Bratia a sestry
Nech pastierov viac ako peniaze a zvonce,
zaujímajú Kristom zverené im ovce.