Peter(skala)
21.5K

PETICIA: Nehanbime sa za kríž!

TU podpísať: Nehanbime sa za kríž!

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Annaleny Baerbockovej (Strana Zelených) dalo pred samitom G7 odstrániť z münsterskej radnice kríž zo 16. storočia.

Toto rozhodnutie vyvoláva odpor nielen medzi kresťanmi v Nemecku, ale šokuje aj ľudí dobrej vôle v celej Európe.

Ministerstvo zahraničných vecí sa vyhlo priamej odpovedi, prečo odstránilo symbol kresťanstva. Podľa ich tvrdenia ministerka o rozhodnutí nevedela, ale zároveň rozhodnutie nebolo nikým odvolané, ani sa od neho nik nedištancoval, neospravedlnili sa zaň a nikto za to vlastne nenesie zodpovednosť.

Ide o závažný a zbytočný prejav autocenzúry, ktorý dokazuje, že sa hanbíme za kríž, za kresťanstvo, za samotného Krista.

V súvislosti s týmto prípadom si môžeme pripomenúť slová otca spoluzakladateľa európskeho projektu,Roberta Schumana, ktorý povedal: "Demokracia buď bude kresťanská, alebo nebude. Protikresťanská demokracia bude karikatúrou, ktorá sa zvrhne buď na tyraniu, alebo na anarchiu." Snívajúci o zjednotenej Európe, nemecko-francúzsky kresťanskodemokratický politik narodený v Luxemburgu, mal pravdu...

V našej petícii žiadame poslancov Európskeho parlamentu, aby sa postavili za kríž a kresťanské hodnoty, na ktorých vyrástla naša civilizácia, a odmietli všetky protikresťanské prejavy vyskytujúce sa v Európe!

Pripojte sa, prosím, k našej výzve!

Zdroje:

Nemecké ministerstvo zahraničia dalo z rokovacej siene odstrániť kríž

Nemecké ministerstvo zahraničia dalo z rokovacej siene odstrániť kríž
Sv.Prokop
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8:38-39)
agnesino
Robili rituál za okrúhlym stolom a ten kríž by im to sťažoval, no čo mali robiť chudence okultne. Hádam sa nemali pozerať na toho, ktorý nad nimi a ich pánom zvíťazil a zvíťazí!