phận của mình phải thực hiện Novus Ordo “ngay cả khi cử hành riêng tư và không có ngườ.”

Cuối cùng, ông ta "cấm" việc sử dụng áo cố đạo mặc hành lễ La Mã, khăn trải bàn bằng vải lanh, khăn phủ chén, đồ chế tác, khăn trải giường và các đặc điểm điển hình khác của Nghi lễ La Mã. Rõ ràng, Ríos mắc phải cảm giác toàn năng, một hội chứng thường gây ra bởi sự thánh hiến của giám mục.

Do đó, sắc lệnh này không thể được coi trọng vì nó là một ví dụ cảnh báo về sự cứng nhắc mà Francis hay phạm phải

#newsGnjhaostpr