Clicks418
PiotrM

Na wzór Maryi.

Gdy nadchodziła godzina Komunii Świętej Maryja wysłuchiwała Mszy Świętej, która zazwyczaj odprawiał św.Jan. Przy końcu Mszy, padając uprzednio trzykrotnie na kolana, Maryja przystępowała do Komunii Świętej. Cała rozpalona miłością przyjmowała do swego Najczystszego Serca Syna, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Po przyjęciu Komunii Świętej wracała do swojego miejsca odosobnienia i spędzała tam trzy godziny w świętym skupieniu. Święty Jan miał to szczęście, że w takim momencie widział nieraz Maryję, otoczoną jasnością i promieniującą jak słońce.
Mistyczne Miasto Boże - Maria z Agredy

Pan Jezus dał nam Maryję za wzór postępowania. Jeśli chcemy podobać się Bogu, musimy upodabniać się do Maryi, pokornej służebnicy i tak jak Ona przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. Nie ma godniejszej postawy przyjmowania Boga do serca niż na kolanach i do ust. Wszelkie inne postawy są brakiem szacunku wobec Boga.