Už zažilo aj mesto Bardejov, ako v kostoloch útočia na kňazov

Už zažilo aj mesto Bardejov, ako v kostoloch útočia na kňazov
Už dlho hľadí Slovensko na tie potvory,
čo nechali katolíkom pozatvárať kostoly.
Už zažilo aj mesto Bardejov,
ako v kostoloch útočia na kňazov.

Najprv znesvätili Božie chrámy,
potom posprejovali múry i kláštorné brány.
A aby toho nebolo veľa,
už sa aj do Božích chrámov strieľa.

Pastieri majú kože hrošie,
tak zrejme bude ešte horšie
a prídu ďalšie tresty Božie.
Nedovoľ im Pane Bože,
by stiahli nás aj z kože.

Až sa každý katolík ku sviatostiam dostane,
tak sa možno nebo hnevať prestane.
Všetko dobre dopadne,
ak začneme robiť pokánie.

Nech pastierov viac ako peniaze a zvonce,
zaujímajú Kristom zverené im ovce.
Boží chrám sú ľudia,
a nie veľká latifundia.

Boh na chvíľu zmiloval sa nad Slovenskom asi,
keď na Vianoce dal nám také krásne časy.
Vonku pekne slnko svieti,
žiaľ, v kostoloch prázdno a chýbajú aj deti.

Katolíci omše sledujú na sociálnej sieti,
vonku takmer jar, aj slniečko tam svieti.
Keď Boh poslal nám jar skoršiu,
prečo vonku nedať svätú omšu?

Nebuďme až takí slepí,
či príroda – Boží chrám – nie je veľkolepý?
Prečo už hygienik túto možnosť nemá na stole,
keď také nebezpečenstvo ľuďom hrozí v kostole?

Nech neboja sa biskupi, že by to vládu urazilo,
keď z miliónov v obchodoch len minimum sa nakazilo.
Ak zákazníci v obchodoch vírusy vôbec nešírili,
prečo k omšiam vonku v Šaštíne a v Levoči sme sa nevrátili?

Krásne Vianoce sme mohli zažiť,
keby biskupi túto možnosť nechali zvážiť.
Či katolík si má hodiť mašľu,
keď pastieri na všetko kašlú?

V Betleheme pastieri vonku ovce strážili,
prečo naši pastieri aj túto šancu zmarili?
Takto asi ťažko sa dostaneme do cieľa,
keď premárnime každú šancu, čo nám Pán Boh posiela.

Ó, Matka naša nebeská,
ty patrónka Slovenska.
Každý z nás dnes ruky spína,
pros za náš národ u svojho Syna.

Anton Čulen
Bratia a sestry
Nech pastierov viac ako peniaze a zvonce,
zaujímajú Kristom zverené im ovce.